Dzielnicowy Dąbrowa Białostocka - Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej - KPP Sokółka

Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej

Dzielnicowy Dąbrowa Białostocka

Data publikacji 25.02.2009

 Kierownik Referatu Prewencji

asp. szt. Krzysztof Nobert


Telefon: (085) 722 52 02

Telefon (085) 722 50 77
 
Kieruje i nadzoruje pracą Rewiru Dzielnicowych. 
Oferuje pomoc w sprawach trudnych i wątpliwych.
 
bobryk.JPG

Dzielnicowy 

mł. asp. Karol Bobryk

Telefon 85 722 52 30

kom. 885 997 343

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia1@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy - miasto Dąbrowa Białostocka

 

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w godzinach wieczorowo – nocnych (16 – 2) terenu boiska przy Szkole Podstawowej Dąbrowie Białostockiej przy ulicy Szkolnej
 

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów od mieszkańców miasta Dąbrowa Białostocka, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.
 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku
 

Zaplanowane działania:

spotkania z mieszkańcami miasta Dąbrowa Białostocka, działania z funkcjonariuszami służb zewnętrznych, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania sprawców wykroczeń, zamieszczenie informacji o danym planie priorytetowym na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej i Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.
 

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz ich zakres działań:

- burmistrz miasta Dąbrowa Białostocka: poinformowanie społeczności lokalnej (informacja w Urzędzie Miejskim) o natychmiastowym powiadamianiu ujawnionych przestępstw lub wykroczeń związanych z realizacją danego planu.

- dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej: poinformowanie pracowników szkoły (informacja w szkole) o natychmiastowym powiadamianiu ujawnionych przestępstw lub wykroczeń związanych z realizacją danego planu.

- prezes OSP Dąbrowa Białostocka: poinformowanie strażaków OSP o natychmiastowym powiadamianiu ujawnionych przestępstw lub wykroczeń związanych z działaniem priorytetowym.

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej: działania profilaktyczne w zakresie własnych kompetencji

- Tomasz Lewko właściciel firmy „SulikaNet” w Dąbrowie Białostockiej: dążenie do zainstalowania kamery monitoringu internetowego w danym miejscu

 

Rejon służbowy:

ul. 11 Listopada, ul. 3 – go Maja, ul. Adama Mickiewicza, ul. Adriana Krzyżanowskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Dębowa, ul. Dworcowa, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Generała Nikodema Sulika, ul. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Górna, ul. Grzegorza Kunawina, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Jana Pawła II, ul. Jasionówka, ul. Juliana Tuwima, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Kręta, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki, ul. księdza Józefa Fordona, ul. Leszczynowa, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Łąkowa, ul. Mała, ul. Małyszówka, ul. Marii Konopnickiej, ul. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Obwodowa, ul. Ogrodowa, ul. Osiedlowa, ul. Piękna, ul. Plac Kościuszki, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Przytorowa, ul. Słoneczna, ul. Solidarnosci, ul. Sosnowa, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Świerkowa, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Wąska, ul. Wesoła, ul. Wierzbowa, ul. Wojska Polskiego.

wojtek.JPG
 
Dzielnicowy

sierż. szt. Wojciech Kozłowski

Telefon: 85 722 52 04
 
   kom. 885 997 346  
 
adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia3@bk.policja.gov.pl 
 
 

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie miejsca publicznego w rejonie SP w Bagnach

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów od mieszkańców miejscowości Bagny, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019roku

 

Zaplanowane działania:

spotkania z mieszkańcami miejscowości Bagny oraz nauczycielami SP, działania z funkcjonariuszami służb zewnętrznych, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania sprawców wykroczeń, zamieszczenie informacji o danym planie priorytetowym na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

 

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz ich zakres działań:

- Dyrektor SP w Bagnach poinformowanie społeczności lokalnej o natychmiastowym powiadamianiu ujawnionych przestępstw lub wykroczeń związanych z realizacją danego planu.

- sołtys miejscowości Bagny – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, ujawnianie sprawców.

 

Rejon służbowy:

Bagny, Bity Kamień, Brzozowo, Brzozowo Kolonia, Grabowo, Grodziszczany, Grzebienie, Hamulka, Harasimowicze, Harasimowicze Kolonia, Jaczno, Jałówka, Kamienna Nowa, Kamienna Stara (ul. Długa, Leśna, Kościelna), Kamienna Stara Kolonia, Kirejewszczyzna, Kropiwno, Krugło, Kuderewszczyzna, Lewki, Łozowo, Łozowo Kolonia, Małowista, Miedzianowo, Mościcha, Nierośno, Nowa Wieś, Nowinka, Olsza, Osmołowszczyzna, Ostrowie, Pięciowłoki, Podbagny, Reszkowce, Różanystok, Sadek, Sadowo, Sławno, Stock, Suchodolina, Szuszalewo, Trzyrzeczki, Wesołowo, Wiązówka, Wroczyńszczyzna, Zwierzyniec Mały, Zwierzyniec Wielki.

 

Dzielnicowy
 

sierż. Piotr Gałażyn

Telefon: 85 722 52 18

 kom. 885 997 337

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia4@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy - gmina Sidra

 
 
Zagrożenie:
 
Niestosowanie się do znaków B-36 "Zakaz zatrzymywania się" w Sidrze na ul. Szkolnej w rejonie Szkoły Podstawowej, obowiązujący w dniach nauki szkolnej w godz. 7:15, nie dotyczący autobusów szkolnych. 
 
 
Źródło informacji o zagrożeniu:
 
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów pracowników szkoły, mieszkańców gminy Sidra, oraz własnego rozpoznania. 
 
 
Okres obowiązywania planu:
 
I połowa 2019 roku 
 
 
Zaplanowane działania:
 
     Sporządzenie KZD, wystosowanie pisma do Wójta Sidry i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sidrze informujące o danym działaniu priorytetowym, oraz z prośbą o zamieszczeniu informacji o planie na stronach internetowych, spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sidrze, celem nawiązania współpracy w ramach planu, oraz z prośbą o rozpowszechnianie informacji na temat zagrożenia w trakcie zebrań Rady Pedagogicznej ze zwróceniem uwagi na sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad dziećmi odwożonymi autobusami szkolnymi, oraz apelowanie do rodziców przywożących/odbierających pojazdami dzieci ze szkoły o niezatrzymywanie się w miejscu objętym zakazem, zorganizowanie spotkania ze społeczeństwem (mieszkańcy ul. Szkolnej w Sidrze), celem rozpowszechnienia informacji o planie, zapobiegania popełnianiu wykroczeń, oraz  poinformowania o konsekwencjach prawnych niestosowania się do znaku B-36 w czasie obowiązywania zakazu, działania z funkcjonariuszami WRD KPP w Sokółce pod kątem sprawdzenia ładu i porządku w rejonie Szkoły Podstawowej, działania z funkcjonariuszami Zespołu d/s Prewencji, oraz dzielnicowymi z sąsiedniego rejonu pod kątem sprawdzenia ładu i porządku w rejonie Szkoły Podstawowej, spotkanie z rodzicami i opiekunami uczniów Szkoły Podstawowej w Sidrze, celem rozpowszechnienia informacji o planie, zapobiegania popełnianiu wykroczeń, oraz  poinformowania o konsekwencjach prawnych niestosowania się do znaku B-36 w czasie obowiązywania zakazu, propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań, oraz odwiedzin rodzin, spotkanie z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Sidrze, celem poczynienia ustaleń co do przedmiotowego zjawiska, oraz sprawowanym nadzorze nad dziećmi w trakcie odwozów autobusami szkolnymi,  kontrola miejsca zagrożonego i bezwzględne reagowanie na osoby niestosujące się do znaków B-36 w czasie zakazu, prowadzenie profilaktyki wśród mieszkańców Sidry, sporządzanie KZD w przypadku nasilenia się zagrożenia, oraz zachęcanie do korzystania z KMZ, oraz kontaktu na nr tel. dzielnicowego w przypadku ujawniania wykroczeń. analiza podjętych działań i ocena realizacji planu.
 
 
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań raz zakres ich działań:
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sidrze- zamieszczenie na stronie Szkoły Podstawowej w Sidrze informacji o PDP,  rozpowszechnianie informacji na temat zagrożenia w trakcie zebrań Rady Pedagogicznej ze zwróceniem uwagi na sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad dziećmi odwożonymi autobusami szkolnymi, kontrola sprawowanej opieki nad dziećmi w trakcie odwozów, oraz apelowanie do rodziców przywożących/odbierających pojazdami dzieci ze szkoły o niezatrzymywanie się w miejscu objętym zakazem.
  
 
 
Rejon służbowy: 
 
Sidra, Bieniasze, Bierniki, Bierwicha, Chwaszczewo, Holiki, Jacowlany, Jałówka, Jurasze, Krzysztoforowo, Majewo Kościelne, Makowlany, Nowinka, Ogrodniki, Podsutki, Poganica, Pohorany, Potrubowszczyzna, Racewo, Romanówka, Siderka, Siekierka, Słomianka, Staworowo, Szostaki, Śniczany, Wandzin, Władysławowo, Wólka, Zalesie, Zwierżany.
kondracki.JPG

Dzielnicowy

mł. asp. Arkadiusz Kondracki

Telefon: 85 722 52 03

 kom. 885 997 347

Rejon służbowy - gmina Nowy Dwór

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia2@bk.policja.gov.pl

 

 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz dewastacja i niszczenia mienia w rejonie parku miejskiego pl. Rynkowy w Nowym Dworze.

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje uzyskane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, własnej obserwacji oraz informacji uzyskanej od lokalnej społeczności, zaistniałych przestępstw i wykroczeń

 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

 

Zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, zorganizować spotkanie z Wójtem Gminy w celu omówienia zaistniałego problemu, zorganizować spotkanie ze społeczeństwem tj pracownikami GOPS i USC w Nowym  Dworze, poruszyć problem spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, oraz niszczenia mienia, rozpowszechniać KMZB. Spowodować zamieszczenie informacji o planie na stronie BIP w Nowym Dworze Zorganizować  spotkanie z radą pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze i omówić zaistniały problem. Wzmożone kontrole parku gdzie występuje przedmiotowe zjawisko w szczególności w godzinach popołudniowych. Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin. Wspólne działania z dzielnicowymi z sąsiednich rejonów oraz funkcjonariuszami OPI.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Gminy w Nowym Dworze – zamieszczenie informacji na BIP gminy Nowy Dwór informowanie Policji  o przypadkach spożywania i niszczenia mienia.

Sołtysi Miejscowości Nowy Dwór- informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaistniałego zjawiska, ujawnianie ewentualnych sprawców.

Placówka Straży Granicznej w Nowym Dworze - informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, ujawnianie sprawców.

 

Rejon służbowy:

Bieniowce, Bobra Wielka, Butrymowce, Chilmony, Chorużowce, Chworościany, Dubaśno, Grzebienie Kolonia, Jaginty, Koniuszki, Kudrawka, Nowy Dwór, Plebanowce, Ponarlica, Rogacze, Sieruciowce, Synkowce.