Dzielnicowy Krynki - Posterunek Policji w Krynkach - KPP Sokółka

Posterunek Policji w Krynkach

Dzielnicowy Krynki

Data publikacji 26.02.2009

Pawel_stasinski.JPG

 Dzielnicowy

asp. Paweł Stasiński
Telefon - 85 6704136

kom. 885 997 334

adres email: dzielnicowy.krynki1@bk.policja.gov.pl

 1.JPG

Zagrożenie:

Bezpańskie psy oraz psy, których właściciele nie zachowują zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Problem dotyczy całego obszaru gminy Krynki.
 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów docierających od mieszkańców miasta, własnego rozpoznania, sygnałów napływających od lokalnych władz samorządowych oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku
 

Zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami miasta Krynki, spotkanie z Komendantem Straży Granicznej w Krynkach, zaangażowanie funkcjonariuszy SG do wspólnych działań, spotkanie z Burmistrz Krynek w celu omówienia kwestii odłowu zwierząt nie posiadających właścicieli, nawiązanie współpracy ze schroniskiem dla bezpańskich psów w Sokółce, Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sokółce, z Fundacjami Pomocowymi dla bezpańskich zwierząt z terenu powiatu Sokólskiego.
 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Placówka Straży Granicznej Krynki – współpraca z funkcjonariuszami PSG w Krynkach polegająca na ujawnianiu zjawiska biegających swobodnie zwierząt oraz ustalaniu właścicieli biegających swobodnie psów na terenach wiejskich gminy Krynki,

Fundacje Pomocowe dla bezpańskich zwierząt z terenu powiatu Sokólskiego– współpraca mająca na celu pomoc i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, szerzenie idei ochrony praw zwierząt oraz edukacji w tym zakresie, bezpośrednią pomoc porzuconym zwierzętom, przygotowywanie różnego rodzaju wydarzeń edukacyjno- informacyjnych, działania adopcyjne, promocyjno- informacyjne, działania charytatywno- pomocowe w Internecie

Urząd Miejski Krynki – współpraca w odławianiu a następnie umieszczaniu w przytulisku oraz schronisku z którym UM Krynki posiada podpisaną umowę, zwierząt nie posiadających właścicieli

 

Rejon służbowy:

Wykaz wsi gm. Krynki

Białogorce, Ciumicze, Chłodne Włóki, Górany, Górka, Jurowlany, Kruszyniany, Kundzicze, Leszczany, Łapicze, Łosiniany, Nietupa, Nietupa -Kolonia, Nietupa Młyn,  Nowa Grzybowszczyzna, Stara Grzybowszczyzna, Nowa Świdziałówka, Ostrów Południowy, Ozierany Małe, Oziewrany Wielkie, Ozierskie, Plebanowo, Podlipki, Rudaki, Sanniki, Studzionka, Szaciły, Trejgle, Borsukowizna, Kłyszawka, Planta, Rachowik

Wykaz ulic m. Krynki:   ul. 1 Maja, 11 Listopada, Akacjowa, Aleja Szkolna, Browarna, Cerkiewna, Czysta, Garbarska, Gen. Józefa Bema, Górna, Graniczna, Grochowa, Grodzieńska, Józefa Piłsudskiego, Kaukazka, Kościelna, Legionowa, Lipowa, Mokra, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Okopy, Plac Jagielloński, Pohulanka, Polna, Projektowana, Rynkowa, Sokólska, Spółdzielcza, Stary Dwór, Targowa, Ukośna, Wąska, Wojska Polskiego, Zaułek Gminny, Zaułek Nowy, Zaułek Szkolny, Zaułek Szpitalny, Zielona

 


 Dzielnicowy :
mł. asp. Marcin Kijaszko
kontakt telefoniczny - 85 6704136 
kom. 885 997 344
adres email: dzielnicowy.krynki2@bk.policja.gov.pl
Rejon służbowy - gmina Szudziałowo
 
 
 

Zagrożenie:

a)   Spożywanie alkoholu, zakłócania spokoju, porządku publicznego i zaśmiecanie  w rejonie przestanku PKS w Szudziałowie ul. Centralna w godzinach popołudniowych 

b) Spożywanie alkoholu, zakłócania spokoju, porządku publicznego i zaśmiecanie w rejonie budynku 

 GOAKiR w Szudziałowie ul. Szkolna 2 w godzinach  popołudniowych

w/w miejsca zagrożone są w niedalekiej odległości od siebie a charakter zagrożenia jest taki sam. 

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie sygnałów od  mieszkańców Szudziałowa, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019r

 

Zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, spotkanie z kierownik GOAKiA, spotkanie z Wójtem Gminy Szudziałowo oraz zamieszczenie informacji w gazetce gminnej ,,Głos Szudziałowa'', zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w Urzędzie Gminy w Szudziałowie, spotkanie  z komendantem Placówki Straży Granicznej w Szudziałowie, propagowanie PDP podczas odwiedzin rodzin oraz informowanie podczas spotkań z mieszkańcami gminy wzmożona kontrola własna miejsc zagrożonych spotkanie z mieszkańcami, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu/

 

Pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Placówka Straży Granicznej w Szudziałowie- wspólne wzmożone patrole miejsc zagrożonych

Kierownik GOAKiR- organizowanie spotkań z  mieszkańcami Szudziałowa i informowanie o PDP

Wójt Gminy Szudziałowo- organizowanie spotkań z  mieszkańcami Szudziałowa i informowanie o PDP

 

Rejon służbowy:

miejscowość Szudziałowo oraz wsie: Boratyńszczyzna, Knyszewicze, Biały Ług, Minkowce, Harkawicze, Miszkieniki Wielkie, Jeziorek, Suchynicze, Klin, Szczęsnowicze, Kozłowy Ług, Usnarz Górny, Lipowy Most, Wojnowce, Markowy Wygon, Zubrzyca Mała, Nowe Trzciano, Zubrzyca Wielka, Nowinka, Nowy Ostrów, Ostrówek, Ostrów Północny, Pierożki, Poczopek, Rowek, Słoja, Słójka, Słójka – Borowszczyzna, Sosnowik, Stare Trzciano, Sukowicze, Szudziałowo, Talkowszczyzna, Brzozowy Hrud, Łaźnisko, Podłaźnisko, Suchy Hrud, Wierzchlesie, Babiki, Chmielowszczyzna, Grzybowszczyzna, Horczaki