Komenda Powiatowa Policji w Sokółce - Komenda Powiatowa w Sokółce - KPP Sokółka

Komenda Powiatowa w Sokółce

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Data publikacji 17.02.2009

GPO.JPG Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Sokółka:  
asp. szt. Grzegorz Poczobutt Odlanicki 

kontakt telefoniczny - 85 
6704702 
zajkowski.JPG

(w zastępstwie)
asp. Robert Zajkowski


Kontakt telefoniczny - 85 6704740

kom. 885 997 338

adres email: dzielnicowy.sokolka5@bk.policja.gov.pl

 
Zagrożenie:
 
W rejonie skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Casino i ul. Kołłątaja brak przejścia dla pieszych  - zagrożenie zdiagnozowane z rozpoznania terenowego oraz ze zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Lokalna społeczność oczekuje zlikwidowania zagrożenia, gdyż wpływa ono na komfort życia  mieszkańców oraz osób korzystających z Ośrodka Pomocy  Społecznej w Sokółce
 
 
Źródło informacji:
 
Na podstawie własnego rozpoznania oraz zgłoszeń mieszkańców ulicy Górnej w Sokółce oraz nanoszonych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
 
 
Okres obowiązywania:
 
I połowa 2019 roku

 
Zaplanowane działania:
 
służba wspólnie ze Strażą Miejską w Sokółce, skierowanie prośby do UM w Sokółce o wyznaczenie i prawidłowe oznakowanie przejścia dla pieszych

 
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
 
- Straż Miejska w Sokółce- wspólne działania w trakcie obchodu,
- Urząd Miejski w Sokółce– wyznaczenie i prawidłowe oznakowanie przejścia dla pieszych

 

Rejon służbowy:

1-go Maja (od ul. Bohaterów Monte Cassino do Pl. Kościuszki), Adama Mickiewicza,  Bohaterów Monte Cassino, Gen. Walerego Wróblewskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Hugona Kołłątaja, Jana Matejki, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kasztanowa, Kolejowa, Kpt. Józefa Kłopotowskiego, Ks. Piotra Ściegiennego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Marsz. Józefa Piłsudskiego(strona parzysta), Mikołaja Kopernika, Os. Centrum, Pocztowa, Polna(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego),  Wincentego Witosa (od ul. Piłsudskiego do Mariańskiej), Wojska Polskiego, 11-go Listopada (strona parzysta)

zajkowski.JPG

asp. Robert Zajkowski

Kontakt telefoniczny - 85 6704740

kom. 885 997 341

adres email: dzielnicowy.sokolka2@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości w Sokółce na ul. Górnej. Przy w/w ulicy nie ma chodników i piesi zmuszeni są do chodzenia po jezdni. Z poczynionych ustaleń wynika , iż do takich zachowań kierujących dochodzi zazwyczaj w ciągu dnia, gdzie ruch pieszych jest wzmożony. W rozmowie z mieszkańcami ulicy potwierdzono konieczność podjęcia stosownych  działań mających na celu wyeliminowanie opisanego problemu.  Powyższy proceder wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców ulicy Górnej, brawurowa jazda kierujących pojazdami skutkuje realnym zagrożeniem potrącenia pieszych uczestników ruchu.

 

Źródło informacji:

na podstawie własnego rozpoznania oraz zgłoszeń mieszkańców ulicy Górnej w Sokółce

 

Okres obowiązywania:

I połowa 2019 roku.

 

Zaplanowane działania:

spotkania z mieszkańcami, rozmowa na temat poprawy bezpieczeństwa w trakcie trwania planu działania. Służba wspólnie ze Strażą Miejską w Sokółce pod kątem ujawniania kierujących popełniających wykroczenia i przestępstwa.

 

Podmioty i instytucje polonizacyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań.

-Straż Miejska w Sokółce- wspólne działania w trakcie obchodu,

-Zarząd Dróg powiatowych w Sokółce– zmiana infrastruktury ulicy Górnej poprzez umieszczenie progów zwalniających

 

Rejon służbowy:

1-go Maja (od Pl.Kościuszki do ul.Białostockiej ), 3-go Maja, Agnieszki Osieckiej, Akacjowa, Armii Krajowej, Białostocka, Czesława Niemena, Dolna, Dr Antoniego i Janiny Docha, Drzewna, Elizy Orzeszkowej, Gen. J. H. Dąbrowskiego, Gen. Walerego Wróblewskiego(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od ul.Piłsudskiego do ul.Targowej), Górna, Icchoka Malmeda, Jana Tarasiewicza, Janka Krasickiego, Janusza Korczaka, Joachima Lelewela, Jodłowa, Klonowa, Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, Krótka, Krucza, Ks. Piotra Ściegiennego(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Kwiatowa, Leśna, Letnia, Lipowa, Ludwika Zamenhofa, Marka Grechouty, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Marszałka Józefa Piłsudskiego(strona nieparzysta), Miejska, Mieszka I, Mikołaja Reja, Miła, Mjr H. Dobrzańskiego Hubala, Modrzewiowa, Norberta Barlickiego, Ogrodowa, Piaskowa, Piękna, Pl. Jana Kilińskiego, Pl. Kościuszki, Pl. Szkolny, Pogodna, Polna(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Północna, Ptasia, Romualda Traugutta, Roski Małe, Sienna, Sosnowa, Sportowa, Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Mikołajczyka, Stefana Batorego, Szkolna, Szpitalna, Świerkowa, Targowa, Turystyczna, Upalna, Warszawska, Wasilkowski, Wąska, Wincentego Witosa(od ul.Piłsudskiego do ul.Targowej), Wiosenna,Wiśniowa, Władysława Łokietka, Zacisze, Zabrodzie, Żytnia.
klos.JPG

mł. asp. Joanna Kłos

kontakt telefoniczny - 85 
6704740

kom. 885 997 342

adres email: dzielnicowy.sokolka3@bk.policja.gov.pl
 

 

Zagrożenie:

Wałęsające się bezpańskie psy w godzinach 06:00-22:00 w rejonie domków jednorodzinnych w Sokółce przy ul. Stawowej, Spokojnej i przyległych  - zagrożenie zdiagnozowane z rozpoznania terenowego oraz ze zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Dokonano rozpoznania rejonu służbowego oraz sprawdzenia liczby zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w poszczególnych rejonach. Z przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami domków jednorodzinnych w Sokółce przy ul. Stawowej, Spokojnej i ulic przyległych -stwierdzono, iż uciążliwym mieszkańcom tego rejonu są wałęsające się bezpańskie psy. Zagrożenie to było kilkukrotnie zaznaczane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz w związku z tym były podejmowane różne czynności. W ocenie mieszkańców tego rejonu psy nie zostały odłowione i w dalszym ciągu same biegają. W związku z powyższym sporządzono na ten rejon plan priorytetowy celem likwidacji zagrożenia jakim są bezpańskie psy.
 

Okres obowiązywania:

I połowa 2019 roku

 

Zaplanowane działania:

a) Styczeń – założenie Karty Zadania Doraźnego, w ramach pełnionego obchodu monitorowanie zagrożenia,

b) Styczeń – luty – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami OPI.

c) Luty – skierowanie pisma do Straży Miejskiej w Sokółce oraz powiadomienie miejskiego schroniska.

d) Marzec-Kwiecień - przeprowadzenie wspólnych działań z Fundacją Pomocy dla Zwierząt Vita Canis.

e) Maj – na podstawie podjętych działań oraz ich efekty oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa rozważenie ponownego założenia Karty Zadania Doraźnego

f) Styczeń - czerwiec – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, przeprowadzenie działań wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej z Sokółki, pracownikami Vita Canis, monitorowanie zgłoszeń na KMZB

g) Czerwiec - analiza i ocena przeprowadzonych działań,

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

a) Fundacja Pomocy Zwierzętom Vita Canis – Wspólne działania celem pomocy dla porzuconych zwierząt.

b) Straż Miejska z Sokółki – wspólne służby z Policją

c) Urząd Miejski – zlecenie zadań podległym podmiotom

 

Rejon służbowy:

11-go Listopada (strona nieparzysta), Adama Asnyka, Adolfa Sawickiego, Bartosza Głowackiego, Bolesława Prusa, C.K. Norwida, Cicha, Ciepła, Dywizjonu 303, Emilii Plater, Fabryczna, Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Józefa Hallera, Gęsia, Grodzieńska (od ul. 11-go Listopada), Henryka Sienkiewicza, Jana Pawła II, Jasna, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Lewickiego, Lniana, Kol. Buchwałowo, K.I. Gałczyńskiego, K.K. Baczyńskiego, Krecia, Kresowa, Kryńska, Lotników Lewoniewskich, Łąkowa, Majowa, Mała, Mariańska, Nadrzeczna, Nowa, Os. Buchwałowo, Os. Zielone, Poprzeczna, Porucznika Ryszarda Pawłowskiego, Przemysłowa, Władysława Reymonta, Słoneczna, Spokojna, St. Skarżyńskiego, Stawowa, Stefana Żeromskiego, Torowa, Wesoła, Wierzbowa, Władysława Broniewskiego, Wodna, Wschodnia, Wspólna, Zdrojowa, Zimowa, Zofii Nałkowskiej, Żwirki i Wigury

2.JPG

asp. Jarosław Szoka

Kontakt telefoniczny - 85 6704765

kom. 885 997 333

adres email: dzielnicowy.sokolka4@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Dokonywanie nielegalnego połowu (kłusownictwo) ryb na rzecze Sokołda przez mieszkańców przyległych wsi w godzinach 6:00-22:00

 

Źródło informacji:

Na podstawie sygnałów społecznych oraz własnego rozpoznania

 

Okres obowiązywania:

I połowa 2019 roku

 

Zaplanowane działania:

Przeprowadzenie rozmów z sołtysami wsi i poinformowanie o wdrożeniu planu priorytetowego, sporządzenie karty zadania doraźnego, wizja lokalna rzeki Sokołda w miejscu objęcia planem, skierowania pisma do Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce, przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami wsi na temat kłusownictwa w rejonie rzeki i informowanie ich o konsekwencjach prawnych, rozwieszenie na tablicach informacyjnych ulotek z informacją nt. konsekwencji prawnych nielegalnego połowu, planowanie i przeprowadzenie wspólnych służb z Strażą Miejską, strażą Graniczną, Społeczną Strażą Rybacką i dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego, propagowanie planu działania na spotkaniach, represjonowanie osób popełniających przestępstwa i wykroczenia

 

Podmioty i instytucje polonizacyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań.

- Straż Miejska (wspólne służby)
- Straż Graniczna (wspólna służby)
- Społeczna Straż Rybacka w Sokółce (wspólne służby)
- Sołtysi wsi - przekazywanie informacji o stwierdzonych, ujawnionych zagrożeniach

 

Rejon służbowy:

Bilwinki, Bobrowniki, Bohoniki, Drahle, Dworzysk, Igryły, Janowszczyzna, Jelenia Góra, Nowa Kamionka, Stara Kamionka, Kundzin, Kurowszczyzna, Lipina, Lipowa Góra, Malawicze Dolne, Malawicze Górne, Maślanka, Moczalnia Nowa, Nomiki, Orłowicze, Ostrówek, Pawełki, Planteczka, Podjanowszczyzna, Pogibło, Poniatowicze, Puciłki, Słojniki, Stodolne, Szyszki, Tatarszczyzna, Wierzchłowce od nr. 7 - 18, Walenkowo,  Wojnachy, Wysokie Laski, Zaścianki k/Kurowszczyzny, Zaśpicze, Zawistowszczyzna.

kl.JPG

asp. szt. Krzysztof Łapicz 

Kontakt telefoniczny - 85 
6704765

kom. 885 997 336

adres email: dzielnicowy.sokolka1@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Dokonywanie nielegalnego połowu (kłusownictwo) ryb na rzecze Sokołda przez mieszkańców przyległych wsi w godzinach 6:00-22:00

 

Źródło informacji:

Na podstawie sygnałów społecznych oraz własnego rozpoznania

 

Okres obowiązywania:

I połowa 2019 roku

 

Zaplanowane działania:

Przeprowadzenie rozmów z sołtysami wsi i poinformowanie o wdrożeniu planu priorytetowego, sporządzenie karty zadania doraźnego, wizja lokalna rzeki Sokołda w miejscu objęcia planem, skierowania pisma do Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce, przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami wsi na temat kłusownictwa w rejonie rzeki i informowanie ich o konsekwencjach prawnych, rozwieszenie na tablicach informacyjnych ulotek z informacją nt. konsekwencji prawnych nielegalnego połowu, planowanie i przeprowadzenie wspólnych służb z Strażą Miejską, strażą Graniczną, Społeczną Strażą Rybacką i dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego, propagowanie planu działania na spotkaniach, represjonowanie osób popełniających przestępstwa i wykroczenia

 

Podmioty i instytucje polonizacyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań.

- Straż Miejska (wspólne służby)
- Straż Graniczna (wspólna służby)
- Społeczna Straż Rybacka w Sokółce (wspólne służby)
- Sołtysi wsi - przekazywanie informacji o stwierdzonych, ujawnionych zagrożeniach

 

Rejon służbowy:

Bachmatówka, Bogusze,Boguszowski Wygon, Dąbrówka, Geniusze, Gilbowszczyzna, Gliniszcze Małe, Gliniszcze Wielkie, Gnidzin, Hałe, Halańskie Ogrodniki, Jałówka, Kantorówka, Karcze, Kozłowy Ług, Kraśniany, Kundzicze, Kuryły, Lebiedzin, Mićkowa Hać, Miejskie Nowiny, Moczalnia Stara, Nowinka, Pawłowszczyna, Plebanowce, Podjałówka,  Podkamionka, Podkantorówka, Polanki, Nowa Rozedranka, Stara Rozedranka ,Sakowo,  Sierbowce, Smolanka, Sobaczewo,  Sokolany, Stary Szor, Straż, Szyndziel, Ściebielec, Tartak, Wierzchjedlina, Wierzchłowce do nr. 7, Wilcza Jama, Woroniany, Wroczyńszczyzna, Zadworzany, Zamczysk, Zaścianki k/ Bogusz, Żuki.