Dzielnicowy Szudziałowo - Szudziałowo - KPP Sokółka

Szudziałowo

Dzielnicowy Szudziałowo

Data publikacji 26.02.2009

1.JPGDzielnicowy :
mł. asp. Marcin Kijaszko
kontakt telefoniczny - 85 6704136 
kom. 885 997 344
adres email: dzielnicowy.krynki2@bk.policja.gov.pl
Rejon służbowy - gmina Szudziałowo
 
 
 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu ,zakłócania spokoju i porządku publicznego przez gromadzącą się młodzież w rejonie siłowni ,,pod chmurka'' ul. Bankowej w Szudziałowie w godzinach popołudniowych
 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie sygnałów od  mieszkańców Szudziałowa, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019r

 

Zaplanowane działania:

Sierpień: sporządzenie KZD, oraz zamieszczenie informacji w gazetce gminnej ,,Głos Szudziałowa''

Sierpień - Styczeń: wzmożona kontrola własna miejsc zagrożonych    

Wrzesień: spotkanie z Wójtem Gminy Szudziałowo

Październik: spotkanie  z komendantem Placówki Straży Granicznej w Szudziałowie

Listopad: zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w Urzędzie Gminy w Szudziałowie

Grudzień: propagowanie PDP podczas odwiedzin rodzin,oraz informowanie podczas spotkań z mieszkańcami gminy.

Styczeń: spotkanie z mieszkańcami, analiza podjętych działań ocena realizacji planu
 

Pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Placówka Straży Granicznej w Szudziałowie - wspólne wzmożone patrole miejsc zagrożonych

Wójt Gminy Szudziałowo- organizowanie spotkań z  mieszkańcami Szudziałowa i informowanie o PDP

 

Rejon służbowy:

miejscowość Szudziałowo oraz wsie: Boratyńszczyzna, Knyszewicze, Biały Ług, Minkowce, Harkawicze, Miszkieniki Wielkie, Jeziorek, Suchynicze, Klin, Szczęsnowicze, Kozłowy Ług, Usnarz Górny, Lipowy Most, Wojnowce, Markowy Wygon, Zubrzyca Mała, Nowe Trzciano, Zubrzyca Wielka, Nowinka, Nowy Ostrów, Ostrówek, Ostrów Północny, Pierożki, Poczopek, Rowek, Słoja, Słójka, Słójka – Borowszczyzna, Sosnowik, Stare Trzciano, Sukowicze, Szudziałowo, Talkowszczyzna, Brzozowy Hrud, Łaźnisko, Podłaźnisko, Suchy Hrud, Wierzchlesie, Babiki, Chmielowszczyzna, Grzybowszczyzna, Horczaki