Dzielnicowy Szudziałowo - Szudziałowo - KPP Sokółka

Szudziałowo

Dzielnicowy Szudziałowo

Data publikacji 26.02.2009

 


  
PP_KRYN3.JPGDzielnicowy :
mł. asp. Marcin Kijaszko
kontakt telefoniczny - 85 6704136 
kom. 885 997 344
adres email: dzielnicowy.krynki2@bk.policja.gov.pl
Rejon służbowy - gmina Szudziałowo
 
Zgodnie z opracowanym "Planem działania priorytetowego" dla rejonu słuzbowego Nr VII w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.dzielnicowy rejonu służbowego nr VII jako priorytet podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania
a)spożywania alkoholu, zakłócania spokoju, porządku publicznego i zaśmiecania w rejonie przystanku PKS przy ul. Centralnej w Szudziałowie.
b) spożywania alkoholu, zakłócania spokoju, porządku publicznego i zaśmiecania w rejonie budynku GOAKiR przy ul. Szkolnej 2 w Szudziałowie.
W/w miejsca są w niewielkiej odległości od siebie a charakter zagrożenia jest taki sam.
 
Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym ,,Planie" będą miały na celu zminimalizowanie zagrożeń.