Dzielnicowy Dąbrowa Białostocka - Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej - KPP Sokółka

Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej

Dzielnicowy Dąbrowa Białostocka

Data publikacji 25.02.2009

 Kierownik Referatu Prewencji

asp. szt. Krzysztof Nobert


Telefon: (085) 722 52 02

Telefon (085) 722 50 77
 
Kieruje i nadzoruje pracą Rewiru Dzielnicowych. 
Oferuje pomoc w sprawach trudnych i wątpliwych.
 
bobryk.JPG

Dzielnicowy 

mł. asp. Karol Bobryk

Telefon 85 722 52 30

kom. 885 997 343

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia1@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy - miasto Dąbrowa Białostocka

Zgodnie z opracowanym ,,Planem działania priorytetowego” dla rejonu służbowego Nr XI na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r. dzielnicowy rejonu służbowego Nr XI jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń występujących przy ulicy Wesołej w Dąbrowie Białostockiej w godzinach wieczorowo-nocnych (godzinia 16-2) w obrębie stanowisk przeznaczonych do sprzedaży produktów regionalnych gdzie dochodzi do spożywania alkoholu oraz zaśmiecania.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym ,,Planie" będą miały na celu zminimalizowanie zagrożeń.

wojtek.JPG
 
Dzielnicowy

sierż. szt. Wojciech Kozłowski

Telefon: 85 722 52 04
 
   kom. 885 997 346  
 
adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia3@bk.policja.gov.pl 

Rejon służbowy - gmina Dąbrowa Białostocka 

Zgodnie z opracowanym ,,Planem działania priorytetowego” dla rejonu służbowego Nr XII na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r. dzielnicowy rejonu służbowego Nr XII jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń zlokalizowanych w miejscowości Różanystok 18 (rejon sklepu) polegających na spozywnaiu alkoholu w miejscach do tego niewyznacoznych.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym ,,Planie" będą miały na celu zminimalizowanie zagrożeń.

 
chlebowicz.JPG

Dzielnicowy
 

sierż. Łukasz Chlebowicz

Telefon: 85 722 52 18

 kom. 885 997 337

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia4@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy - gmina Sidra

Zgodnie z opracowanym ,,Planem działania priorytetowego” dla rejonu służbowego Nr XIV na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r. dzielnicowy rejonu służbowego Nr XIV jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w miejscowości Sidra, w obrębie ul. Sokólskiej i Grodzieńskiej (rejon parku) tj. spożywania alkoholu w miejscu publiucznym oraz zakłócanie porządku publicznego.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym ,,Planie" będą miały na celu zminimalizowanie zagrożeń.

kondracki.JPG

Dzielnicowy

mł. asp. Arkadiusz Kondracki

Telefon: 85 722 52 03

 kom. 885 997 347

Rejon służbowy - gmina Nowy Dwór

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia2@bk.policja.gov.pl

Zgodnie z opracowanym ,,Planem działania priorytetowego” dla rejonu służbowego Nr XIII na okres od 01.07.2018r do 31.12.2018r. dzielnicowy rejonu służbowego Nr XIII jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń zlokalizowanych w miejscowości Nowy Dwór ul. Kolejowa (rejon szkoły podstawowej) polegającego na spozywaniu alkoholu oraz zaśmiecaniu.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym ,,Planie" będą miały na celu zminimalizowanie zagrożeń.