Komenda Powiatowa Policji w Sokółce - Komenda Powiatowa w Sokółce - KPP Sokółka

Komenda Powiatowa w Sokółce

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Data publikacji 17.02.2009

GPO.JPG Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Sokółka:  
asp. szt. Grzegorz Poczobutt Odlanicki 

kontakt telefoniczny:
47 7123 202 

starszy sierżant Ewa Baranowska

Kontakt telefoniczny: 48 47 7123 265

kom. 885 997 338

adres email: dzielnicowy.sokolka5@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Parkowanie pojazdów w rejonie bloku nr 14 Osiedla Centrum w Sokółce, na trawniku na terenie przeznaczonym do użytku publicznego, tym samym niszczenie rosnącej tam roślinności.

Źródło informacji o zagrożeniu:
Zagrożenie zdiagnozowane podstawie sygnałów mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:
I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

  • wzmożona kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu
  • skierowanie pisma do Straży Miejskiej
  • spotkanie z zarządcą terenu tj. Spółdzielnią Mieszkaniową w Sokółce i skierowanie pisma o zagrożeniu oraz potrzebie podjęcia odpowiednich działań
  • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej
  • monitorowanie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
Straż Miejska z Sokółki - kontrola miejsca zagrożonego

Spółdzielnia Mieszkaniowa – informacja o potrzebie podjęcia stosownych działań

Rejon służbowy:

1-go Maja (od ul. Bohaterów Monte Cassino do Pl. Kościuszki), Adama Mickiewicza,  Bohaterów Monte Cassino, Gen. Walerego Wróblewskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Hugona Kołłątaja, Jana Matejki, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kasztanowa, Kolejowa, Kpt. Józefa Kłopotowskiego, Ks. Piotra Ściegiennego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Marsz. Józefa Piłsudskiego(strona parzysta), Mikołaja Kopernika, Os. Centrum, Pocztowa, Polna(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego),  Wincentego Witosa (od ul. Piłsudskiego do Mariańskiej), Wojska Polskiego, 11-go Listopada (strona parzysta)