Komenda Powiatowa w Sokółce

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Data publikacji 17.02.2009
GPO.JPG Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Sokółka:  
aspirant sztabowy Grzegorz Poczobutt Odlanicki 

kontakt telefoniczny:
47 7123 202 

Dzielnicowy

sierżant sztabowy Ewa Baranowska

Kontakt telefoniczny: 47 7123 265

kom. 885 997 338

adres email: dzielnicowy.sokolka5@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Hugona Kołłątaja w Sokółce.

Źródło informacji o zagrożeniu:
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:
I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie zagrożenia w ramach pełnionego obchodu,
 • skierowanie pisma do Urzędu Miejskiego celem rozpatrzenia możliwości przebudowy skrzyżowania i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych,
 • wspólne służby z funkcjonariuszami Straży Miejskiej pod kątem sprawdzenia stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu,
 • zwrócenie się z prośbą do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sokółce o lustrację skrzyżowania i analizy zagrożeń,
 • monitorowanie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Sokółce   – zmiana infrastruktury terenu (wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych),
 • Straż Miejska w Sokółce -  wspólne służby.

Rejon służbowy:

1-go Maja (od ul. Bohaterów Monte Cassino do Pl. Kościuszki), Adama Mickiewicza,  Bohaterów Monte Cassino, Gen. Walerego Wróblewskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Hugona Kołłątaja, Jana Matejki, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kasztanowa, Kolejowa, Kpt. Józefa Kłopotowskiego, Ks. Piotra Ściegiennego(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego), Marsz. Józefa Piłsudskiego(strona parzysta), Mikołaja Kopernika, Os. Centrum, Pocztowa, Polna(od A.Mickiewicza do ul. Piłsudskiego),  Wincentego Witosa (od ul. Piłsudskiego do Mariańskiej), Wojska Polskiego, 11-go Listopada (strona parzysta)

Dzielnicowy

starszy sierżant Kamil Borys

Kontakt telefoniczny - 47 7123 265

kom. 885 997 341

adres email: dzielnicowy.sokolka2@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:
Spożywanie alkoholu, niszczenie mienia i zaśmiecanie terenu przystanku autobusowego w Sokółce przy ulicy Białostockiej na pętli autobusowej. Głównym zagrożeniem jest dewastacja mienia przez osoby nietrzeźwe. 

Źródło informacji:
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie własnego rozpoznania, rozmów z mieszkańcami, pracownikami i właścicielami firm znajdujących się w pobliżu oraz ze zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania:
I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie zagrożenia w ramach pełnionego obchodu, w tym legitymowanie i represjonowanie osób popełniających wykroczenia,
 • rozmowy z właścicielami firm i mieszkańcami; poinformowanie o wdrożonym planie priorytetowym.
 • skierowanie pisma do Urzędu Miejskiego w Sokółce informujące o stopniu zagrożenia i podjęciu stosownych działań mających na celu odnowienie przystanku,   
 • wspólne działania ze Strażą Miejską w Sokółce oraz funkcjonariuszami Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji  w Sokółce
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, kontrola wspólnie z dzielnicowym przyległego rejonu służbowego, weryfikacja zgłoszeń na KMZB.

Podmioty i instytucje polonizacyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań.
Urząd Miejski w Sokółce – skierowanie wniosku o podjęcie stosownych działań mających na celu odnowienie przystanku.   

Straż Miejska w Sokółce – wspólne dsłuzby z Policją.

Rejon służbowy:

1-go Maja (od Pl.Kościuszki do ul.Białostockiej ), 3-go Maja, Agnieszki Osieckiej, Akacjowa, Armii Krajowej, Białostocka, Czesława Niemena, Dolna, Dr Antoniego i Janiny Docha, Drzewna, Elizy Orzeszkowej, Gen. J. H. Dąbrowskiego, Gen. Walerego Wróblewskiego(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Gen. Władysława Sikorskiego(od ul.Piłsudskiego do ul.Targowej), Górna, Icchoka Malmeda, Jana Tarasiewicza, Janka Krasickiego, Janusza Korczaka, Joachima Lelewela, Jodłowa, Klonowa, Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, Krótka, Krucza, Ks. Piotra Ściegiennego(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Kwiatowa, Leśna, Letnia, Lipowa, Ludwika Zamenhofa, Marka Grechouty, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Marszałka Józefa Piłsudskiego(strona nieparzysta), Miejska, Mieszka I, Mikołaja Reja, Miła, Mjr H. Dobrzańskiego Hubala, Modrzewiowa, Norberta Barlickiego, Ogrodowa, Piaskowa, Piękna, Pl. Jana Kilińskiego, Pl. Kościuszki, Pl. Szkolny, Pogodna, Polna(od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiego), Północna, Ptasia, Romualda Traugutta, Roski Małe, Sienna, Sosnowa, Sportowa, Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Mikołajczyka, Stefana Batorego, Szkolna, Szpitalna, Świerkowa, Targowa, Turystyczna, Upalna, Warszawska, Wasilkowski, Wąska, Wincentego Witosa(od ul.Piłsudskiego do ul.Targowej), Wiosenna,Wiśniowa, Władysława Łokietka, Zacisze, Zabrodzie, Żytnia.

Dzielnicowy

sierżant Tomasz Toczydłowski

kontakt telefoniczny:
47 7123 240

kom. 885 997 342

adres email: dzielnicowy.sokolka3@bk.policja.gov.pl
 

 

Zagrożenie:

Przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami mechanicznymi na ulicy Nowej w Sokółce.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców ulic oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania:
I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie zagrożenia w ramach pełnionego obchodu,
 • spotkanie z zarządcą terenu, skierowanie pisma do Urzędu Miejskiego  w Sokółce o zamontowanie progów zwalniających,
 • propagowanie planu działania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego,
 • na podstawie podjętych działań ich efektów oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozważenie ponownego założenia Karty Zadania Doraźnego, skierowanie funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego celem pomiaru prędkości,
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, kontrola wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, monitorowanie zgłoszeń na KMZB.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:


Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego  –  kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, pomiar prędkości.

Urząd Miejski w Sokółce  – skierowanie wniosku o zmianę infrastruktury drogowej czyli wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych-zamontowanie dwóch progów zwalniających.
 

Rejon służbowy:

11-go Listopada (strona nieparzysta), Adama Asnyka, Adolfa Sawickiego, Bartosza Głowackiego, Bolesława Prusa, C.K. Norwida, Cicha, Ciepła, Dywizjonu 303, Emilii Plater, Fabryczna, Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Józefa Hallera, Gęsia, Grodzieńska (od ul. 11-go Listopada), Henryka Sienkiewicza, Jana Pawła II, Jasna, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Lewickiego, Lniana, Kol. Buchwałowo, K.I. Gałczyńskiego, K.K. Baczyńskiego, Krecia, Kresowa, Kryńska, Lotników Lewoniewskich, Łąkowa, Majowa, Mała, Mariańska, Nadrzeczna, Nowa, Os. Buchwałowo, Os. Zielone, Poprzeczna, Porucznika Ryszarda Pawłowskiego, Przemysłowa, Władysława Reymonta, Słoneczna, Spokojna, St. Skarżyńskiego, Stawowa, Stefana Żeromskiego, Torowa, Wesoła, Wierzbowa, Władysława Broniewskiego, Wodna, Wschodnia, Wspólna, Zdrojowa, Zimowa, Zofii Nałkowskiej, Żwirki i Wigury.

 

Dzielnicowy

aspirant Joanna Kłos

Kontakt telefoniczny: 47 7123 240

kom. 885 997 333

adres email: dzielnicowy.sokolka4@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:
Spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających, zaśmiecanie, niszczenie mienia w rejonie placu zabaw i wiaty w Słojnikach.

Źródło informacji:
Zagrożenie zdiagnozowane z rozpoznania terenowego, ustaleń własnych
i rozmów z mieszkańcami wsi Słojnik. Zagrożenie było zgłaszane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania:
I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • skierowanie pisma do sołtysa wsi Słojniki oraz burmistrza Sokółki,
 • spotkania z mieszkańcami wsi Słojniki,
 • współpraca ze Strażą Miejską w Sokółce oraz podejmowanie działań prewencyjnych i represyjnych dążących do wyeliminowania problemu,
 • monitorowanie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podmioty i instytucje polonizacyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań.

 • Straż Miejska w Sokółce – wspólne działania w ramach obchodu
 • Urząd Miejski w Sokółce – skierowanie pisma z informacją o zagrożeniach, możliwościach poprawy bezpieczeństwa, czystości i estetyki w rejonie wiaty i placu zabaw we wsi Słojniki.

Rejon służbowy:

Bilwinki, Bobrowniki, Bohoniki, Drahle, Dworzysk, Igryły, Janowszczyzna, Jelenia Góra, Nowa Kamionka, Stara Kamionka, Kundzin, Kurowszczyzna, Lipina, Lipowa Góra, Malawicze Dolne, Malawicze Górne, Maślanka, Moczalnia Nowa, Nomiki, Orłowicze, Ostrówek, Pawełki, Planteczka, Podjanowszczyzna, Pogibło, Poniatowicze, Puciłki, Słojniki, Stodolne, Szyszki, Tatarszczyzna, Wierzchłowce od nr. 7 - 18, Walenkowo,  Wojnachy, Wysokie Laski, Zaścianki k/Kurowszczyzny, Zaśpicze, Zawistowszczyzna.

Dzielnicowy

sierżant Łukasz Szczesiul

Kontakt telefoniczny: 47 7123 240

kom. 885 997 336

adres email: dzielnicowy.sokolka1@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:
Wałęsające się psy w rejonie wsi Geniusze i Pawłowszczyzna stwarzające zagrożenie dla pieszych i powodujących zagrożenie w ruchu drogowym.

Źródło informacji:
Zagrożenie zdiagnozowane z rozpoznania terenowego, ustaleń własnych i rozmów z mieszkańcami wsi Geniusze i Pawłowszczyzna. Zagrożenie było zgłaszane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania:
I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • skierowanie pisma do sołtysa wsi Geniusze i Pawłowszczyzna, do burmistrza Sokółki oraz fundacji pomocy zwierzętom,
 • spotkania z mieszkańcami wsi Geniusze i Pawłowszczyzna,
 • współpraca ze Strażą Miejską w Sokółce i organizacjami pomocy zwierzętom,
 • podejmowanie działań prewencyjnych i represyjnych dążących do wyeliminowania problemu.

Podmioty i instytucje zaangażowane do działań oraz zakres ich działań.

 • Straż Miejska w Sokółce – wspólne działania w ramach obchodu
 • fundacje pomocy zwierzętom – wspólne działania
 • Urząd Miejski w Sokółce – skierowanie pisma z informacją o zagrożeniach, możliwościach poprawy bezpieczeństwa we wsi Geniusze i Pawłowszczyzna.

Rejon służbowy:

Bachmatówka, Bogusze,Boguszowski Wygon, Dąbrówka, Geniusze, Gilbowszczyzna, Gliniszcze Małe, Gliniszcze Wielkie, Gnidzin, Hałe, Halańskie Ogrodniki, Jałówka, Kantorówka, Karcze, Kozłowy Ług, Kraśniany, Kundzicze, Kuryły, Lebiedzin, Mićkowa Hać, Miejskie Nowiny, Moczalnia Stara, Nowinka, Pawłowszczyna, Plebanowce, Podjałówka,  Podkamionka, Podkantorówka, Polanki, Nowa Rozedranka, Stara Rozedranka, Sakowo, Sierbowce, Smolanka, Sobaczewo, Sokolany, Stary Szor, Straż, Szyndziel, Ściebielec, Tartak, Wierzchjedlina, Wierzchłowce do nr. 7, Wilcza Jama, Woroniany, Wroczyńszczyzna, Zadworzany, Zamczysk, Zaścianki k/ Bogusz, Żuki.

 

 

 

 

Powrót na górę strony