16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet

Data publikacji 02.12.2014

25 li­sto­pa­da roz­po­czę­ła się Kam­pa­nia 16 Dni Prze­ciw­dzia­ła­nia Prze­mo­cy ze Wzglę­du na Płeć – mię­dzy­na­ro­do­wa akcja za­ini­cjo­wa­na w 1991 r. przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet.

 

Obchody 16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet rozpoczęły się 25 listopada, w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a zakończą się 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. Celem międzynarodowej akcji przeciwko przemocy wobec kobiet jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez:

 

  • budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka;
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet;
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet;
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie;
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z deklaracji powstrzymywania przemocy wobec kobiet.

 

Grajewscy policjanci włączają się do akcji udzielając każdej osobie zgłaszającej się do komendy w dniach 4-5 grudnia 2014 r. w godz. 9:00 – 15:00, stosownych porad i pomocy w zakresie przemocy wobec kobiet, w tym również w ramach realizacji procedury „Niebieska karta”. Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii kobiety, które zaznały przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej, mają możliwość uzyskania fachowej pomocy ze strony Policji. Mogą to zrobić w każdej chwili zgłaszając się do najbliższej jednostki, bądź dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.

 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.podlaska.policja.gov.pl