Dzielnicowy Nowy Dwór - Nowy Dwór - KPP Sokółka

Nowy Dwór

Dzielnicowy Nowy Dwór

Dzielnicowy

st. sierż. Piotr Gałażyn

Telefon: 47 7127 218

 kom. 885 997 347|

email: dzielnicowy.dabrowa-bia2@bk.policja.gov.pl

 

 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, niszczenie mienia, zakłócanie porządku publicznego oraz spoczynku nocnego w rejonie placu zabaw przy Szkole Podstawowej na ulicy Kolejowej 2 w Nowym Dworze.

Okres obowiązywania planu:

Styczeń - Czerwiec 2021 roku

Zaplanowane działania:

- wzmożona kontrola rejonu miejsca zagrożonego

- rozpowszechnienie planu priorytetowego wśród mieszkańców Nowego Dworu oraz poinformowanie o konsekwencjach prawnych spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz zakłócania porządku publicznego

- wystosowanie pisma do Wójta Nowego Dworu oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej informujące o planie działania priorytetowego oraz zawierające prośbę o zamieszczenie planu na stronach internetowych

- działania z funkcjonariuszami z Zespołu Patrolowo- Interwencyjnego oraz dzielnicowymi z sąsiedniego rejonu pod kątem sprawdzania ładu i porządku w rejonie placu zabaw.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

- Wójt Gminy Nowy Dwór - informowanie dzielnicowego o wszelkich uwagach i nowych okolicznościach związancyh z planem priorytetowym.

- Sołtys Nowego Dworu - rozpowszechnienie informacji wśród lokalnej społeczności na temat Planu Działania Priorytetowego.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze - zamieszczenie na stronie internetowej informacji na temat Planu Działania Priorytetowego.

Rejon służbowy:

Bieniowce, Bobra Wielka, Butrymowce, Chilmony, Chorużowce, Chworościany, Dubaśno, Grzebienie Kolonia, Jaginty, Koniuszki, Kudrawka, Nowy Dwór, Plebanowce, Ponarlica, Rogacze, Sieruciowce, Synkowce.