Dzielnicowy Krynki - Posterunek Policji w Krynkach - KPP Sokółka

Posterunek Policji w Krynkach

Dzielnicowy Krynki

Data publikacji 26.02.2009

 Dzielnicowy

sierż. Paweł Rybałt
Telefon - 85 6704136

kom. 885 997 334

adres email: dzielnicowy.krynki1@bk.policja.gov.pl

 1.JPG

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, grupowanie się młodzieży oraz dopuszczanie się aktów wandalizmu w Parku Miejskim w Krynkach przy ul. Pl. Jagieloński
 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów docierających od mieszkańców miasta, własnego rozpoznania, oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku
 

Zaplanowane działania:

Sierpień – Sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami miasta Krynki oraz Burmistrzem m. Krynki, omówienie kwestii udostępnienia „streamu” z kamer zainstalowanych w parku miejskim ul. Pl Jagieloński.

Wrzesień – Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, współdziałania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

Październik – Spotkanie z Komendantem Straży Granicznej w Krynkach, zaangażowanie funkcjonariuszy SG do wspólnych działań.

Sierpień- Styczeń – reagowanie na wykroczenia popełniane w rejonie parku oraz w rejonie sklepów znajdujących się w jego obrębie.

Styczeń 2020 – spotkanie z mieszkańcami miejscowości Krynki, analiza podjętych działań, ocena realizacji.
 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd miejski Krynki - umożliwienie dostępu do monitoringu rejonu parku

Placówki Straży Granicznej w Krynkach - w trakcie ich patroli sprawdzanie wskazanego rejonu,  ustalanie personaliów osób gromadzących się na terenie parku, represjonowanie sprawców  wykroczeń 

 

Rejon służbowy:

Wykaz wsi gm. Krynki

Białogorce, Ciumicze, Chłodne Włóki, Górany, Górka, Jurowlany, Kruszyniany, Kundzicze, Leszczany, Łapicze, Łosiniany, Nietupa, Nietupa -Kolonia, Nietupa Młyn,  Nowa Grzybowszczyzna, Stara Grzybowszczyzna, Nowa Świdziałówka, Ostrów Południowy, Ozierany Małe, Oziewrany Wielkie, Ozierskie, Plebanowo, Podlipki, Rudaki, Sanniki, Studzionka, Szaciły, Trejgle, Borsukowizna, Kłyszawka, Planta, Rachowik

Wykaz ulic m. Krynki:   ul. 1 Maja, 11 Listopada, Akacjowa, Aleja Szkolna, Browarna, Cerkiewna, Czysta, Garbarska, Gen. Józefa Bema, Górna, Graniczna, Grochowa, Grodzieńska, Józefa Piłsudskiego, Kaukazka, Kościelna, Legionowa, Lipowa, Mokra, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Okopy, Plac Jagielloński, Pohulanka, Polna, Projektowana, Rynkowa, Sokólska, Spółdzielcza, Stary Dwór, Targowa, Ukośna, Wąska, Wojska Polskiego, Zaułek Gminny, Zaułek Nowy, Zaułek Szkolny, Zaułek Szpitalny, Zielona

 


 Dzielnicowy :
mł. asp. Marcin Kijaszko
kontakt telefoniczny - 85 6704136 
kom. 885 997 344
adres email: dzielnicowy.krynki2@bk.policja.gov.pl
Rejon służbowy - gmina Szudziałowo
 
 
 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu ,zakłócania spokoju i porządku publicznego przez gromadzącą się młodzież w rejonie siłowni ,,pod chmurka'' ul. Bankowej w Szudziałowie w godzinach popołudniowych
 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie sygnałów od  mieszkańców Szudziałowa, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019r

 

Zaplanowane działania:

Sierpień: sporządzenie KZD, oraz zamieszczenie informacji w gazetce gminnej ,,Głos Szudziałowa''

Sierpień - Styczeń: wzmożona kontrola własna miejsc zagrożonych    

Wrzesień: spotkanie z Wójtem Gminy Szudziałowo

Październik: spotkanie  z komendantem Placówki Straży Granicznej w Szudziałowie

Listopad: zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w Urzędzie Gminy w Szudziałowie

Grudzień: propagowanie PDP podczas odwiedzin rodzin,oraz informowanie podczas spotkań z mieszkańcami gminy.

Styczeń: spotkanie z mieszkańcami, analiza podjętych działań ocena realizacji planu
 

Pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Placówka Straży Granicznej w Szudziałowie - wspólne wzmożone patrole miejsc zagrożonych

Wójt Gminy Szudziałowo- organizowanie spotkań z  mieszkańcami Szudziałowa i informowanie o PDP

 

 

Rejon służbowy:

miejscowość Szudziałowo oraz wsie: Boratyńszczyzna, Knyszewicze, Biały Ług, Minkowce, Harkawicze, Miszkieniki Wielkie, Jeziorek, Suchynicze, Klin, Szczęsnowicze, Kozłowy Ług, Usnarz Górny, Lipowy Most, Wojnowce, Markowy Wygon, Zubrzyca Mała, Nowe Trzciano, Zubrzyca Wielka, Nowinka, Nowy Ostrów, Ostrówek, Ostrów Północny, Pierożki, Poczopek, Rowek, Słoja, Słójka, Słójka – Borowszczyzna, Sosnowik, Stare Trzciano, Sukowicze, Szudziałowo, Talkowszczyzna, Brzozowy Hrud, Łaźnisko, Podłaźnisko, Suchy Hrud, Wierzchlesie, Babiki, Chmielowszczyzna, Grzybowszczyzna, Horczaki