Dzielnicowy Korycin

Data publikacji 26.02.2009
 
starszy sierżant
 
kontakt telefoniczny: 47 7123 535  
kom. 885 997 348
adres email: dzielnicowy.janow1@bk.policja.gov.pl
 
  Rejon służbowy: Gmina Korycin
 
Zagrożenie:
  • zaśmiecanie otoczenia przystanku autobusowego w Korycinie, przy ulicy Słowiańskiej 14, przez osoby przebywające w okolicy pętli przeznaczonej dla autobusów. 
 
Źródło informacji:
Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców gminy Korycin oraz zgłoszenia naniesionego na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 
Okres obowiązywania:
I połowa 2022 roku
 
Zaplanowane działania:
  • nawiązanie kontaktu z Sołtysem Korycina, przekazanie informacji o realizowaniu działania priorytetowego,
  • podczas obchodu rejonu służbowego nieregularne kontrole wskazanego miejsca, powtarzające się kilkukrotnie podczas pełnionej służby,
  • w ramach obchodu rejonu służbowego systematyczne kontrole pętli autobusowej, bezwzględne reagowanie na popełnione czyny,
  • przeprowadzenie spotkań z młodzieżą w Korycinie, pracownikami Urzędu Gminy w Korycinie,
  • wzmożone kontrole funkcjonariuszy Posterunku Policji w Janowie w rejonie miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na popełnianie wykroczeń.
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Sołtys Korycina -
rozpowszechnienie informacji o planie priorytetowym.

Pracownicy Urzędu Gminy w Korycinie - skierowanie wniosku o podjęcie adekwatnych działań w celu eliminacji zagrożenia.

 
Rejon służbowy:
Aulakowszczyzna, Białystoczek, Bombla, Brody,  Długi Ług, Dzięciołówka, Gorszczyzna, Korycin, Krukowszczyzna, Kumiała, Laskowszczyzna, Łomy, Łosiniec, Mielniki, Olszynka, Ostra Góra (obejmuje wieś Ostra Góra i wieś Nowinka), Popiołówka, Przesławka, Rudka, Rykaczewo, Wieś Skindzierz, Kolonia Skindzierz, Stok, Szaciłówka, Szumowo, Wojtachy, Wyłudki, Wyłudy, Wysokie, Zakale, Zagórze.
 

         

 
Powrót na górę strony