Posterunek Policji w Kuźnicy

Dzielnicowy Kuźnica

Data publikacji 26.02.2009
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowy

starszy sierżant Paweł Rybałt

tel. 47 7123 512

tel. kom. 885 997 335

adres email: dzielnicowy.kuznica1@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:
Zgłaszanym problemem było wyrzucanie w różnych miejscach na terenie Kuźnicy pustych papierowych kartonów. Głównymi miejscami gdzie wyrzucane są puste kartony jest parking przy ulicy Granicznej, rejon parkingu i targowiska na ulicy Sokólskiej w Kuźnicy.

Źródło informacji o zagrożeniu:
Podstawą diagnozy zagrożenia w rejonie służbowym są zgłoszenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacje o Wójta Gminy Kuźnica

Okres obowiązywania planu:
I połowa 2022 roku.

Zaplanowane działania:

  •          informowanie o założeniach planu działania priorytetowego podczas obchodu i spotkań ze społeczeństwem,
  •          spotkanie z Wójtem Gminy Kuźnica,
  •         podjęcie wspólnych działań z funkcjonariuszami ogniwa patrolowo-intrewencyjnego Posterunku Policji w Kuźnicy, reagowanie na wykroczenia popełniane we wskazanym rejonie, propagowanie planu działania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz podczas odwiedzin rodzin.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Gminy w Kuźnicy - udostępnienie informacji, ulotek o prowadzonym planie działań priorytetowych,

Funkcjonariusze ogniwa patrolowo-intrewencyjnego - w zakresie wspólnych kontroli miejsc zagrożonych.

Rejon służbowy:

Achrymowce, Białobłockie, Bilminy, Chreptowce, Cimanie, Czepiele, Czuprynowo, Długosielce, Klimówka, Kowale, Kowale-Kolonia, Kruglany, Kuścińce, Kuźnica: ul. 11 Listopada, ul. Adama Mickiewicza, ul. Bazowa, ul. Gajowa, ul. Generała Tadeusza Kościuszki, ul. Graniczna, ul. Grodzieńska, ul. Jagiellońska, ul. Kolejowa, ul. Kresowa, ul. Krótka, ul. Leśna, ul. Majora Stanisława Bilmina, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Nowodzielska, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Podlipska, ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Rolna, ul. Sidrzańska, ul. Słonaeczna, ul. Sokólska, ul. Sosnaowa, ul. Sportowa, ul. Spółdzielcza, ul. Szkolna, ul. Topolowa, ul. Wichrowa, ul. Wodna, ul. Wschodnia, Litwinki, Łosośna Mała, Łosośna Wielka, Łowczyki, Mieleszkowce Pawłowickie, Mieleszkowce Zalesiańskie, Milenkowce, Nowodziel,  Palestyna, Parczowce, Pawłowicze, Popławce, Saczkowce, Starowlany, Sterpejki, Szymaki, Tołcze, Tołoczki Małe, Tołoczki Wielkie, Wojnowce, Wołkusze, Wołyńce, Wyzgi. Zajzdra.

 

Powrót na górę strony