Komenda Powiatowa Policji w Sokółce - Komenda Powiatowa w Sokółce - KPP Sokółka

Komenda Powiatowa w Sokółce

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Data publikacji 17.02.2009

GPO.JPG Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Sokółka:  
asp. szt. Grzegorz Poczobutt Odlanicki 

kontakt telefoniczny - 85 
6704702 
zajkowski.JPG

(w zastępstwie)
asp. Robert Zajkowski


Kontakt telefoniczny - 85 6704740

kom. 885 997 338

adres email: dzielnicowy.sokolka5@bk.policja.gov.pl

 
Zagrożenie:
 
W godzinach wieczorowych oraz wieczorowo-nocnych zaśmiecanie, zakłócanie porządku publicznego, niszczenie mienia przez młodzież w rejonie placu zabaw w Sokółce ul. Grodzieńska pomiędzy blokami nr 22,24,26 oraz pomiędzy blokami nr 28,30 ul. Grodzieńskiej 
 
Źródło informacji:
 
Na podstawie własnego rozpoznania oraz zgłoszeń mieszkańców ulicy Grodzieńskiej w Sokółce
 
 
Okres obowiązywania:
 
II połowa 2019 roku

 
Zaplanowane działania:
 
służba wspólnie ze Strażą Miejską w Sokółce, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sokółce- informowanie mieszkańców o planowanych działaniach

 
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
 
- Straż Miejska w Sokółce- wspólne działania w trakcie obchodu,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa - informowanie mieszkańców o planowanych działaniach

 

Rejon służbowy:

1-go Maja (od ul. Bohaterów Monte Cassino do Pl. Kościuszki), Adama Mickiewicza,  Bohaterów Monte Cassino, Gen. Walerego Wróblewskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Hugona Kołłątaja, Jana Matejki, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kasztanowa, Kolejowa, Kpt. Józefa Kłopotowskiego, Ks. Piotra Ściegiennego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Marsz. Józefa Piłsudskiego(strona parzysta), Mikołaja Kopernika, Os. Centrum, Pocztowa, Polna(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego),  Wincentego Witosa (od ul. Piłsudskiego do Mariańskiej), Wojska Polskiego, 11-go Listopada (strona parzysta)

zajkowski.JPG

asp. Robert Zajkowski

Kontakt telefoniczny - 85 6704740

kom. 885 997 341

adres email: dzielnicowy.sokolka2@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości w Sokółce na ul. Górnej. Przy w/w ulicy nie ma chodników i piesi zmuszeni są do chodzenia po jezdni. Z poczynionych ustaleń wynika , iż do takich zachowań kierujących dochodzi zazwyczaj w ciągu dnia, gdzie ruch pieszych jest wzmożony. W rozmowie z mieszkańcami ulicy potwierdzono konieczność podjęcia stosownych  działań mających na celu wyeliminowanie opisanego problemu.  Powyższy proceder wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców ulicy Górnej, brawurowa jazda kierujących pojazdami skutkuje realnym zagrożeniem potrącenia pieszych uczestników ruchu.

 

Źródło informacji:

na podstawie własnego rozpoznania oraz zgłoszeń mieszkańców ulicy Górnej w Sokółce

 

Okres obowiązywania:

II połowa 2019 roku.

 

Zaplanowane działania:

spotkania z mieszkańcami, rozmowa na temat poprawy bezpieczeństwa w trakcie trwania planu działania. Służba wspólnie ze Strażą Miejską w Sokółce pod kątem ujawniania kierujących popełniających wykroczenia i przestępstwa.

 

Podmioty i instytucje polonizacyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań.

-Straż Miejska w Sokółce- wspólne działania w trakcie obchodu,

-Zarząd Dróg powiatowych w Sokółce– zmiana infrastruktury ulicy Górnej poprzez umieszczenie progów zwalniających

 

Rejon służbowy:

1-go Maja (od Pl.Kościuszki do ul.Białostockiej ), 3-go Maja, Agnieszki Osieckiej, Akacjowa, Armii Krajowej, Białostocka, Czesława Niemena, Dolna, Dr Antoniego i Janiny Docha, Drzewna, Elizy Orzeszkowej, Gen. J. H. Dąbrowskiego, Gen. Walerego Wróblewskiego(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od ul.Piłsudskiego do ul.Targowej), Górna, Icchoka Malmeda, Jana Tarasiewicza, Janka Krasickiego, Janusza Korczaka, Joachima Lelewela, Jodłowa, Klonowa, Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, Krótka, Krucza, Ks. Piotra Ściegiennego(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Kwiatowa, Leśna, Letnia, Lipowa, Ludwika Zamenhofa, Marka Grechouty, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Marszałka Józefa Piłsudskiego(strona nieparzysta), Miejska, Mieszka I, Mikołaja Reja, Miła, Mjr H. Dobrzańskiego Hubala, Modrzewiowa, Norberta Barlickiego, Ogrodowa, Piaskowa, Piękna, Pl. Jana Kilińskiego, Pl. Kościuszki, Pl. Szkolny, Pogodna, Polna(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Północna, Ptasia, Romualda Traugutta, Roski Małe, Sienna, Sosnowa, Sportowa, Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Mikołajczyka, Stefana Batorego, Szkolna, Szpitalna, Świerkowa, Targowa, Turystyczna, Upalna, Warszawska, Wasilkowski, Wąska, Wincentego Witosa(od ul.Piłsudskiego do ul.Targowej), Wiosenna,Wiśniowa, Władysława Łokietka, Zacisze, Zabrodzie, Żytnia.
klos.JPG

mł. asp. Joanna Kłos

kontakt telefoniczny - 85 
6704740

kom. 885 997 342

adres email: dzielnicowy.sokolka3@bk.policja.gov.pl
 

 

Zagrożenie:

Zagrożenie bezpieczeństwa osób przekraczających przejście dla pieszych na ulicy Kryńskiej, w rejonie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, naprzeciw placu zabaw i siłowni plenerowej przy Zalewie Sokólskim z uwagi na kierowców samochodów osobowych i ciężarowych przekraczających dozwoloną prędkość poruszającymi się ulicą Kryńską w Sokółce. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez oświetlenie wskazanego przejścia i ograniczenie liczby kierowców przekraczających dozwoloną prędkość.
 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami Osiedla Zielone, kadrą pedagogiczną szkół znajdujących w rejonie wskazanego przejścia: Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkół Zawodowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, kierownictwem sklepu „Biedronka”, sklepów w Galerii „Park Sokół” i Polskiego Domu Rodzinnego „Serce”. Analiza uzyskanych podczas spotkań informacji, wielokrotne zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa o przekraczaniu dozwolonej prędkości przez kierowców samochodów osobowych i ciężarowych poruszającymi się ulicą Kryńską w Sokółce oraz informacja o planowanym na koniec sierpnia ukończeniu modernizacji terenu przyległego do Zalewu Sokólskiego i oddanie do użytku placu zabaw z siłownią plenerową, ścieżki pieszo-rowerowej, wieży widokowej i plaży, co znacząco wpłynie na liczbę osób przekraczających wskazane przejście.
 

Okres obowiązywania:

II połowa 2019 roku

 

Zaplanowane działania:

Skierowanie wniosku do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wykonanie oświetlenia przejścia na ulicy Kryńskiej,  służba wspólnie ze Strażą Miejską w Sokółce, wspólne działania z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego i Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP w Sokółce, spotkania z mieszkańcami, kadrą pedagogiczną szkół i uczniami.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – realizacja oświetlenia przejścia dla pieszych

Straż Miejska w Sokółce – wspólne działania w ramach obchodu

 

Rejon służbowy:

11-go Listopada (strona nieparzysta), Adama Asnyka, Adolfa Sawickiego, Bartosza Głowackiego, Bolesława Prusa, C.K. Norwida, Cicha, Ciepła, Dywizjonu 303, Emilii Plater, Fabryczna, Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Józefa Hallera, Gęsia, Grodzieńska (od ul. 11-go Listopada), Henryka Sienkiewicza, Jana Pawła II, Jasna, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Lewickiego, Lniana, Kol. Buchwałowo, K.I. Gałczyńskiego, K.K. Baczyńskiego, Krecia, Kresowa, Kryńska, Lotników Lewoniewskich, Łąkowa, Majowa, Mała, Mariańska, Nadrzeczna, Nowa, Os. Buchwałowo, Os. Zielone, Poprzeczna, Porucznika Ryszarda Pawłowskiego, Przemysłowa, Władysława Reymonta, Słoneczna, Spokojna, St. Skarżyńskiego, Stawowa, Stefana Żeromskiego, Torowa, Wesoła, Wierzbowa, Władysława Broniewskiego, Wodna, Wschodnia, Wspólna, Zdrojowa, Zimowa, Zofii Nałkowskiej, Żwirki i Wigury

2.JPG

asp. Jarosław Szoka

Kontakt telefoniczny - 85 6704765

kom. 885 997 333

adres email: dzielnicowy.sokolka4@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Nielegalny połów ryb, kłusownictwo, nieprawidłowe dokumentowanie połowu ryb, zaśmiecanie rzeki Sokołda przez wędkarzy w rejonie wsi Ostrówek, Dworzysk, Straż w godzinach 06:00-22:00.

Źródło informacji:

Na podstawie uzyskanych informacji od Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce, wędkarzy, funkcjonariuszy Straży Leśnej.

 

Okres obowiązywania:

II połowa 2019 roku

 

Zaplanowane działania:

Kontrola własna rejonu zagrożonego wspólnie z dzielnicowym innego rejonu oraz przeprowadzenie działań wspólnie z strażnikami Społecznej Straży Rybackiej, funkcjonariuszami Straży Granicznej, Straży Leśnej. Monitorowanie zgłoszeń na KMZB oraz od społeczeństwa. Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, rozwieszenie ulotek na tablicach informacyjnych we wsiach objętych PDP. Na podstawie zgromadzonych informacji założenie KZD. Skierownaie wystąpienia do Komendanta Społecznej Straży Rybackiej o zwiększenie nadzoru nad rejonem zagrożonym. Na podstawie zgromadzonych informacji, zgłoszeń na KMZB i zgłoszeń od lokalnej społeczności ponowne założenie KZD. Analiza  i ocena przeprowadzonych działań.

 

Podmioty i instytucje polonizacyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań.

- Straż Miejska (wspólne służby)
- Straż Graniczna (wspólna służby)
- Społeczna Straż Rybacka w Sokółce (wspólne służby)
- Sołtysi wsi - zbieranie i przekazywanie informacji w związku z działaniem PDP

 

Rejon służbowy:

Bilwinki, Bobrowniki, Bohoniki, Drahle, Dworzysk, Igryły, Janowszczyzna, Jelenia Góra, Nowa Kamionka, Stara Kamionka, Kundzin, Kurowszczyzna, Lipina, Lipowa Góra, Malawicze Dolne, Malawicze Górne, Maślanka, Moczalnia Nowa, Nomiki, Orłowicze, Ostrówek, Pawełki, Planteczka, Podjanowszczyzna, Pogibło, Poniatowicze, Puciłki, Słojniki, Stodolne, Szyszki, Tatarszczyzna, Wierzchłowce od nr. 7 - 18, Walenkowo,  Wojnachy, Wysokie Laski, Zaścianki k/Kurowszczyzny, Zaśpicze, Zawistowszczyzna.

kl.JPG

asp. szt. Krzysztof Łapicz 

Kontakt telefoniczny - 85 
6704765

kom. 885 997 336

adres email: dzielnicowy.sokolka1@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Kłusownictwo, nieprawidłowe dokumentowanie połowu ryb oraz zaśmiecanie rzeki Sokołda przez wędkarzy w rejonie wsi Straż, Zamczysk, Nowa Rozedranka, Żuki, Kuryły w godzinach 6:00-22:00

 

Źródło informacji:

Na podstawie uzyskanych informacji od Komendanta Społecznej Straży Rybackiej, wędkarzy, funkcjonariuszy Straży Łowieckiej oraz Straży Leśnej

 

Okres obowiązywania:

II połowa 2019 roku

 

Zaplanowane działania:

W trakcie obchodu kontrola rejonu rzeki Sokołda wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego oraz prowadzenie działań wspólnie z strażnikami Społecznej Straży Rybackiej, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Straży Łowieckiej, Straży Leśnej. Propagowanie PDP w trakcie spotkań z sołtysami wsi. Monitorowanie zgłoszeń od społeczeństwa oraz zgłoszeń na KMZB. Podczas odwiedzin rodzin propagowanie PDP, rozwieszenie informacji na tablicach ogłoszeń we wsiach objętych PDP. Skierowanie wystąpienia do Komendanta Społenczej Straży Rybackiej o zwiększenie nadzoru nad rejonem rzeki oraz na podstawie zgromadzonych informacji założenie KZD. Zgromadzenie informacji na temat PDP od Komendanta Straży Rybackiej, lokalnej społeczności oraz sołtysów wsi. Analiza i ocena prowadzonych działań.

 

Podmioty i instytucje polonizacyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań.

- wspólne służby z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz w miarę możliwości funkcjonariuszami Straży Granicznej z Kuźnicy, Straży Leśnej, Straży Łowieckiej i Komendantem Społecznej Straży Rybackiej.
- Sołtysi wsi - przekazywanie informacji o stwierdzonych, ujawnionych zagrożeniach

 

Rejon służbowy:

Bachmatówka, Bogusze,Boguszowski Wygon, Dąbrówka, Geniusze, Gilbowszczyzna, Gliniszcze Małe, Gliniszcze Wielkie, Gnidzin, Hałe, Halańskie Ogrodniki, Jałówka, Kantorówka, Karcze, Kozłowy Ług, Kraśniany, Kundzicze, Kuryły, Lebiedzin, Mićkowa Hać, Miejskie Nowiny, Moczalnia Stara, Nowinka, Pawłowszczyna, Plebanowce, Podjałówka,  Podkamionka, Podkantorówka, Polanki, Nowa Rozedranka, Stara Rozedranka ,Sakowo,  Sierbowce, Smolanka, Sobaczewo,  Sokolany, Stary Szor, Straż, Szyndziel, Ściebielec, Tartak, Wierzchjedlina, Wierzchłowce do nr. 7, Wilcza Jama, Woroniany, Wroczyńszczyzna, Zadworzany, Zamczysk, Zaścianki k/ Bogusz, Żuki.