Dzielnicowy Nowy Dwór - Nowy Dwór - KPP Sokółka

Nowy Dwór

Dzielnicowy Nowy Dwór

kondracki.JPG

Dzielnicowy

mł. asp. Arkadiusz Kondracki

Telefon: 85 722 52 03

 kom. 885 997 347|

email: dzielnicowy.dabrowa-bia2@bk.policja.gov.pl

 

 
Zagrożenie:
 
Spożywanie alkoholu oraz dewastacja i niszczenia mienia w rejonie parku miejskiego pl. Rynkowy w Nowym Dworze.
 
 
Źródło informacji o zagrożeniu:
 
Informacje uzyskane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, własnej obserwacji oraz informacji uzyskanej od lokalnej społeczności, zaistniałych przestępstw i wykroczeń
 
 
Okres obowiązywania planu:
 
I połowa 2019 roku
 
 
Zaplanowane działania:
 
Sporządzenie KZD, zorganizować spotkanie z Wójtem Gminy w celu omówienia zaistniałego problemu, zorganizować spotkanie ze społeczeństwem tj pracownikami GOPS i USC w Nowym  Dworze, poruszyć problem spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, oraz niszczenia mienia, rozpowszechniać KMZB. Spowodować zamieszczenie informacji o planie na stronie BIP w Nowym Dworze Zorganizować  spotkanie z radą pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze i omówić zaistniały problem. Wzmożone kontrole parku gdzie występuje przedmiotowe zjawisko w szczególności w godzinach popołudniowych. Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin. Wspólne działania z dzielnicowymi z sąsiednich rejonów oraz funkcjonariuszami OPI.
 
 
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
 
Urząd Gminy w Nowym Dworze – zamieszczenie informacji na BIP gminy Nowy Dwór informowanie Policji  o przypadkach spożywania i niszczenia mienia.
Sołtysi Miejscowości Nowy Dwór- informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaistniałego zjawiska, ujawnianie ewentualnych sprawców.
Placówka Straży Granicznej w Nowym Dworze - informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, ujawnianie sprawców.

 

Rejon służbowy:

Bieniowce, Bobra Wielka, Butrymowce, Chilmony, Chorużowce, Chworościany, Dubaśno, Grzebienie Kolonia, Jaginty, Koniuszki, Kudrawka, Nowy Dwór, Plebanowce, Ponarlica, Rogacze, Sieruciowce, Synkowce.