Dzielnicowy Suchowola - Posterunek Policji w Suchowoli - KPP Sokółka

Posterunek Policji w Suchowoli

Dzielnicowy Suchowola

Data publikacji 26.02.2009

PP_SUCH_EW.jpg

Dzielnicowy 

sierż. szt. Ewelina Suchwałko

Telefon: 85 6704138  

kom. 885 997 339  

adres email: dzielnicowy.suchowola1@bk.policja.gov.pl

 

 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, grupowanie się młodzieży oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie stadionu miejskiego w Suchowoli przy ul. Targowej

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie sygnałów od mieszkańców Suchowoli, ustaleń własnych oraz zgłoszeń na KMZB.

 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

 

Zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, wystosowanie pisma do Burmistrza Suchowoli z informacją o planie oraz nawiązanie współpracy w tym zakresie, spotkanie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchowoli odpowiedzialnymi za porządek w rejonie stadionu miejskiego. Spotkanie ze społeczeństwem (mieszkańcy ul. targowej w Suchowoli oraz ulic przyległych). Przeprowadzenie spotkania z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli celem omówienia danego problemu. Wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, w szczególności w godzinach wieczorowo-nocnych, z uwagi na okres ferii zimowych oraz tzw. "majówki". Promowanie planu działania priorytetowego podczas organizowanych spotkań, odwiedzin rodzin, bezwzględne reagowanie na osoby popełniające wykroczenia w rejonie stadionu miejskiego w Suchowoli. Działania z funkcjonariuszami Zespołu ds. Prewencji oraz dzielniclowymi z sąsiedniego rejonu, promowanie KMZB.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Burmistrz Miasta Suchowola – poinformowanie społeczności lokalnej (informacja w urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej) o planie i natychmiastowe powiadamianie o ujawnionych przestępstwach lub wykroczeniach związanych z realizacją planu.

 

Rejon służbowy:

Miasto Suchowola

ewa_mitrosz.JPG

 Dzielnicowy

asp. Ewa Mitrosz

tel.: 85 7123534

kom. 798 439 460

adres email: dzielnicowy.suchowola2@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Nielegalny połów ryb na rzece Biebrza, na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w rejonie miejscowości Domuraty, gmina Suchowola

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie sygnałów od mieszkańców Domurat, ustaleń własnych, weryfikacji RSD oraz KMZB

 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

 

Zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, wystosowanie pisma do Burmistrza Gminy Suchowola, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Komendy Wojewódzkiej Straży Rybackiej w Suwałkach - Posterunek w Augustowie, Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Białymstoku, Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce z informacją o planie, oraz nawiązania współpracy w tym zakresie, spotkanie z mieszkańcami Domurat celem omówienia danego problemu, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, w szczególności w godzinach rannych i wieczorowo-nocnych, promowanie planu działania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowymi z sąsiedniego rejonu, promowanie KMZB, wspólne działania z w/w podmiotami pozapolicyjnymi

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Burmistrz Gminy Suchowola - poinformowanie społeczności lokalnej (informacja w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej) o planie i natychmiastowe powiadamianie o ujawnionych przestępstwach i wykroczeniach związanych z realizacją planu;

Biebrzański Park Narodowy - poinformowanie społeczności lokalnej (informacja na stronie internetowej, wspólne działania ze Strażą Biebrzańskiego Parku Narodowego);

Komenda Wojewódzkiej Straży Rybackiej w Suwałkach - Posterunek w Augustowie - informacja na stronie internetowej, wspólne działania;

Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Białymstoku - informacja na stronie, wspólne działania

Społeczna Straż Rybacka w Sokółce - wspólne działania, powiadomienie lokalnego społeczeństwa o planie i natychmiastowe powiadamianie o ujawnionych przestępstwach lub wykroczeniach związanych z realizajcą planu.

 

Rejon służbowy:

Gmina Suchowola