Dzielnicowy Dąbrowa Białostocka - Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej - KPP Sokółka

Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej

Dzielnicowy Dąbrowa Białostocka

Data publikacji 25.02.2009

 Kierownik Referatu Prewencji

asp. szt. Krzysztof Nobert


Telefon: (085) 722 52 02

Telefon (085) 722 50 77
 
Kieruje i nadzoruje pracą Rewiru Dzielnicowych. 
Oferuje pomoc w sprawach trudnych i wątpliwych.
 

Dzielnicowy 

sierż. szt. Karol Bobryk

Telefon 85 722 52 30

Telefon 85 722 50 77

kom. 885 997 343

Rejon służbowy - miasto Dąbrowa Białostocka

Zgodnie z opracowanym ,,Planem działania priorytetowego” dla rejonu służbowego Nr XI na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r. dzielnicowy rejonu służbowego Nr XI jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń zlokalizowanych na ulicy Szkolnej w Dąbrowie Białostockiej oraz parkingu przykościelnego przy tejże ulicy polegających na "nieleglanych rajdach samochodowych".

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym ,,Planie" będą miały na celu zminimalizowanie zagrożeń.

 
Dzielnicowy

mł.asp. Arkadiusz Kondracki

Telefon: 85 722 52 03
 
Telefon: 85 722 50 77
 
   kom. 885 997 346  
 

Rejon służbowy - gmina Dąbrowa Białostocka 

Zgodnie z opracowanym ,,Planem działania priorytetowego” dla rejonu służbowego Nr XII na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r. dzielnicowy rejonu służbowego Nr XII jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń zlokalizowanych w miejscowości Zwierzyniec Wielki (rejon sklepów oraz przystanku PKS) polegających na spozywnaiu alkoholu w miejscach do tego niewyznacoznych.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym ,,Planie" będą miały na celu zminimalizowanie zagrożeń.

 

Dzielnicowy
 

asp.szt. Sławomir Milewski 

Telefon: 85 722 52 04 

Telefon: 85 722 50 77

 kom. 885 997 337

Rejon służbowy - gmina Sidra

Zgodnie z opracowanym ,,Planem działania priorytetowego” dla rejonu służbowego Nr XIV na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r. dzielnicowy rejonu służbowego Nr XIV jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia związanego z bezpańskimi psami zagrażającymi psami zagrażającymi normalnemu funkcjonowaniu mieszkańcom miejscowości Racewo, Jacowlany i Staworowo.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym ,,Planie" będą miały na celu zminimalizowanie zagrożeń.

Dzielnicowy

asp.szt. Sławomir Milewski 

Telefon: 85 722 52 04 

Telefon: 85 722 50 77

 kom. 885 997 347

Rejon służbowy - gmina Nowy Dwór

 

Zgodnie z opracowanym ,,Planem działania priorytetowego” dla rejonu służbowego Nr XIII na okres od 01.01.2018r do 30.06.2018r. dzielnicowy rejonu służbowego Nr XIII jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń zlokalizowanych w miejscowości Nowy Dwór ul. Sidrzańska 5 (rejon sklepu) polegającego na spozywaniu alkoholu w miejscach do tego nie wyznaczonych.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym ,,Planie" będą miały na celu zminimalizowanie zagrożeń.