Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy Policji z Zespołem Szkół w Sokółce

Data publikacji 02.12.2021

Wczoraj podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Sokółce i Zespołem Szkół w Sokółce. Określone zostały w nim zasady współpracy na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce podinspektor Janusz Sepko i Pani Dyrektor Anetta Zubrzycka podpisali wczoraj porozumienie określające zasady współpracy Policji z klasami o profilu mundurowym. Na podstawie zawartego porozumienia, strony wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych. Celem jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Policji i służby w Policji, jak również wspieranie i promowanie inicjatyw zmierzających do pielęgnowania tradycji oraz poznania Ceremoniału Policyjnego.

Dla wielu młodych ludzi początkiem drogi do służby i wymarzonego munduru jest edukacja w klasach mundurowych. Młodzież na zajęciach dowiaduje się, że służba w Policji wymaga zaangażowania, poczucia misji, jednocześnie znajomości prawa i procedur. Mundurowi muszą liczyć się z pracą w weekendy, święta i po godzinach czy koniecznością przerwania wypoczynku. Uczniowie klas mundurowych poznają specyfikę służby w poszczególnych pionach oraz wymagania stawiane funkcjonariuszom takie jak uczciwość, sumienności i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

Powrót na górę strony