Dzielnicowy Sidra - Sidra - KPP Sokółka

Dzielnicowy Sidra

Data publikacji 26.02.2009

 
wojtek.JPG

Dzielnicowy
sierż. Piotr Gałażyn

Telefon: 85 7225204 
kom. 885 997 337
dzielnicowy.dabrowa-bia4@bk.policja.gov.pl
Rejon służbowy - gmina Sidra
 
Zagrożenie:
 
Spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego oraz spoczynku nocnego w rejonie zalewu oraz basenu, zlokalizowanego przy ul. Kolejowej i Rzecznej w Sidrze
 
Źródło informacji o zagrożeniu:
 
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców Sidry, zgłoszeń na KMZB oraz własnego rozpoznania. 
 
 
Okres obowiązywania planu:
 
II połowa 2019 roku 
 
 
Zaplanowane działania:
 
Sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, wystosowanie pisma do Wójta Sidry informujące o danym działaniu priorytetowym oraz z prośbą o zamieszczenie informacji o planie na stronach internetowych, zorganizowanie spotkania z pracownikami Urzędy Gminy w Sidrze, celem rozpowszechnienia informacji o planie, zapobiegania popełnianiu wykroczeń oraz poinformowania o konsekwencjach prawnych spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego, działania z funkcjonariuszami Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego oraz dzielnicowymi z sąsiedniego rejonu pod kątem sprawdzania ładu i porządku w rejonie zalweu, zorganizowanie spotkania ze społeczeństwem (mieszkańcy ul. Rzecznej w Sidrze, celem rozpowszechnienia informacji o planie, zapobiegania popełnianiu wykroczeń oraz poinformowania o konsekwencjach prawnych spożywania alkoholu i zakłócaniu porządku publicznego, zorganizowanie spotkania ze społeczeństwem (mieszkańcy ul. Kolejowej w Sidrze), celem rozpowszechnienia informacji o planie, zapobiegania popełnianiu wykroczeń oraz poinformowania o konsekwencjach prawnych spożywania alkoholu i zakłócaniu porządku publicznego, analiza podjętych działań i ocena realizacji planu, propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, wzmożenie kontroli rejonu zalewu oraz basenu w godzinach 16:00-2:00.
 
 
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań raz zakres ich działań:
 
Wójt Gminy Sidra - poinformowanie społeczności lokalnej (informacja w Urzędzie Gminy oraz stronie internetowej) o natychmiastowym zgłaszaniu przestępstw lub wykroczeń związanych z realizacją danego planu.
 
 
Rejon służbowy: 
 
Sidra, Bieniasze, Bierniki, Bierwicha, Chwaszczewo, Holiki, Jacowlany, Jałówka, Jurasze, Krzysztoforowo, Majewo Kościelne, Makowlany, Nowinka, Ogrodniki, Podsutki, Poganica, Pohorany, Potrubowszczyzna, Racewo, Romanówka, Siderka, Siekierka, Słomianka, Staworowo, Szostaki, Śniczany, Wandzin, Władysławowo, Wólka, Zalesie, Zwierżany.