Dzielnicowy Janów - Posterunek Policji w Janowie - KPP Sokółka

Posterunek Policji w Janowie

Dzielnicowy Janów

Data publikacji 26.02.2009

 
cilulko.JPG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
asp. szt. Wojciech Cilulko
Telefon:  85 6704135
   kom. 885 997 345
adres email: dzielnicowy.janow2@bk.policja.gov.pl   
 Rejon służbowy - gmina Janów 
 
Zagrożenie:

Kłusownictwo - nielegalny, niezgodny z obowiązującymi przepisami połów ryb na terenie zalewu Sitawka

 
Źródło informacji:
 
Na podstawie własnego rozpoznania oraz zgłoszeń mieszkańców oraz nanoszonych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
 
 
Okres obowiązywania:
 
II połowa 2019 roku

 
Zaplanowane działania:
 
Sporządzenie KZD, na powyższe zagrożone miejsce, zorganizowanie wspólnych służb z funkcjonariuszami Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce, celem dokonania wspólnych działań związanych ze wzmożoną kontrolą miejsc zagrożonych, przeprowadzenie spotkania z przedstawicielami PZW Janów. Przypomnienie zasad amatorskiego połowu ryb. Zorganizowanie akcji przypominającej o konsekwencjach nielegalnego połowu ryb, wzmożone kontrole funkcjonariuszy PP Janów w rejonie miejsc zagrożonych, represjonowanie osób dokonujących połowu ryb niezgodnie z obowiązującymi przepisami, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

 
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
 

- Urząd Gminy w Janowie - umieszczenie informacji na stronie internetowej o PDP
- Przedstawiciel PZW w Janowie - organizacja spotkania, przekazanie informacji o konsekwencjach prawnych, w razie połowu ryb niezgodnie z obowiązującymi przepisami
- Funkcjonariusze Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce, wspólne służby, wzmożone kontrole miejsc zagrożonych, zbieranie informacji o osobach dokonujących połowu ryb bez uprawnień
kiszony.JPG

mł. asp. Marek Kiszło
 
kontakt telefoniczny - 85 6704135  
kom. 885 997 348
adres email: dzielnicowy.janow1@bk.policja.gov.pl
 
  Rejon służbowy: Gmina Korycin
 
Zagrożenie:
 
Kłusownictwo - nielegalny połów ryb nad zalewem w Korycinie oraz na rzece Kumiałka w godzinach 5:00-10:00 i 18:00-22:00. Powyższy problem wpływa niekorzystnie na ilość ryb w zbiorniku oraz niezadowolenie wędkarzy łowiących zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Źródło informacji:
 
Na podstawie własnego rozpoznania oraz zgłoszeń mieszkańców gminy Korycin oraz nanoszonych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
 
 
Okres obowiązywania:
 
II połowa 2019 roku

 
Zaplanowane działania:
 
Sporządzenie KZD, na powyższe zagrożone miejsce, zorganizowanie wspólnych służb z funkcjonariuszami Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce, celem dokonania wspólnych działań związanych ze wzmożoną kontrolą miejsc zagrożonych, przeprowadzenie spotkania z przedstawicielami PZW Janów, który obejmuje również okręg Korycina. Przypomnienie zasad amatorskiego połowu ryb. Zorganizowanie akcji przypominającej o konsekwencjach nielegalnego połowu ryb, wzmożone kontrole funkcjonariuszy PP Janów w rejonie miejsc zagrożonych, represjonowanie osób dokonujących połowu ryb niezgodnie z obowiązującymi przepisami, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

 
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
 
- Przedstawiciel PZW w Janowie - organizacja spotkania, przekazanie informacji o konsekwencjach prawnych, w razie połowu ryb niezgodnie z obowiązującymi przepisami
- Funkcjonariusze Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce, wspólne służby, wzmożone kontrole miejsc zagrożonych, zbieranie informacji o osobach dokonujących połowu ryb bez uprawnień