Komenda Powiatowa Policji w Sokółce - Komenda Powiatowa w Sokółce - KPP Sokółka

Komenda Powiatowa w Sokółce

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Data publikacji 17.02.2009

GPO.JPG Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Sokółka:  
asp. szt. Grzegorz Poczobutt Odlanicki 

kontakt telefoniczny - 85 
6704702 
zajkowski.JPG

(w zastępstwie)
asp. Robert Zajkowski


Kontakt telefoniczny - 85 6704740

kom. 885 997 338

adres email: dzielnicowy.sokolka5@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

W godzinach wieczorowo-nocnych spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócanie porządku publicznego, zakłócanie ciszy nocnej w rejonie  bloku Os. Centrum 16 w Sokółce - zagrożenie zdiagnozowane z rozpoznania terenowego oraz ze zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Lokalna społeczność oczekuje zlikwidowania zagrożenia, gdyż wpływa ono na komfort życia  mieszkańców m.in. poprzez zakłócanie porządku publicznego oraz ciszy nocnej

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie sygnałów od mieszkańców okolicznych bloków oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

 

Zaplanowane działania:

Kontrola rejonu bloku, w tym legitymowanie i represjonowanie osób popełniających wykroczenia, zatrzymywanie sprawców przestępstw i prowadzenie profilaktyki z mieszkańcami bloku, założenie Karty Zadania Doraźnego, spotkania z mieszkańcami celem omówienia poprawy bezpieczeństwa, skierowanie pisma do zarządcy bloku tj. Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informującego o zagrożeniach i możliwościach poprawy bezpieczeństwa i współpracy w tym zakresie, przeprowadzenie działań wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Spółdzielnia mieszkaniowa – poprawa bezpieczeństwa poprzez zgłoszenia do dzielnicowego na KMZB

Straż Miejska – wspólne służby z Policją

Zarządca bloku – informowanie o stwierdzonych zagrożeniach.

 

Rejon służbowy:

1-go Maja (od ul. Bohaterów Monte Cassino do Pl. Kościuszki), Adama Mickiewicza,  Bohaterów Monte Cassino, Gen. Walerego Wróblewskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Hugona Kołłątaja, Jana Matejki, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kasztanowa, Kolejowa, Kpt. Józefa Kłopotowskiego, Ks. Piotra Ściegiennego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Marsz. Józefa Piłsudskiego(strona parzysta), Mikołaja Kopernika, Os. Centrum, Pocztowa, Polna(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego),  Wincentego Witosa (od ul. Piłsudskiego do Mariańskiej), Wojska Polskiego, 11-go Listopada (strona parzysta)

zajkowski.JPG

asp. Robert Zajkowski

Kontakt telefoniczny - 85 6704740

kom. 885 997 341

adres email: dzielnicowy.sokolka2@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości w Sokółce na ul. Górnej. Przy w/w ulicy nie ma chodników i piesi zmuszeni są do chodzenia po jezdni. Z poczynionych ustaleń wynika , iż do takich zachowań kierujących dochodzi zazwyczaj w ciągu dnia, gdzie ruch pieszych jest wzmożony. W rozmowie z mieszkańcami ulicy potwierdzono konieczność podjęcia stosownych  działań mających na celu wyeliminowanie opisanego problemu.  Powyższy proceder wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców ulicy Górnej, brawurowa jazda kierujących pojazdami skutkuje realnym zagrożeniem potrącenia pieszych uczestników ruchu.

 

Źródło informacji:

na podstawie własnego rozpoznania oraz zgłoszeń mieszkańców ulicy Górnej w Sokółce

 

Okres obowiązywania:

I połowa 2019 roku.

 

Zaplanowane działania:

spotkania z mieszkańcami, rozmowa na temat poprawy bezpieczeństwa w trakcie trwania planu działania. Służba wspólnie ze Strażą Miejską w Sokółce pod kątem ujawniania kierujących popełniających wykroczenia i przestępstwa.

 

Podmioty i instytucje polonizacyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań.

-Straż Miejska w Sokółce- wspólne działania w trakcie obchodu,

-Zarząd Dróg powiatowych w Sokółce– zmiana infrastruktury ulicy Górnej poprzez umieszczenie progów zwalniających

 

Rejon służbowy:

1-go Maja (od Pl.Kościuszki do ul.Białostockiej ), 3-go Maja, Agnieszki Osieckiej, Akacjowa, Armii Krajowej, Białostocka, Czesława Niemena, Dolna, Dr Antoniego i Janiny Docha, Drzewna, Elizy Orzeszkowej, Gen. J. H. Dąbrowskiego, Gen. Walerego Wróblewskiego(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od ul.Piłsudskiego do ul.Targowej), Górna, Icchoka Malmeda, Jana Tarasiewicza, Janka Krasickiego, Janusza Korczaka, Joachima Lelewela, Jodłowa, Klonowa, Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, Krótka, Krucza, Ks. Piotra Ściegiennego(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Kwiatowa, Leśna, Letnia, Lipowa, Ludwika Zamenhofa, Marka Grechouty, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Marszałka Józefa Piłsudskiego(strona nieparzysta), Miejska, Mieszka I, Mikołaja Reja, Miła, Mjr H. Dobrzańskiego Hubala, Modrzewiowa, Norberta Barlickiego, Ogrodowa, Piaskowa, Piękna, Pl. Jana Kilińskiego, Pl. Kościuszki, Pl. Szkolny, Pogodna, Polna(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Północna, Ptasia, Romualda Traugutta, Roski Małe, Sienna, Sosnowa, Sportowa, Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Mikołajczyka, Stefana Batorego, Szkolna, Szpitalna, Świerkowa, Targowa, Turystyczna, Upalna, Warszawska, Wasilkowski, Wąska, Wincentego Witosa(od ul.Piłsudskiego do ul.Targowej), Wiosenna,Wiśniowa, Władysława Łokietka, Zacisze, Zabrodzie, Żytnia.
2.JPG

asp. Jarosław Szoka

kontakt telefoniczny - 85 
6704740

kom. 885 997 342

adres email: dzielnicowy.sokolka3@bk.policja.gov.pl
 

 

Zagrożenie:

Wałęsające się bezpańskie psy w godzinach 06:00-22:00 w rejonie domków jednorodzinnych w Sokółce przy ul. Stawowej, Spokojnej i przyległych  - zagrożenie zdiagnozowane z rozpoznania terenowego oraz ze zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Dokonano rozpoznania rejonu służbowego oraz sprawdzenia liczby zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w poszczególnych rejonach. Z przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami domków jednorodzinnych w Sokółce przy ul. Stawowej, Spokojnej i ulic przyległych -stwierdzono, iż uciążliwym mieszkańcom tego rejonu są wałęsające się bezpańskie psy. Zagrożenie to było kilkukrotnie zaznaczane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz w związku z tym były podejmowane różne czynności. W ocenie mieszkańców tego rejonu psy nie zostały odłowione i w dalszym ciągu same biegają. W związku z powyższym sporządzono na ten rejon plan priorytetowy celem likwidacji zagrożenia jakim są bezpańskie psy.
 

Okres obowiązywania:

II połowa 2018 roku

 

Zaplanowane działania:

a) Styczeń – założenie Karty Zadania Doraźnego, w ramach pełnionego obchodu monitorowanie zagrożenia,

b) Styczeń – luty – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami OPI.

c) Luty – skierowanie pisma do Straży Miejskiej w Sokółce oraz powiadomienie miejskiego schroniska.

d) Marzec-Kwiecień - przeprowadzenie wspólnych działań z Fundacją Pomocy dla Zwierząt Vita Canis.

e) Maj – na podstawie podjętych działań oraz ich efekty oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa rozważenie ponownego założenia Karty Zadania Doraźnego

f) Styczeń - czerwiec – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, przeprowadzenie działań wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej z Sokółki, pracownikami Vita Canis, monitorowanie zgłoszeń na KMZB

g) Czerwiec - analiza i ocena przeprowadzonych działań,

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

a) Fundacja Pomocy Zwierzętom Vita Canis – Wspólne działania celem pomocy dla porzuconych zwierząt.

b) Straż Miejska z Sokółki – wspólne służby z Policją

c) Urząd Miejski – zlecenie zadań podległym podmiotom

 

Rejon służbowy:

11-go Listopada (strona nieparzysta), Adama Asnyka, Adolfa Sawickiego, Bartosza Głowackiego, Bolesława Prusa, C.K. Norwida, Cicha, Ciepła, Dywizjonu 303, Emilii Plater, Fabryczna, Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Józefa Hallera, Gęsia, Grodzieńska (od ul. 11-go Listopada), Henryka Sienkiewicza, Jana Pawła II, Jasna, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Lewickiego, Lniana, Kol. Buchwałowo, K.I. Gałczyńskiego, K.K. Baczyńskiego, Krecia, Kresowa, Kryńska, Lotników Lewoniewskich, Łąkowa, Majowa, Mała, Mariańska, Nadrzeczna, Nowa, Os. Buchwałowo, Os. Zielone, Poprzeczna, Porucznika Ryszarda Pawłowskiego, Przemysłowa, Władysława Reymonta, Słoneczna, Spokojna, St. Skarżyńskiego, Stawowa, Stefana Żeromskiego, Torowa, Wesoła, Wierzbowa, Władysława Broniewskiego, Wodna, Wschodnia, Wspólna, Zdrojowa, Zimowa, Zofii Nałkowskiej, Żwirki i Wigury

Krzysztof_Lapicz_male_szt.JPG

W ZASTĘPSTWIE

asp. szt. Krzysztof Łapicz

Kontakt telefoniczny - 85 6704765

kom. 885 997 333

adres email: dzielnicowy.sokolka4@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Niszczenie mienia poprzez dewastacje ławek oraz umieszczonych na placu huśtawek, spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu przyległego do Szkoły Podstawowej we wsi Stara Kamionka przez młodzież w godzinach wieczorowo nocnych

 

Źródło informacji:

Na podstawie informacji od dyrekcji, sygnałów społecznych, własnego rozpoznania oraz zgłoszenia naniesionego na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

Okres obowiązywania:

II połowa 2018 roku

 

Zaplanowane działania:

Przeprowadzanie spotkania z dyrekcją szkoły oraz mieszkańcami wsi, poinformowanie o wdrożenie planu priorytetowego w rejonie Szkoły Podstawowej, spotkanie z sołtysem wsi i poinformowanie o działaniach, przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami wsi oraz wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Straży Granicznej dokonywanie kontroli rejonu szkoły

 

Podmioty i instytucje polonizacyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań.

Sołtys wsi Stara Kamionka, dyrekcja szkoły i Straż Miejska w zakresie własnych kompetencji

 

Rejon służbowy:

Bilwinki, Bobrowniki, Bohoniki, Drahle, Dworzysk, Igryły, Janowszczyzna, Jelenia Góra, Nowa Kamionka, Stara Kamionka, Kundzin, Kurowszczyzna, Lipina, Lipowa Góra, Malawicze Dolne, Malawicze Górne, Maślanka, Moczalnia Nowa, Nomiki, Orłowicze, Ostrówek, Pawełki, Planteczka, Podjanowszczyzna, Pogibło, Poniatowicze, Puciłki, Słojniki, Stodolne, Szyszki, Tatarszczyzna, Wierzchłowce od nr. 7 - 18, Walenkowo,  Wojnachy, Wysokie Laski, Zaścianki k/Kurowszczyzny, Zaśpicze, Zawistowszczyzna.

kl.JPG

asp. szt. Krzysztof Łapicz 

Kontakt telefoniczny - 85 
6704765

kom. 885 997 336

adres email: dzielnicowy.sokolka1@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu na terenie sklepu spożywczego w Sokolanach w godzinach 7:00 do godziny 19:00 przez mieszkańców wsi oraz wsi przyległych

 

Źródło informacji:

Na podstawie sygnałów społecznych, własnego rozpoznania oraz zgłoszenia naniesionego na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

Okres obowiązywania:

II połowa 2018 roku

 

Zaplanowane działania:

Przeprowadzenie rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z właścicielem sklepu spożywczego, przeprowadzenie rozmowy z Sołtysem wsi na temat objęcia rejonu sklepu planem priorytetowym, przeprowadzenie rozmowy z mieszkańcami wsi na temat czy wdrożenie planu priorytetowego odnosi pożądany skutek, przeprowadzenie spotkania z Sołectwem wsi na temat poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie sklepu, planowanie i przeprowadzenie wspólnie służb z Strażą Miejską i Strażą Graniczną oraz dzielnicowym z sąsiedniego rejonu przyległego

 

Podmioty i instytucje polonizacyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań.

- Straż Miejska w Sokółce - kontrola rejonu sklepu spożywczego w ramach własnych kompetencji

 

Rejon służbowy:

Bachmatówka, Bogusze,Boguszowski Wygon, Dąbrówka, Geniusze, Gilbowszczyzna, Gliniszcze Małe, Gliniszcze Wielkie, Gnidzin, Hałe, Halańskie Ogrodniki, Jałówka, Kantorówka, Karcze, Kozłowy Ług, Kraśniany, Kundzicze, Kuryły, Lebiedzin, Mićkowa Hać, Miejskie Nowiny, Moczalnia Stara, Nowinka, Pawłowszczyna, Plebanowce, Podjałówka,  Podkamionka, Podkantorówka, Polanki, Nowa Rozedranka, Stara Rozedranka ,Sakowo,  Sierbowce, Smolanka, Sobaczewo,  Sokolany, Stary Szor, Straż, Szyndziel, Ściebielec, Tartak, Wierzchjedlina, Wierzchłowce do nr. 7, Wilcza Jama, Woroniany, Wroczyńszczyzna, Zadworzany, Zamczysk, Zaścianki k/ Bogusz, Żuki.