Dzielnicowy Dąbrowa Białostocka - Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej - KPP Sokółka

Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej

Dzielnicowy Dąbrowa Białostocka

Data publikacji 25.02.2009

 Kierownik Referatu Prewencji

asp. szt. Krzysztof Nobert


Telefon: (085) 722 52 02

Telefon (085) 722 50 77
 
Kieruje i nadzoruje pracą Rewiru Dzielnicowych. 
Oferuje pomoc w sprawach trudnych i wątpliwych.
 
bobryk.JPG

Dzielnicowy 

mł. asp. Karol Bobryk

Telefon 85 722 52 30

kom. 885 997 343

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia1@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy - miasto Dąbrowa Białostocka

 

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w godzinach wieczorowo – nocnych (16 – 2) stanowisk przeznaczonych do sprzedaży produktów regionalnych znajdujących się w Dąbrowie Białostockiej przy ulicy Wesołej

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów od mieszkańców miasta Dąbrowa Białostocka, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

 

Zaplanowane działania:

spotkania z mieszkańcami miasta Dąbrowa Białostocka, działania z funkcjonariuszami służb zewnętrznych, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania sprawców wykroczeń, zamieszczenie informacji o danym planie priorytetowym na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej i Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

 

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz ich zakres działań:

- burmistrz miasta Dąbrowa Białostocka poinformowanie społeczności lokalnej (informacja w Urzędzie Miejskim) o natychmiastowym powiadamianiu ujawnionych przestępstw lub wykroczeń związanych z realizacją danego planu.

- prezes OSP Dąbrowa Białostocka poinformowanie strażaków OSP o natychmiastowym powiadamianiu ujawnionych przestępstw lub wykroczeń związanych z działaniem priorytetowym.

 

Rejon służbowy:

ul. 11 Listopada, ul. 3 – go Maja, ul. Adama Mickiewicza, ul. Adriana Krzyżanowskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Dębowa, ul. Dworcowa, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Generała Nikodema Sulika, ul. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Górna, ul. Grzegorza Kunawina, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Jana Pawła II, ul. Jasionówka, ul. Juliana Tuwima, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Kręta, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki, ul. księdza Józefa Fordona, ul. Leszczynowa, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Łąkowa, ul. Mała, ul. Małyszówka, ul. Marii Konopnickiej, ul. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Obwodowa, ul. Ogrodowa, ul. Osiedlowa, ul. Piękna, ul. Plac Kościuszki, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Przytorowa, ul. Słoneczna, ul. Solidarnosci, ul. Sosnowa, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Świerkowa, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Wąska, ul. Wesoła, ul. Wierzbowa, ul. Wojska Polskiego.

wojtek.JPG
 
Dzielnicowy

sierż. szt. Wojciech Kozłowski

Telefon: 85 722 52 04
 
   kom. 885 997 346  
 
adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia3@bk.policja.gov.pl 
 
 

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu w miejscowości Różanystok 18 (rejon sklepu)

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów od mieszkańców miejscowości Różanystok, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

 

Zaplanowane działania:

spotkania z mieszkańcami miejscowości Różanystok, działania z funkcjonariuszami służb zewnętrznych, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania sprawców wykroczeń, zamieszczenie informacji o danym planie priorytetowym na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej i Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

 

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz ich zakres działań:

- burmistrz miasta Dąbrowa Białostocka poinformowanie społeczności lokalnej (informacja w Urzędzie Miejskim) o natychmiastowym powiadamianiu ujawnionych przestępstw lub wykroczeń związanych z realizacją danego planu.

- sołtys miejscowości Różanystok – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, ujawnianie sprawców.

 

Rejon służbowy:

Bagny, Bity Kamień, Brzozowo, Brzozowo Kolonia, Grabowo, Grodziszczany, Grzebienie, Hamulka, Harasimowicze, Harasimowicze Kolonia, Jaczno, Jałówka, Kamienna Nowa, Kamienna Stara (ul. Długa, Leśna, Kościelna), Kamienna Stara Kolonia, Kirejewszczyzna, Kropiwno, Krugło, Kuderewszczyzna, Lewki, Łozowo, Łozowo Kolonia, Małowista, Miedzianowo, Mościcha, Nierośno, Nowa Wieś, Nowinka, Olsza, Osmołowszczyzna, Ostrowie, Pięciowłoki, Podbagny, Reszkowce, Różanystok, Sadek, Sadowo, Sławno, Stock, Suchodolina, Szuszalewo, Trzyrzeczki, Wesołowo, Wiązówka, Wroczyńszczyzna, Zwierzyniec Mały, Zwierzyniec Wielki.

PP_SUCH_EW.jpg

Dzielnicowy
 

sierż. szt. Ewelina Suchwałko

Telefon: 85 722 52 18

 kom. 885 997 337

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia4@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy - gmina Sidra

 
 
Zagrożenie: 
 
Spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego w rejonie parku miejskiego w Sidrze przy ul. Rynek i Grodzieńskiej.
 
 
Źródło informacja o zagrożeniu:
 
Na podstawie sygnałów od mieszkańców Sidry, ustaleń własnych, oraz KMZB. 
 
 
Okres obowiązywania planu:
 
1.07.2018r.-31.12.2018r. 
 
 
Zaplanowane działania: 
 
Sporządzenie KZD, wystosowanie pisma do Wójta Gminy Sidra z informacją o planie, oraz nawiązania współpracy w tym zakresie, spotkanie ze społeczeństwem (mieszkańcy ul. Grodzieńskiej w Sidrze), przeprowadzanie rozmów ze społeczeństwem w tym 
pracownikami Szkoły Podstawowej, celem omówienia danego problemu, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego w szczególności w godzinach popołudniowych, propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań, oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowymi z sąsiedniego rejonu, propagowanie KMZB.    
 
 
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
 
Wójt Gminy Sidra-poinformowanie społeczności lokalnej (informacja w Urzędzie Gminy, oraz na stronie internetowej) o planie i natychmiastowe powiadamianie o ujawnionych przestępstwach lub wykroczeniach związanych z realizacją planu.  
 
 
Rejon służbowy: 
 
Sidra, Bieniasze, Bierniki, Bierwicha, Chwaszczewo, Holiki, Jacowlany, Jałówka, Jurasze, Krzysztoforowo, Majewo Kościelne, Makowlany, Nowinka, Ogrodniki, Podsutki, Poganica, Pohorany, Potrubowszczyzna, Racewo, Romanówka, Siderka, Siekierka, Słomianka, Staworowo, Szostaki, Śniczany, Wandzin, Władysławowo, Wólka, Zalesie, Zwierżany.
kondracki.JPG

Dzielnicowy

mł. asp. Arkadiusz Kondracki

Telefon: 85 722 52 03

 kom. 885 997 347

Rejon służbowy - gmina Nowy Dwór

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia2@bk.policja.gov.pl

 

 

Zagrożenie:

Zaśmiecanie, spożywanie alkoholu na terenie szkoły podstawowej przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze w godzinach wieczorowo nocnych (16-2)

 

Źródło informacji:

Na podstawie informacji od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz naniesionych zgłoszeń na Krajową  mapę zagrożeń bezpieczeństwa

 

Okres obowiązywania:

II połowa 2018 roku

 

Zaplanowane działania:

Spotkania z mieszkańcami miejscowości Nowy Dwór w trakcie obchodu rejonu, zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Sokółce, powiadomienie Wójta Gminy o danym działaniu priorytetowym z prośbą powiadomienia pracowników, spotkania z pracownikami Szkoły Podstawowej oraz OSP w Nowym Dworze , kontrola własna miejsca zagrożonego pod kątem ujawnienia osób spożywających alkohol i zaśmiecających teren objęty planem.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań :

Wójt Gminy Nowy Dwór prośba o poinformowanie społeczności lokalnej za pomocą BIP gminy Nowy Dwór.

Prezes OSP Nowy Dwór poinformowanie policji o ujawnionych przestępstwach i wykroczeniach związanych z planem.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej poinformowanie policji o kolejnych przypadkach spożywania alkoholu lub zaśmiecania.

 

Rejon służbowy:

Bieniowce, Bobra Wielka, Butrymowce, Chilmony, Chorużowce, Chworościany, Dubaśno, Grzebienie Kolonia, Jaginty, Koniuszki, Kudrawka, Nowy Dwór, Plebanowce, Ponarlica, Rogacze, Sieruciowce, Synkowce.