Szudziałowo

Dzielnicowy Szudziałowo

Data publikacji 26.02.2009
   
 

Dzielnicowy

asp. Marcin Kijaszko

kontakt telefoniczny: 47 7123 522

telefon komórkowy: 885 997 344
 
adres email: dzielnicowy.krynki2@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy: gmina Szudziałowo

Zagrożenie:
Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego w rejonie bloków przy ulicy Szkolnej w Szudziałowie.

Źródło informacji o zagrożeniu:
Na podstawie własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:
I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

  • spotkanie z Wójtem Gminy Szudziałowo
  • zamieszczenie informacji w gazetce gminnej ,,Głos Szudziałowa''
  • spotkanie z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • spotkanie z Komendantem placówki Straży Granicznej w Szudziałowie,
  • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z wspólnotą mieszkaniową danych bloków i pracownikami Urzędu Gminy Szudziałowo,
  • kierowanie wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, innych podmiotów pomocowych oraz powiadomienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,
  • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania.

Pozapolicyjne zaangażowane do działań:

  • Placówka Straży Granicznej w Szudziałowie

Rejon służbowy:
Szudziałowo oraz wsie: Boratyńszczyzna, Knyszewicze, Biały Ług, Minkowce, Harkawicze, Miszkieniki Wielkie, Jeziorek, Suchynicze, Klin, Szczęsnowicze, Kozłowy Ług, Usnarz Górny, Lipowy Most, Wojnowce, Markowy Wygon, Zubrzyca Mała, Nowe Trzciano, Zubrzyca Wielka, Nowinka, Nowy Ostrów, Ostrówek, Ostrów Północny, Pierożki, Poczopek, Rowek, Słoja, Słójka, Słójka – Borowszczyzna, Sosnowik, Stare Trzciano, Sukowicze, Szudziałowo, Talkowszczyzna, Brzozowy Hrud, Łaźnisko, Podłaźnisko, Suchy Hrud, Wierzchlesie, Babiki, Chmielowszczyzna, Grzybowszczyzna, Horczaki.

   
Powrót na górę strony