Praca w Policji - KPP Sokółka

Praca w Policji

Praca w Policji

Data publikacji 02.04.2009

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ

 

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

     INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA ZNALEŹĆ:

  • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji 

http://praca.policja.pl/ 

  • na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/rekrutacja/ogloszenia-informacje/27483,Rekrutacja.html 


 

Wszelkich informacji w tych sprawach udziela:

ZESPÓŁ PREZYDIALNY KADR I SZKOLENIA
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w SOKÓŁCE
ul. Białostocka 69b
16-100 Sokółka
w godzinach 7:30 - 15:30
tel. (085) 670 47 28