Dzielnicowy Dąbrowa Białostocka - Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej - KPP Sokółka

Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej

Dzielnicowy Dąbrowa Białostocka

Data publikacji 25.02.2009

 
Kierownik Referatu Prewencji
komisarz Robert Żebrowski
47 7127 202

 

Dzielnicowy 

aspirant Arkadiusz Kondracki

Telefon: 47 7127 203

kom. 885 997 343

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia1@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy - miasto Dąbrowa Białostocka

 

Zagrożenie:

Grupowanie się osób, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz dewastacja mienia na ulicy Generała Sulika w rejonie budynku nr 4 w Dąbrowie Białostockiej. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

Styczeń - Czerwiec 2021 roku

Zaplanowane działania:

- zorganizowanie spotkania z Burmistrzem w celu omówienia zaistniałego problemu

- spotkanie z pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej, omówienie problemu i sposobu informowania Policji

- wzmożone kontrole miejsca zagrożonego

- informowanie o działaniu priorytetowym w trakcie odwiedzin rodzin

- wspólne działania z dzielnicowymi z sąsiednich rejonów oraz funkcjonariuszami Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej – informowanie Policji przez pracowników Urzędu o przypadkach grupowania się osób, spożywania alkoholu, zaśmiecania i dewastacji mienia.

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej - informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaistniałego zjawiska.

 

Rejon służbowy:

ul. 11 Listopada, ul. 3 – go Maja, ul. Adama Mickiewicza, ul. Adriana Krzyżanowskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Dębowa, ul. Dworcowa, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Generała Nikodema Sulika, ul. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Górna, ul. Grzegorza Kunawina, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Jana Pawła II, ul. Jasionówka, ul. Juliana Tuwima, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Kręta, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki, ul. księdza Józefa Fordona, ul. Leszczynowa, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Łąkowa, ul. Mała, ul. Małyszówka, ul. Marii Konopnickiej, ul. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Obwodowa, ul. Ogrodowa, ul. Osiedlowa, ul. Piękna, ul. Plac Kościuszki, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Przytorowa, ul. Słoneczna, ul. Solidarnosci, ul. Sosnowa, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Świerkowa, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Wąska, ul. Wesoła, ul. Wierzbowa, ul. Wojska Polskiego.

 
Dzielnicowy

młodszy aspirant Wojciech Kozłowski

Telefon: 47 7127 204
 
   kom. 885 997 346  
 
adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia3@bk.policja.gov.pl 
 
 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, niszczenie mienia na terenie świetlicy wiejskiej oraz wiaty w miejscowości Kamienna Stara.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

Styczeń - Czerwiec 2021 roku

Zaplanowane działania:

- zorganizowanie spotkania z Sołtysem miejscowości Kamienna Stara w celu omówienia zaistniałego problemu

- rozpowszechnianie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 

- wzmożone kontrole rejonu, gdzie występuje przedmiotowe zjawisko

- wspólne działania z dzielnicowymi z sąsiednich rejonów oraz funkcjonariuszami OPI.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz ich zakres działań:

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej – zamieszczenie informacji na stronie Urzędu Miejskiego Dąbrowa Białostocka, informowanie Policji o przypadkach spożywania alkoholu i niszczenia mienia.

Sołtys Miejscowości Kamienna Stara - informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaistniałego zjawiska, ujawnianie ewentualnych zagrożeń, poinformowanie społeczności lokalnej o zgłaszaniu przypadków spożywanie alkoholu, zaśmiecania i niszczenia mienia.

Rejon służbowy:

Bagny, Bity Kamień, Brzozowo, Brzozowo Kolonia, Grabowo, Grodziszczany, Grzebienie, Hamulka, Harasimowicze, Harasimowicze Kolonia, Jaczno, Jałówka, Kamienna Nowa, Kamienna Stara (ul. Długa, Leśna, Kościelna), Kamienna Stara Kolonia, Kirejewszczyzna, Kropiwno, Krugło, Kuderewszczyzna, Lewki, Łozowo, Łozowo Kolonia, Małowista, Miedzianowo, Mościcha, Nierośno, Nowa Wieś, Nowinka, Olsza, Osmołowszczyzna, Ostrowie, Pięciowłoki, Podbagny, Reszkowce, Różanystok, Sadek, Sadowo, Sławno, Stock, Suchodolina, Szuszalewo, Trzyrzeczki, Wesołowo, Wiązówka, Wroczyńszczyzna, Zwierzyniec Mały, Zwierzyniec Wielki.

IMG_70ss46.jpg

Dzielnicowy

starszy sierżant Piotr Gałażyn

Telefon: 47 7127 218

 kom. 885 997 337

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia4@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy - gmina Sidra

 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego oraz spoczynku nocnego w rejonie boiska przy Szkole Podstawowej w Jacowlanach  w godzinach wieczorowo-nocnych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały od mieszkańców potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

Styczeń - Czerwiec 2021 roku

Zaplanowane działania:

- rozpowszechnienie informacji o planie priorytetowym wśród mieszkańców wsi Jacowlany oraz poinformowanie o konsekwencjach prawnych spożywania alkoholu w miejscu publicznym i zakłócania porządku publicznego

- działania z funkcjonariuszami z Zespołu Patrolowo - Interwencyjnego oraz dzielnicowymi z sąsiedniego rejonu pod kątem sprawdzania ładu i porządku w rejonie boiska

- wzmożona kontrola miejsca zagrożonego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

- Wójt Gminy Sidra – informowanie dzielnicowego o wszelkich uwagach i nowych okolicznościach związancyh z planem priorytetowym

- Sołtys wsi Jacowlany - rozpowszechnienie informacji wśród lokalnej społeczności na temat planu działania priorytetowego.

 

Rejon służbowy: 
 
Sidra, Bieniasze, Bierniki, Bierwicha, Chwaszczewo, Holiki, Jacowlany, Jałówka, Jurasze, Krzysztoforowo, Majewo Kościelne, Makowlany, Nowinka, Ogrodniki, Podsutki, Poganica, Pohorany, Potrubowszczyzna, Racewo, Romanówka, Siderka, Siekierka, Słomianka, Staworowo, Szostaki, Śniczany, Wandzin, Władysławowo, Wólka, Zalesie, Zwierżany.

IMG_70ss46.jpg

Dzielnicowy

starszy sierżant Piotr Gałażyn

Telefon: 47 7127 218

 kom. 885 997 347

Rejon służbowy - gmina Nowy Dwór

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia2@bk.policja.gov.pl

 

 

Spożywanie alkoholu, niszczenie mienia, zakłócanie porządku publicznego oraz spoczynku nocnego w rejonie placu zabaw przy Szkole Podstawowej na ulicy Kolejowej 2 w Nowym Dworze, w godzinach wieczorowo-nocnych.

Okres obowiązywania planu:

Styczeń - Czerwiec 2021 roku

Zaplanowane działania:

- wzmożona kontrola rejonu miejsca zagrożonego

- rozpowszechnienie planu priorytetowego wśród mieszkańców Nowego Dworu oraz poinformowanie o konsekwencjach prawnych spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz zakłócania porządku publicznego

wystosowanie pisma do Wójta Nowego Dworu oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej informujące o planie działania priorytetowego oraz zawierające prośbę o zamieszczenie planu na stronach internetowych

- działania z funkcjonariuszami z Zespołu Patrolowo- Interwencyjnego oraz dzielnicowymi z sąsiedniego rejonu pod kątem sprawdzania ładu i porządku w rejonie placu zabaw.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

- Wójt Gminy Nowy Dwór - informowanie dzielnicowego o wszelkich uwagach i nowych okolicznościach związancyh z planem priorytetowym.

- Sołtys Nowego Dworu - rozpowszechnienie informacji wśród lokalnej społeczności na temat Planu Działania Priorytetowego.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze - zamieszczenie na stronie internetowej informacji na temat Planu Działania Priorytetowego.

Rejon służbowy:

Bieniowce, Bobra Wielka, Butrymowce, Chilmony, Chorużowce, Chworościany, Dubaśno, Grzebienie Kolonia, Jaginty, Koniuszki, Kudrawka, Nowy Dwór, Plebanowce, Ponarlica, Rogacze, Sieruciowce, Synkowce.