Komenda Powiatowa Policji w Sokółce - Komenda Powiatowa w Sokółce - KPP Sokółka

Komenda Powiatowa w Sokółce

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Data publikacji 17.02.2009

GPO.JPG Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Sokółka:  
asp. szt. Grzegorz Poczobutt Odlanicki 

kontakt telefoniczny:
47 7123 202 

st.sierż. Ewa Baranowska

Kontakt telefoniczny: 48 47 7123 265

kom. 885 997 338

adres email: dzielnicowy.sokolka5@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Parkowanie pojazdów w rejonie bloku nr 14 Osiedla Centrum w Sokółce, na trawniku na terenie przeznaczonym do użytku publicznego, tym samym niszczenie rosnącej tam roślinności.

Źródło informacji o zagrożeniu:
Zagrożenie zdiagnozowane podstawie sygnałów mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:
I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • wzmożona kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu
 • skierowanie pisma do Straży Miejskiej
 • spotkanie z zarządcą terenu tj. Spółdzielnią Mieszkaniową w Sokółce i skierowanie pisma o zagrożeniu oraz potrzebie podjęcia odpowiednich działań
 • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej
 • monitorowanie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
Straż Miejska z Sokółki - kontrola miejsca zagrożonego

Spółdzielnia Mieszkaniowa – informacja o potrzebie podjęcia stosownych działań

Rejon służbowy:

1-go Maja (od ul. Bohaterów Monte Cassino do Pl. Kościuszki), Adama Mickiewicza,  Bohaterów Monte Cassino, Gen. Walerego Wróblewskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Hugona Kołłątaja, Jana Matejki, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kasztanowa, Kolejowa, Kpt. Józefa Kłopotowskiego, Ks. Piotra Ściegiennego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Marsz. Józefa Piłsudskiego(strona parzysta), Mikołaja Kopernika, Os. Centrum, Pocztowa, Polna(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego),  Wincentego Witosa (od ul. Piłsudskiego do Mariańskiej), Wojska Polskiego, 11-go Listopada (strona parzysta)

w zastępstwie

mł. asp. Joanna Kłos
Kontakt telefoniczny - 48 47 7123 240

kom. 885 997 341

adres email: dzielnicowy.sokolka2@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:
Zajmowanie całej szerokości chodnika przez osoby trudniące się handlem przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Targowej w Sokółce. Rozwiązanie powyższego problemu wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki i osób przebywających we wskazanym rejonie podczas cotygodniowego, poniedziałkowego dnia targowego oraz zwiększenie widoczności dla kierujących pojazdami we wskazanym rejonie.

Źródło informacji:
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie własnego rozpoznania, rozmów z mieszkańcami oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania:
I połowa 2021 roku.

Zaplanowane działania:

 • skierowanie pisma do Urzędu Miejskiego w Sokółce informującego o zagrożeniach i możliwościach poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie
 • spotkania z mieszkańcami ulicy Ogrodowej,
 • współpraca ze Strażą Miejską w Sokółce
 • odejmowanie działań prewencyjnych i represyjnych dążących do wyeliminowania problemu.

Podmioty i instytucje polonizacyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań.
Urząd Miejski w Sokółce – skierowanie pisma z informacją o zagrożeniach oraz możliwościach poprawy bezpieczeństwa

Straż Miejska w Sokółce – wspólne działania w ramach obchodu

Rejon służbowy:

1-go Maja (od Pl.Kościuszki do ul.Białostockiej ), 3-go Maja, Agnieszki Osieckiej, Akacjowa, Armii Krajowej, Białostocka, Czesława Niemena, Dolna, Dr Antoniego i Janiny Docha, Drzewna, Elizy Orzeszkowej, Gen. J. H. Dąbrowskiego, Gen. Walerego Wróblewskiego(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od ul.Piłsudskiego do ul.Targowej), Górna, Icchoka Malmeda, Jana Tarasiewicza, Janka Krasickiego, Janusza Korczaka, Joachima Lelewela, Jodłowa, Klonowa, Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, Krótka, Krucza, Ks. Piotra Ściegiennego(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Kwiatowa, Leśna, Letnia, Lipowa, Ludwika Zamenhofa, Marka Grechouty, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Marszałka Józefa Piłsudskiego(strona nieparzysta), Miejska, Mieszka I, Mikołaja Reja, Miła, Mjr H. Dobrzańskiego Hubala, Modrzewiowa, Norberta Barlickiego, Ogrodowa, Piaskowa, Piękna, Pl. Jana Kilińskiego, Pl. Kościuszki, Pl. Szkolny, Pogodna, Polna(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Północna, Ptasia, Romualda Traugutta, Roski Małe, Sienna, Sosnowa, Sportowa, Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Mikołajczyka, Stefana Batorego, Szkolna, Szpitalna, Świerkowa, Targowa, Turystyczna, Upalna, Warszawska, Wasilkowski, Wąska, Wincentego Witosa(od ul.Piłsudskiego do ul.Targowej), Wiosenna,Wiśniowa, Władysława Łokietka, Zacisze, Zabrodzie, Żytnia.

mł. asp. Joanna Kłos

kontakt telefoniczny:
47 7123 240

kom. 885 997 342

adres email: dzielnicowy.sokolka3@bk.policja.gov.pl
 

 

Zagrożenie:
Spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających, zaśmiecanie i dewastacja elewacji budynku stacji transformatorowej przez młodzież i dorosłych przy ulicy Lotników Lewoniewskich w Sokółce.

Źródło informacji o zagrożeniu:
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie własnego rozpoznania, rozmów z mieszkańcami oraz ze zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Analiza uzyskanych informacji oraz weryfikacja przeprowadzanych interwencji i ujawnionych sprawców wykroczeń pozwoliła stwierdzić, że problemem wymagającym rozwiązania jest spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających, zaśmiecanie i dewastacja elewacji budynku stacji transformatorowej przez młodzież i dorosłych przy ulicy Lotników Lewoniewskich w Sokółce.

Okres obowiązywania:
I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • skierowanie pisma do Zakładu Energetycznego w Białymstoku - zarządcy stacji transformatorowej przy ulicy Lotników Lewoniewskich w Sokółce.
 • spotkania z mieszkańcami ulicy Lotników Lewoniewskich, współpraca ze Strażą Miejską w Sokółce oraz podejmowanie działań prewencyjnych i represyjnych dążących do wyeliminowania problemu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
Straż Miejska w Sokółce – wspólne działania w ramach obchodu

Zakład Energetyczny w Białymstoku – skierowanie pisma z informacją o zagrożeniach, możliwościach poprawy bezpieczeństwa, czystości i estetyki w rejonie stacji transformatorowej

Rejon służbowy:

11-go Listopada (strona nieparzysta), Adama Asnyka, Adolfa Sawickiego, Bartosza Głowackiego, Bolesława Prusa, C.K. Norwida, Cicha, Ciepła, Dywizjonu 303, Emilii Plater, Fabryczna, Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Józefa Hallera, Gęsia, Grodzieńska (od ul. 11-go Listopada), Henryka Sienkiewicza, Jana Pawła II, Jasna, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Lewickiego, Lniana, Kol. Buchwałowo, K.I. Gałczyńskiego, K.K. Baczyńskiego, Krecia, Kresowa, Kryńska, Lotników Lewoniewskich, Łąkowa, Majowa, Mała, Mariańska, Nadrzeczna, Nowa, Os. Buchwałowo, Os. Zielone, Poprzeczna, Porucznika Ryszarda Pawłowskiego, Przemysłowa, Władysława Reymonta, Słoneczna, Spokojna, St. Skarżyńskiego, Stawowa, Stefana Żeromskiego, Torowa, Wesoła, Wierzbowa, Władysława Broniewskiego, Wodna, Wschodnia, Wspólna, Zdrojowa, Zimowa, Zofii Nałkowskiej, Żwirki i Wigury.

 

aspirant Jarosław Szoka

Kontakt telefoniczny: 47 7123 265

kom. 885 997 333

adres email: dzielnicowy.sokolka4@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:
Spożywanie alkoholu w miejscu  niedozwolonym, zaśmiecanie, niszczenie mienia, demoralizacja dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych 14:00-22:00 w rejonie przystanku autobusowego w Starej Kamionce mieszczącego się na trasie Sokółka-Szudziałowo.

Źródło informacji:
Zagrożenie zdiagnozowane z rozpoznania terenowego, ustaleń własnych oraz ustaleń z mieszkańcami Starej Kamionki

Okres obowiązywania:
I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie zagrożenia w ramach pełnionego obchodu, sporządzenie pisma do Sołtysa wsi z informacją o wdrożonym planie działania priorytetowego
 • skierowanie pisma do Sołtysa Starej Kamionki oraz do zarządcy przystanku z informacją o stopniu zagrożenia i w związku z tym podjęcia stosownych działań
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego
 • kontrola wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu
 • przeprowadzenie działań wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej z Sokółki
 • monitorowanie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Podmioty i instytucje polonizacyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań.
Straż Miejska z Sokółki – wspólne służby z Policją

Urząd Miejski – sporządzenie pisma o stwierdzonych zagrożeniach celem podjęcia stosownych działań.

Sołtys Starej Kamionki

Rejon służbowy:

Bilwinki, Bobrowniki, Bohoniki, Drahle, Dworzysk, Igryły, Janowszczyzna, Jelenia Góra, Nowa Kamionka, Stara Kamionka, Kundzin, Kurowszczyzna, Lipina, Lipowa Góra, Malawicze Dolne, Malawicze Górne, Maślanka, Moczalnia Nowa, Nomiki, Orłowicze, Ostrówek, Pawełki, Planteczka, Podjanowszczyzna, Pogibło, Poniatowicze, Puciłki, Słojniki, Stodolne, Szyszki, Tatarszczyzna, Wierzchłowce od nr. 7 - 18, Walenkowo,  Wojnachy, Wysokie Laski, Zaścianki k/Kurowszczyzny, Zaśpicze, Zawistowszczyzna.

w zastępstwie dzielnicowy

aspirant Jarosław Szoka

Kontakt telefoniczny: 47 7123 265

kom. 885 997 336

adres email: dzielnicowy.sokolka1@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:
Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie, zakłócanie porządku publicznego, niszczenie mienia, demoralizacja dzieci i młodzieży w rejonie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Zadworzanach.

Źródło informacji:
Zagrożenie zdiagnozowane z rozpoznania terenowego, własnych ustaleń z mieszkańcami Zadworzan oraz ze zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństw.

Okres obowiązywania:
I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie zagrożenia w ramach pełnionego obchodu
 • sporządzenie pisma do Sołtysa Zadworzan i zarządcy terenu z informacją o wdrożeniu planu działania priorytetowego
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego
 • kontrola wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu
 • przeprowadzenie działań wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej z Sokółki
 • monitorowanie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podmioty i instytucje zaangażowane do działań oraz zakres ich działań.
Straż Miejska z Sokółki – wspólne służby z Policją

Urząd Miejski – sporządzenie pisma o stwierdzonych zagrożeniach celem podjęcia stosownych działań

Sołtys Zadworzan

Rejon służbowy:

Bachmatówka, Bogusze,Boguszowski Wygon, Dąbrówka, Geniusze, Gilbowszczyzna, Gliniszcze Małe, Gliniszcze Wielkie, Gnidzin, Hałe, Halańskie Ogrodniki, Jałówka, Kantorówka, Karcze, Kozłowy Ług, Kraśniany, Kundzicze, Kuryły, Lebiedzin, Mićkowa Hać, Miejskie Nowiny, Moczalnia Stara, Nowinka, Pawłowszczyna, Plebanowce, Podjałówka,  Podkamionka, Podkantorówka, Polanki, Nowa Rozedranka, Stara Rozedranka ,Sakowo,  Sierbowce, Smolanka, Sobaczewo,  Sokolany, Stary Szor, Straż, Szyndziel, Ściebielec, Tartak, Wierzchjedlina, Wierzchłowce do nr. 7, Wilcza Jama, Woroniany, Wroczyńszczyzna, Zadworzany, Zamczysk, Zaścianki k/ Bogusz, Żuki.