Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań jednym z nas, czekamy na ciebie

Kończysz szkołę średnią? Studia? A może po prostu jesteś w momencie podjęcia decyzji o wyborze swojej drogi zawodowej? Sokólska Policja zachęca – dołącz do nas! Sprawdź szczegóły!

Stoisz przed decyzją wyboru zawodu i zastanawiasz się co chcesz robić w swoim życiu zawodowym? 

Jeszcze się wahasz? Zadzwoń i dowiedz się więcej : 47 7123 228. Podczas rozmowy rozwiejemy Twoje wątpliwości!

Jesteś już zdecydowany i pewny, że służba w Policji to właściwy wybór? Komplet dokumentów możesz dostarczyć do Komendy Powiatowej Policji w Sokółce pod adres:

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia                          

Komendy Powiatowej Policji                                    

w Sokółce                                                                                

ul. Białostocka 69b, 16-100 Sokółka

Terminy przyjęć do służby w Policji na 2022 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku:

  • 14 czerwca
  • 2 sierpnia
  • 19 września
  • 29 grudnia

Przypominamy, że służbę w Policji pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby musi korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej. Dodatkowo osoba ta musi dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto, mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub w wyniku przeniesienia do rezerwy).

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

  • podanie o przyjęcie do służby;

  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B;

  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);

  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu);

  • książeczka wojskowa lub legitymacja służbowa żołnierza zawodowego – dotyczy osób, wobec których przeprowadzono kwalifikację wojskową (do wglądu) – uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w Policji;

  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Szczegółowe informacje o rekrutacji i dokumenty do pobrania.

Powrót na górę strony