Dzielnicowy Korycin - Korycin - KPP Sokółka

Dzielnicowy Korycin

Data publikacji 26.02.2009

kiszony.JPG
mł. asp. Marek Kiszło
 
kontakt telefoniczny - 85 6704135  
kom. 885 997 348
adres email: dzielnicowy.janow1@bk.policja.gov.pl
 
  Rejon służbowy: Gmina Korycin
 
Zagrożenie:
 
Kłusownictwo - nielegalny połów ryb nad zalewem w Korycinie oraz na rzece Kumiałka w godzinach 5:00-10:00 i 18:00-22:00. Powyższy problem wpływa niekorzystnie na ilość ryb w zbiorniku oraz niezadowolenie wędkarzy łowiących zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Źródło informacji:
 
Na podstawie własnego rozpoznania oraz zgłoszeń mieszkańców gminy Korycin oraz nanoszonych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
 
 
Okres obowiązywania:
 
I połowa 2019 roku

 
Zaplanowane działania:
 
Styczeń: sporządzenie KZD, na powyższe zagrożone miejsce, Zorganizowanie wspólnych służb z funkcjonariuszami Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce, celem dokonania wspólnych działań związanych ze wzmożoną kontrolą miejsc zagrożonych.
 
Luty: przeprowadzenie spotkania z przedstawicielami PZW Janów, który obejmuje również okręg Korycina. Przypomnienie zasad amatorskiego połowu ryb.
 
Marzec: Zorganizowanie akcji przypominającej o konsekwencjach nielegalnego połowu ryb
 
Kwiecień - czerwiec: wzmożone kontrole funkcjonariuszy PP Janów w rejonie miejsc zagrożonych, represjonowanie osób dokonujących połowu ryb niezgodnie z obowiązującymi przepisami
 
Czerwiec: analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

 
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
 
- Przedstawiciel PZW w Janowie - organizacja spotkania, przekazanie informacji o konsekwencjach prawnych, w razie połowu ryb niezgodnie z obowiązującymi przepisami
- Funkcjonariusze Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce, wspólne służby, wzmożone kontrole miejsc zagrożonych, zbieranie informacji o osobach dokonujących połowu ryb bez uprawnień