Nowy Dwór

Dzielnicowy Nowy Dwór

 


Dzielnicowy

starszy aspirant Ewa Mitrosz

Telefon: 47 7127230

 kom. 885 997 347

email: dzielnicowy.dabrowa-bia2@bk.policja.gov.pl

 

 

Zagrożenie:

Brak świadomości  mieszkańców miejscowości Nowego Dworu odnośnie zabezpieczenia zwierząt domowych a w szczególności psów. Zachowania związane z przebywaniem psów bez  opieki właścicieli poza terenem posesji mają miejsce w różnych godzinach w ciągu doby. Psy  często są narażane na potracenia przez pojazdy czy pozostawione bez opieki wybiegają poza posesje i atakują przechodniów. Ponadto psy są porzucane przez właścicieli, przez co szerzy się ich bezdomność i niekontrolowane ich rozmnażanie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku.

Zaplanowane działania:

  • sporządzić Kartę Zadania Doraźnego,
  • wystosować pismo do Wójta Nowego Dworu, informujące o danym działaniu priorytetowym oraz z prośbą o zamieszczeniu informacji o planie na stronach internetowych,
  • wystosować pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej informujące o danym działaniu priorytetowym oraz z prośbą o zamieszczeniu informacji o planie na stronach internetowych,
  • wystosować pismo do Sołtysów Nowego Dworu informujące o danym działaniu priorytetowym,
  • zorganizowanie szeregu spotkań związanych z uświadomieniem lokalnej społeczności odnośnie obowiązujących  przepisów prawa związanych z posiadaniem zwierząt domowych oraz konsekwencjach prawnych wynikających z niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt,
  • rozpowszechnienie informacji o nowym planie priorytetowym wśród mieszkańców Nowego Dworu, informowanie o konsekwencjach prawnych wynikających z niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt,
  • działania z funkcjonariuszami Zespołu Patrolowo - Interwencyjnego oraz dzielnicowymi z sąsiedniego rejonu pod kątem sprawdzenia przestrzegania przepisów prawa odnośnie niezniezachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt ( psów).
  • zorganizować spotkanie z mieszkańcami Nowy Dwór, celem rozpowszechnienia informacji o planie, zapobiegania popełnianiu wykroczeń, oraz poinformowania o konsekwencjach prawnych odnośnie niezniezachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt ( psów).

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego:

  • Wójt Gminy Nowy Dwór
  • Sołtysi Nowego Dworu

Rejon służbowy:

Bieniowce, Bobra Wielka, Butrymowce, Chilmony, Chorużowce, Chworościany, Dubaśno, Grzebienie Kolonia, Jaginty, Koniuszki, Kudrawka, Nowy Dwór, Plebanowce, Ponarlica, Rogacze, Sieruciowce, Synkowce.

Powrót na górę strony