Dzielnicowy Suchowola - Posterunek Policji w Suchowoli - KPP Sokółka

Posterunek Policji w Suchowoli

Dzielnicowy Suchowola

Data publikacji 26.02.2009

                                                                           

 

 

 

 

 

sierżant Mateusz Raniewicz

Telefon 47 7123 538

Telefon komórkowy - miasto Suchowola 885 997 339

Telefon komórkowy - obszar wiejski gminy Suchowola 798 439 460

E-mail: dzielnicowy.suchowola2@bk.policja.gov.pl

Zagrożenie:
Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie na terenie Parku Miejskiego w Suchowoli przy ulicy Plac Kościuszki w godzinach wieczorowo – nocnych we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji własnych, sygnałów od mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:
Styczeń - Czerwiec 2021

Zaplanowane działania:

  • wystosowanie pisma do Burmistrza miasta Suchowoli z informacją o danym działaniu priorytetowym oraz prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
  • spotkanie z przewodniczącą GKRPA w Suchowoli w celu nawiązania współpracy w tym zakresie,
  • przeprowadzenie spotkanie ze społeczeństwem (mieszkańcy ulicy Plac Kościuszki), by omówić dany problem oraz poinormować o możliwości natychmiastowego powiadamiania Policji o ujawnieniu danych wykroczeń w celu ustalenia ich sprawców,
  • przeprowadzenie spotkania z pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchowoli odpowiedzialnymi za ład i porządek na terenie parku miejskiego,
  • w czasie służby obchodowej jak i patrolowej wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu ds. Prewencji Posterunku Policji w Suchowoli kontrolować miejsca występowania przedmiotowego zjawiska.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
Urząd Miejski w Suchowoli – zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informację o planie działań priorytetowych oraz przeprowadzenie spotkania z pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchowoli odpowiedzialnymi za ład i porządek na terenie parku miejskiego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli – rozpowszechnianie informacji na temat zagrożeń w trakcie posiedzeń komisji.

Rejon służbowy:

Miasto Suchowola

 

 

 

 

 

 

 

sierżant Mateusz Raniewicz           

Zagrożenie:
Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie przystanku autobusowego PKS w miejscowości Jatwieź Duża gm. Suchowola, najczęściej w weekendy w godzinach wieczorowo – nocnych, a w okresie letnim codziennie we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji własnych, sygnałów od mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:
Styczeń - Czerwiec 2021 roku

Zaplanowane działania:

  • wystosowanie pisma do Burmistrza miasta Suchowoli z informują  o danym działaniu priorytetowym oraz prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
  • spotkanie z przewodniczącą GKRPA w Suchowoli celem nawiązania współpracy,
  • spotkanie z sołtysem wsi Jatwieź Duża gm. Suchowola celem nawiązania współpracy,
  • przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami wsi Jatwieź Duża gm. Suchowola, celem rozpowszechnienia informacji o planie oraz nawiązanie współpracy w tym zakresie,
  • w czasie służby obchodowej jak i patrolowej wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu ds. Prewencji Posterunku Policji w Suchowoli kontrola miejsc występowania przedmiotowego zjawiska.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
Urząd Miejski w Suchowoli –
zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informację o planie działania priorytetowego oraz rozpowszechnianie informacji na temat zagrożenia w trakcie spotkań Rady Gminy.

Sołtys miejscowości Jatwieź Duża gm. Suchowola – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli – rozpowszechnianie informacji na temat zagrożeń w trakcie posiedzeń komisji.

Rejon służbowy: Brukowo, Chlewisk Dolny i Górny, Chmielówka, Chmielniki, Ciemne-Żakle, Chodorówka Nowa, Chodorówka Stara, Chodorówka Stara-Kolonia, Czerwonka, Dryga, Dryga-Kolonia, Domuraty, Dubasiewszczyzna, Dubasiewskie Kolonie, Głęboczyzna, Grodzisk, Grymiaczki, Hołodolina, Horodnianka, Jatwieź Duża, Jatwieź Mała, Karpowicze, Kiersnówka, Kopciówka, Krzywa - Poświętne, Laudańszczyzna, Leśniki, Leszczany, Morgi, Nowe Stojło, Okopy, Olszanka, Ostrówek, Podostrówek, Podgrodzisk, Podhorodnianka, Połomin,Połomin Kolonia, Pokośńo, Piątak -Tablewo, Rutkowszczyzna, Suchowola Białostocka, Suchowola Fabryczna, Sucha Góra, Wólka, Trzyrzecze, Zgierszczańskie.