Komunikacja z osobami z dysfunkcją słuchu - KPP Sokółka

Komunikacja z osobami z dysfunkcją słuchu

Komunikacja z osobami z dysfunkcją słuchu

Jeżeli:

  • potrzebujesz pomocy ze strony Policji;
  • chcesz zgłosić fakt popełnienia przestępstwa;
  • chcesz poinformować Policję, że dana osoba potrzebuje pomocy;

skontaktuj się z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Są trzy sposoby kontaktu:

  1. wyślij e-maila na adres: dyzurny.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl
  2. wyślij fax na numer:  47 7123 215;
  3. wyślij SMS na numer:  47 7123 212  (wiadomość zacznij od słów: „jestem osobą niesłyszącą, a następnie podaj imię i nazwisko oraz adres gdzie obecnie jesteś, a także swój numer telefonu do kontaktu). Podanie danych jest niezbędne do podjęcia działań.

 

Natomiast w przypadku, gdybyś osobiście chciał przyjść do jednostki Policji i umówić się na rozmowę, to (w e-mailu, faxie lub SMS-ie) należy podać o czym chcesz porozmawiać oraz swoje imię i nazwisko oraz datę i godzinę, kiedy chciałbyś przyjść, a także w jaki sposób można z Tobą się skontaktować (numer telefonu lub adres). Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Po otrzymaniu wiadomości Dyżurny skontaktuje się z Tobą i odpowie, czy danego dnia będzie mógł w tej rozmowie uczestniczyć tłumacz języka migowego1/. Gdyby tłumacz nie mógł być obecny w terminie, który wybrałeś - to napiszemy do Ciebie i uzgodnimy inny termin. Dodam, że pomoc tłumacza jest bezpłatna2/.

A gdybyś osobiście chciał przyjść do jednostki Policji z osobą przybraną, która pomoże policjantom i będzie tłumaczyła z języka migowego, to przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa – osoba ta powinna mieć ukończone 16 lat3/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ art. 12 Ustawy z dnia 19.08.2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243)

2/ art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy

3/ art. 3 pkt 1 oraz art. 7 wyżej wymienionej ustawy

Film Komunikacja z osobami z dysfunkcją słuchu

Pobierz plik Komunikacja z osobami z dysfunkcją słuchu (format mp4 - rozmiar 21.18 MB)