Sokólska drogówka przypomina o odblaskach - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sokólska drogówka przypomina o odblaskach

Data publikacji 28.10.2014

Funkcjonariusze sokólskiej drogówki prowadzą na drogach powiatu działania profilaktyczne w związku ze zmianą przepisów dotyczących osób pieszych i obowiązku używania elementów odblaskowych. Rozdają odblaski niechronionym uczestnikom ruchu oraz przypominają o ich bezpieczeństwie na drodze.

W miniony piątek, w godzinach wieczornych policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sokółce prowadzili na terenie powiatu działania profilaktyczne mające na celu zwrócenie uwagi pieszych na obowiązek noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza teraz, gdy pogarszają się warunki na drogach i szybciej zapada zmrok. Mundurowi podczas działań rozdawali rowerzystom i pieszym elementy odblaskowe i przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa osób poruszających się poza terenem zabudowanym, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Prowadzący akcję uświadamiali mieszkańcom powiatu, jak ważne w temacie bezpieczeństwa jest bycie widocznym dla kierujących.


* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl