Dzielnicowy Sidra - Sidra - KPP Sokółka

Dzielnicowy Sidra

Data publikacji 26.02.2009

PP_SUCH_EW.jpg
Dzielnicowy
sierż. szt. Ewelina Suchwałko

Telefon: 85 7225204 
kom. 885 997 337
dzielnicowy.dabrowa-bia4@bk.policja.gov.pl
Rejon służbowy - gmina Sidra
 
Zagrożenie: 
 
Spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego w rejonie parku miejskiego w Sidrze przy ul. Rynek i Grodzieńskiej.
 
 
Źródło informacja o zagrożeniu:
 
Na podstawie sygnałów od mieszkańców Sidry, ustaleń własnych, oraz KMZB. 
 
 
Okres obowiązywania planu:
 
1.07.2018r.-31.12.2018r. 
 
 
Zaplanowane działania: 
 
Sporządzenie KZD, wystosowanie pisma do Wójta Gminy Sidra z informacją o planie, oraz nawiązania współpracy w tym zakresie, spotkanie ze społeczeństwem (mieszkańcy ul. Grodzieńskiej w Sidrze), przeprowadzanie rozmów ze społeczeństwem w tym 
pracownikami Szkoły Podstawowej, celem omówienia danego problemu, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego w szczególności w godzinach popołudniowych, propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań, oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowymi z sąsiedniego rejonu, propagowanie KMZB.    
 
 
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
 
Wójt Gminy Sidra-poinformowanie społeczności lokalnej (informacja w Urzędzie Gminy, oraz na stronie internetowej) o planie i natychmiastowe powiadamianie o ujawnionych przestępstwach lub wykroczeniach związanych z realizacją planu.  
 
 
Rejon służbowy: 
 
Sidra, Bieniasze, Bierniki, Bierwicha, Chwaszczewo, Holiki, Jacowlany, Jałówka, Jurasze, Krzysztoforowo, Majewo Kościelne, Makowlany, Nowinka, Ogrodniki, Podsutki, Poganica, Pohorany, Potrubowszczyzna, Racewo, Romanówka, Siderka, Siekierka, Słomianka, Staworowo, Szostaki, Śniczany, Wandzin, Władysławowo, Wólka, Zalesie, Zwierżany.