Dzielnicowy Kuźnica - Posterunek Policji w Kuźnicy - KPP Sokółka

Posterunek Policji w Kuźnicy

Dzielnicowy Kuźnica

Data publikacji 26.02.2009

jaszczolt1.jpg

Dzielnicowa


st. sierż. Justyna Jaszczołt

tel. 85 670 41 37

tel. kom. 885 997 335

e-mail: dzielnicowy.kuznica1@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

popełnianie wykroczeń porządkowych polegających na spożywaniu alkoholu w miejscu niedozwolonym, czemu towarzyszy zaśmiecanie i dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków oraz używanie słów nieprzyzwoitych, w rejonie budynku GOKiS przy ul. Sidrzańskiej 2 w Kuźnicy, zachowania te pojawiają się o różnych porach w ciągu doby.

Źródło informacji o zagrożeniu:

podstawą diagnozy zagrożenia w rejonie służbowym są zgłoszenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacje uzyskane od mieszkańców gminy Kuźnica uzyskane podczas obchodu i spotkań ze społeczeństwem.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku.

Zaplanowane działania:

wzmożona kontrola miejsc zagrożonych, informowanie o konsekwencjach wynikających z art. 43 i art. 43' UWTPA, art. 140 KW, art. 141 KW, art. 145 KW, informowanie o założeniach planu działania priorytetowego podczas obchodu i spotkań ze społeczeństwem, spotkania z mieszkańcami Gminy Kuźnica, nawiązanie współpracy w przedmiotowym zakresie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, podjęcie wspólnych działań z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nawiązanie współpracy w przedmiotowym zakresie z funkcjonariuszem OPI i WK PP w Kuźnicy, podjęcie wspólnych działań z przedstawicielami parafii Gminy Kuźnica, podjęcie wspólnych działań z członkami rodzin osób popełniających wykroczenia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

funkcjonariuszy Straży Granicznej - kontrola miejsc zagrożonych oraz przekazywaniu informacji o podjętych działaniach,

GKRPA - wspólne obchody w rejonach zagrożonych oraz podejmowaniu działań wobec osób nadużywających alkoholu,

funkcjonariusze OPI i WK PP w Kuźnicy - wspólne kontrole miejsc zagrożonych,

przedstawiciele parafii - propagowanie założeń planu działania priorytetowego,

członkowie rodzin osób popełniających wykroczenia - rozpoznanie problemów alkoholowych.

Rejon służbowy:

Achrymowce, Białobłockie, Bilminy, Chreptowce, Cimanie, Czepiele, Czuprynowo, Długosielce, Klimówka, Kowale, Kowale-Kolonia, Kruglany, Kuścińce, Kuźnica: ul. 11 Listopada, ul. Adama Mickiewicza, ul. Bazowa, ul. Gajowa, ul. Generała Tadeusza Kościuszki, ul. Graniczna, ul. Grodzieńska, ul. Jagiellońska, ul. Kolejowa, ul. Kresowa, ul. Krótka, ul. Leśna, ul. Majora Stanisława Bilmina, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Nowodzielska, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Podlipska, ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Rolna, ul. Sidrzańska, ul. Słonaeczna, ul. Sokólska, ul. Sosnaowa, ul. Sportowa, ul. Spółdzielcza, ul. Szkolna, ul. Topolowa, ul. Wichrowa, ul. Wodna, ul. Wschodnia, Litwinki, Łosośna Mała, Łosośna Wielka, Łowczyki, Mieleszkowce Pawłowickie, Mieleszkowce Zalesiańskie, Milenkowce, Nowodziel,  Palestyna, Parczowce, Pawłowicze, Popławce, Saczkowce, Starowlany, Sterpejki, Szymaki, Tołcze, Tołoczki Małe, Tołoczki Wielkie, Wojnowce, Wołkusze, Wołyńce, Wyzgi. Zajzdra.