Dzielnicowy Nowy Dwór - Nowy Dwór - KPP Sokółka

Nowy Dwór

Dzielnicowy Nowy Dwór

kondracki.JPG

Dzielnicowy

mł. asp. Arkadiusz Kondracki

Telefon: 85 722 52 03

 kom. 885 997 347|

email: dzielnicowy.dabrowa-bia2@bk.policja.gov.pl

 

 

Zagrożenie:

Zaśmiecanie, spożywanie alkoholu na terenie szkoły podstawowej przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze w godzinach wieczorowo nocnych (16-2)

 

Źródło informacji:

Na podstawie informacji od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz naniesionych zgłoszeń na Krajową  mapę zagrożeń bezpieczeństwa

 

Okres obowiązywania:

II połowa 2018 roku

 

Zaplanowane działania:

Spotkania z mieszkańcami miejscowości Nowy Dwór w trakcie obchodu rejonu, zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Sokółce, powiadomienie Wójta Gminy o danym działaniu priorytetowym z prośbą powiadomienia pracowników, spotkania z pracownikami Szkoły Podstawowej oraz OSP w Nowym Dworze , kontrola własna miejsca zagrożonego pod kątem ujawnienia osób spożywających alkohol i zaśmiecających teren objęty planem.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań :

Wójt Gminy Nowy Dwór prośba o poinformowanie społeczności lokalnej za pomocą BIP gminy Nowy Dwór.

Prezes OSP Nowy Dwór poinformowanie policji o ujawnionych przestępstwach i wykroczeniach związanych z planem.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej poinformowanie policji o kolejnych przypadkach spożywania alkoholu lub zaśmiecania.

 

Rejon służbowy:

Bieniowce, Bobra Wielka, Butrymowce, Chilmony, Chorużowce, Chworościany, Dubaśno, Grzebienie Kolonia, Jaginty, Koniuszki, Kudrawka, Nowy Dwór, Plebanowce, Ponarlica, Rogacze, Sieruciowce, Synkowce.