Dzielnicowy Janów - Posterunek Policji w Janowie - KPP Sokółka

Posterunek Policji w Janowie

Dzielnicowy Janów

Data publikacji 26.02.2009

 
 
 
 
kiszony.JPG
 
   aspirant Marek Kiszło
 
Telefon: 47 7123 535
   kom. 885 997 345
adres email: dzielnicowy.janow2@bk.policja.gov.pl   
 Rejon służbowy - gmina Janów 
 
Zagrożenie:
Kłusownictwo – nielegalny połów ryb na rzece Kumiałka w rejonie wsi Rudawka.
 
Źródło informacji:
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców wsi Rudawka oraz zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 
Okres obowiązywania:
I połowa 2021 roku
 
Zaplanowane działania:
  • nawiązanie kontaktu z przedstawicielem Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce oraz zorganizowanie wspólnych  służb
  • wzmożona kontrola zagrożonych miejsc w ramach obchodu
  • systematyczne kontrole rzeki z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Janowie
  • zorganizowanie spotkania z wędkarzami oraz przypomnienie zasad połowu ryb zgodnie z przepisami. Poinformowanie o konsekwencjach prawnych związanych z połowem ryb niezgodnie z przepisami
  • ujawnianie i reagowanie na wszelkiego rodzaju wykroczenia w stosunku do osób przebywających w rejonie miejsc zagrożonych.
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Funkcjonariusze Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce - wspólnie służby, wzmożone kontrole miejsc zagrożonych, zbieranie informacji o osobach dokonujących połowu ryb bez wymaganych uprawnień.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Sokólskiego - patrole w rejonie zalewu  na rzece Kumiałka.

Wędkarze - często przebywający we wskazanym akwenie. Pozyskiwanie informacji o osobach dokonujących połowu ryb niegodnie z przepisami.

Prezes PZW - pozyskiwanie informacji o osobach dokonujących połowu ryb niezgodne z przepisami.

Rejon służbowy:
Janów ul. Białostocka, ul. Browarna, ul. Marii Bućko, ul. Chorążycha, ul. Korycińska, ul. Kościelna, ul. Łąkowa, ul. Nadrzeczna, ul. Ogrodowa, ul. Parkowa, ul. Rynkowa, ul. Sokólska, ul. Sportowa, ul. Trofimowska,

Miejscowości: Białousy, Brzozowe Błoto, Budno, Budzisk, Cieśnisk Mały, Cieśnisk Wielki, Cimoszka, Franckowa Buda, Garbrylewszczyzna, Jasionowa Dolina, Kamienica, Kizielnay, Kizielewszczyzna, Kładziewo, Krasne, Kumiałka, Kuplisk, Kwasówka, Łubianka, Marchelówka, Nowokolno, Nowowola, Nowy Janów, Ostrynka, Podłubianka, Podtrzcianka, Przystawka, Rudawka, Sitawka, Sitkowo, Skidlewo, Soroczy Mostek, Sosnowe Bagno, Studzieńczyna, Szczuki, Teolin, Trzcianka, Wasilówka, Zielony Gaj.   


kiszony.JPG

w zastępstwie
aspirant Marek Kiszło
 
kontakt telefoniczny: 47 7123 535  
kom. 885 997 348
adres email: dzielnicowy.janow1@bk.policja.gov.pl
 
  Rejon służbowy: Gmina Korycin
 
Kłusownictwo – nielegalny połów ryb na zbiorniku wodnym Szumowo-Olszynka w rejonie Zabrodzia.
 
Źródło informacji:
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców gminy Korycin oraz zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 
Okres obowiązywania:
I połowa 2021 roku
 
Zaplanowane działania:
  • nawiązanie kontaktu z przedstawicielem Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce oraz zorganizowanie wspólnych  służb
  • wzmożona kontrola zagrożonych miejsc w ramach obchodu
  • systematyczne kontrole rzeki z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Janowie
  • zorganizowanie spotkania z wędkarzami oraz przypomnienie zasad połowu ryb zgodnie z przepisami. Poinformowanie o konsekwencjach prawnych związanych z połowem ryb niezgodnie z przepisami
  • ujawnianie i reagowanie na wszelkiego rodzaju wykroczenia w stosunku do osób przebywających w rejonie miejsc zagrożonych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Funkcjonariusze Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce - wspólnie służby, wzmożone kontrole miejsc zagrożonych, zbieranie informacji o osobach dokonujących połowu ryb bez wymaganych uprawnień.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Sokólskiego - patrole w rejonie zalewu.

Wędkarze - często przebywający we wskazanym akwenie. Pozyskiwanie informacji o osobach dokonujących połowu ryb niegodnie z przepisami.

Rejon służbowy:
Aulakowszczyzna, Białystoczek, Bombla, Brody,  Długi Ług, Dzięciołówka, Gorszczyzna, Korycin, Krukowszczyzna, Kumiała, Laskowszczyzna, Łomy, Łosiniec, Mielniki, Olszynka, Ostra Góra (obejmuje wieś Ostra Góra i wieś Nowinka), Popiołówka, Przesławka, Rudka, Rykaczewo, Wieś Skindzierz, Kolonia Skindzierz, Stok, Szaciłówka, Szumowo, Wojtachy, Wyłudki, Wyłudy, Wysokie, Zakale, Zagórze.