Korpus Służby Cywilnej - Praca w Policji - KPP Sokółka

Praca w Policji

Korpus Służby Cywilnej

Data publikacji 16.02.2009

Jak zostać pracownikiem cywilnym w Policji?

                Rekrutacja na pracowników służby cywilnej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21listopada 2008r. o służbie cywilnej. W miarę wolnych stanowisk ogłasza się nabór w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znajdujący się na stronie http://www.dsc.kprm.gov.pl.

W takiej ofercie ukazują się informacje dotyczące:


- nazwy i adresu urzędu,
- określenia stanowiska pracy,
- wymagań związanych ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe- zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
- wymaganych dokumentów.- terminu i miejsca składania dokumentów.

               Po zakończeniu terminu składania podań, zostają wybrani kandydaci z którymi przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

 Wszelkich informacji w tych sprawach udziela:

ZESPÓŁ PREZYDIALNY KADR I SZKOLENIA
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w SOKÓŁCE
ul. Białostocka 69b
16-100 Sokółka
w godzinach 7:30 - 15:30
tel. 85 670 47 28