Aktualności

ROWERZYSTO, JEDŹ OSTROŻNIE!

Data publikacji 04.07.2024

Lato w pełni, a pogoda na zewnątrz sprzyja rowerowym przejażdżkom. Na ulicach powiatu sokólskiego można spotkać wielu zwolenników jednośladów. Rowerzyści nie mają karoserii, pasów bezpieczeństwa ani poduszek powietrznych, wiec zdarzenia drogowe z ich udziałem pociągają za sobą poważne skutki. Na bezpieczeństwo kierujących jednośladami znaczący wpływ ma przestrzeganie przez nich przepisów ruchu drogowego i właściwe wyposażenie roweru.

Rosnąca liczba jednośladów na drogach zmienia podejście do zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uwzględniając specyfikę tej grupy. Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów stanowią duży problem, gdyż pociągają za sobą poważne skutki. Tylko od początku roku na terenie powiatu sokólskiego doszło do 4 kolizji i 2 wypadków z ich udziałem. Na bezpieczeństwo użytkowników jednośladów znaczący wpływ ma przede wszystkim przestrzeganie przez nich przepisów ruchu drogowego, ale również właściwie wyposażony rower.

Rowerzysto jedź ostrożnie i pamiętaj o:

 • przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego,
 • korzystaniu z dróg dla rowerów,
 • używaniu sprawnego i w pełni wyposażonego roweru,
 • nie wymuszaniu pierwszeństwa,
 • sygnalizowaniu odpowiednio wcześnie manewrów (skrętu, zmiany pasa ruchu),
 • korzystaniu z kasku ochronnego i kamizelki odblaskowej.

Obowiązek jazdy po drodze dla rowerów:

Rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta na chodniku:

Rowerzysta może jechać po chodniku lub po drodze dla pieszych wyjątkowo, gdy:

 • opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gęsta mgła).

UWAGA!

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta a przejście dla pieszych:

Rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych, jeśli chce je przekroczyć. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy obok pasów dla pieszych jest przejazd rowerowy. W takim wypadku rowerzysta nie musi zsiadać z roweru.

Dziecko na rowerze:

 • Dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze pod opieką osoby dorosłej. Rowerzysta może jechać rowerem po chodniku, gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem.
 • Dziecko do lat 7 może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Wyposażenie obowiązkowe roweru:

 • Lampa ze światłem białym lub żółtym selektywnym, umieszczona z przodu.
 • Sygnał dźwiękowy (np. dzwonek) o nieprzeraźliwym tonie.
 • Lampa ze światłem czerwonym umieszczona z tyłu (może być światło migające).
 • Światło odblaskowe barwy czerwonej umieszczone z tyłu, w kształcie innym niż trójkąt.
 • Przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec – ręczny lub nożny.

Dziś i jutro policjanci sokólskiej drogówki prowadzą działania "Bezpieczny jednoślad", podczas których będą zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo rowerzystów i motocyklistów.

Powrót na górę strony