Posterunek Policji w Suchowoli

Dzielnicowy Suchowola

Data publikacji 26.02.2009

 

                                                                                                                               

Dzielnicowy

sierżant sztabowy Cezary Wendołowicz

Telefon 47 7123 538 

Telefon komórkowy- Suchowola 885 997 339

adres email: dzielnicowy.suchowola1@bk.policja.gov.pl

rejon służbowy: Suchowola

 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie parku miejskiego w Suchowoli ul. Pl. Kościuszki, najczęściej w weekendy w godzinach wieczorowo – nocnych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji własnych, sygnałów od okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:
I połowa 2023 roku.

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadania Doraźnego,
 • wystosowanie pisma do Burmistrza miasta Suchowoli z informują o danym działaniu priorytetowym oraz prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
 • spotkanie z przewodniczącą GKRPA w Suchowoli, celem nawiązania współpracy w tym zakresie,
 • przeprowadzenie spotkanie ze społeczeństwem (mieszkańcy ul. Pl. Kościuszki) poruszając dany problem oraz informować o możliwości natychmiastowego informowania Policji o ujawnieniu danych wykroczeń w celu bezwzględnego represjonowania sprawców tych wykroczeń,
 • przeprowadzenie spotkania z osobami odpowiedzialnymi za ład i porządek w rejonie parku miejskiego, celem nawiązania współpracy w tym zakresie,
 • przeprowadzenie spotkań z pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchowoli oraz pracownikami MGOPS w Suchowoli, celem rozpowszechnienia informacji o planie jednocześnie poruszając dany problem,
 • przeprowadzenie spotkanie ze społeczeństwem (mieszkańcami ulic Pl. Kościuszki, Augustowskiej, 3-go Maja, Kupieckiej, Świętokrzyskiej) poruszając dany problem oraz informować o działaniach polegających na bezwzględnym represjonowaniu sprawców tych wykroczeń,
 • w czasie służby obchodowej jak i patrolowej wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu ds. Prewencji Posterunku Policji w Suchowoli dokonywać kontroli miejsc występowania przedmiotowego zjawiska.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań:

 • Urząd Miejski w Suchowoli
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli

Rejon służbowy: Suchowola

Dzielnicowy

starszy sierżant Mateusz Raniewicz 

Telefon: 47 7123 538 

Telefon komórkowy: 798 439 460        

E-mail: dzielnicowy.suchowola2@bk.policja.gov.pl

rejon służbowy: obszar wiejski gminy Suchowola

 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie przystanku autobusowego PKS w miejscowości Trzyrzecze gm. Suchowola, najczęściej w weekendy w godzinach wieczorowo – nocnych, a w okresie letnim codziennie we wszystkie dni tygodnia

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji własnych, sygnałów od okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:
I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • porządzenie Karty Zadania Doraźnego,
 • wystosowanie pisma do Burmistrza miasta Suchowoli z informują o danym działaniu priorytetowym oraz prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
 • spotkanie z sołtysem miejscowości Trzyrzecze gm. Suchowola celem nawiązania współpracy w tym zakresie,
 • spotkanie z przewodniczącą GKRPA w Suchowoli celem nawiązania współpracy w tym zakresie,
 • przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami wsi Trzyrzecze gm. Suchowola, celem rozpowszechnienia informacji o planie oraz nawiązanie współpracy w tym zakresie,
 • spotkanie z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo dzieci podczas drogi do szkoły i ze szkoły,
 • w czasie służby obchodowej jak i patrolowej wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu ds. Prewencji Posterunku Policji w Suchowoli dokonywać kontroli miejsc występowania przedmiotowego zjawiska.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań:

 • Urząd Miejski w Suchowoli
 • Sołtys miejscowości Trzyrzecze gm. Suchowola
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli
 • Opiekunowie – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, ujawnianie sprawców wykroczeń.

Rejon służbowy: Brukowo, Chlewisk Dolny i Górny, Chmielówka, Chmielniki, Ciemne-Żakle, Chodorówka Nowa, Chodorówka Stara, Chodorówka Stara-Kolonia, Czerwonka, Dryga, Dryga-Kolonia, Domuraty, Dubasiewszczyzna, Dubasiewskie Kolonie, Głęboczyzna, Grodzisk, Grymiaczki, Hołodolina, Horodnianka, Jatwieź Duża, Jatwieź Mała, Karpowicze, Kiersnówka, Kopciówka, Krzywa - Poświętne, Laudańszczyzna, Leśniki, Leszczany, Morgi, Nowe Stojło, Okopy, Olszanka, Ostrówek, Podostrówek, Podgrodzisk, Podhorodnianka, Połomin,Połomin Kolonia, Pokośńo, Piątak -Tablewo, Rutkowszczyzna, Suchowola Białostocka, Suchowola Fabryczna, Sucha Góra, Wólka, Trzyrzecze, Zgierszczańskie. 

 

Powrót na górę strony