Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policja przestrzega przed zachowaniami niezgodnymi z prawem w związku ze zbliżającymi się wyborami do samorządów.

Data publikacji 12.11.2014

Na terenie powiatu sokólskiego w dniu 16.11.2014r funkcjonować będzie około 60 komisji wyborczych w lokalach, w których mieszkańcy będą mogli oddać głosy na kandydatów do władz samorządowych  gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. Policjanci już od soboty 15.11.2014r będą zwracać szczególną uwagę na obiekty, w których odbywać się będą głosowania oraz reagować na przypadki  łamania ciszy wyborczej i innych bezprawnych działań. Zachowania zabronione prawem szczegółowo określone zostały w Ustawie z 05 stycznia 2011r Kodeks wyborczy oraz w ustawie z 6 czerwca 1997r Kodeks karny. Zabronione jest m.in.

- nieodpłatne podawanie lub dostarczanie z związku z wyborami napojów alkoholowych;

- odstępowanie innej osobie niewykorzystanej karty wyborczej do głosowania i uzyskiwanie od innej osoby takiej karty przed zakończeniem głosowania;

- udzielanie i przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej za głosowanie w określony sposób – korupcja wyborcza.

- umieszczanie plakatów i haseł wyborczych w miejscach do tego nieprzystosowanych bez zgody zarządcy lub właściciela;

- prowadzenie agitacji wyborczej po ogłoszeniu zakończenia kampanii wyborczej – w czasie tzw. „ciszy wyborczej”;

Za popełnienie  przestępstw i  wykroczeń związanych z wyborami  grożą kary aresztu,  grzywny do 100 tyś. zł oraz kary pozbawienia wolności do lat 5.


 * wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl