Posterunek Policji w Suchowoli

Dzielnicowy Suchowola

Data publikacji 26.02.2009

Dzielnicowy

w zastępstwie starszy sierżant Mateusz Raniewicz 

Telefon 47 7123 538 

Telefon komórkowy- Suchowola 885 997 339

adres email: dzielnicowy.suchowola1@bk.policja.gov.pl 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, oraz zakłócanie ciszy nocnej na terenie placu zabaw w Suchowoli przy ulicy Szkolnej. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców, oraz demoralizująco na dzieci, korzystające z placu zabaw, gdzie pozostawiane są puszki, butelki po alkoholu, oraz niedopałki papierosów.

Źródło informacji o zagrożeniu:
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji własnych, sygnałów od okolicznych mieszkańców, oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:
I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • wystosowanie pisma do Burmistrza miasta Suchowola z informacją o danym działaniu priorytetowym oraz prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
 • spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Suchowoli, celem nawiązania współpracy w tym zakresie,
 • spotkanie z pracownikiem gospodarczym Szkoły Podstawowej w Suchowoli, odpowiedzialnym za utrzymanie ładu i porządku na terenie placu zabaw,
 • przeprowadzenie spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej w Suchowoli, celem rozpowszechnienia informacji o planie, jednocześnie poruszając dany problem,   
 • przeprowadzenie spotkania ze społeczeństwem (mieszkańcami ulicy Szkolnej) poruszając dany problem, jednocześnie informując o działaniach polegających na represjonowaniu sprawców  wykroczeń,
 • w czasie służby obchodowej jak i patrolowej wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu ds. Prewencji Posterunku Policji w Suchowoli, oraz dzielnicowym z sąsiedniego rejonu słożbowego, dokonywać kontroli miejsca występowania przedmiotowego zjawiska.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
Urząd Miejski w Suchowoli -
zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informacji o planie priorytetowym oraz przeprowadzenie spotkania z pracownikami.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli – rozpowszechnainie informacji o planie wśród pracowników, uczniów szkoły, oraz ich rodziców i opiekunów prawnych.

 

Rejon służbowy: Suchowola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowy

starszy sierżant Mateusz Raniewicz 

Telefon 47 7123 538 

Telefon komórkowy - obszar wiejski gminy Suchowola 798 439 460        

E-mail: dzielnicowy.suchowola2@bk.policja.gov.pl 

Zagrożenie:
Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie przystanku autobusowego PKS w miejscowości Horodnianka. Powyższy problem wpływa na komfort korzystania z przystanku przez mieszkańców, a w szczególności przez dzieci dojeżdżające do szkoły, które mogą uszkodzić ciało przez rozbite butelki. Zagrożenieni ma też na nich wpływ demoralizacyjny.

Źródło informacji o zagrożeniu:
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji własnych, sygnałów od mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:
I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • spotkanie z sołtysem wsi Horodnianka w gminie Suchowola celem nawiązania współpracy w tym zakresie,
 • spotkanie z przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli celem nawiązania współpracy w  tym zakresie,  
 • przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami wsi Horodnianka, celem rozpowszechnienia informacji o planie oraz nawiązanie współpracy w tym zakresie,
 • spotkanie z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo dzieci podczas drogi do szkoły i ze szkoły,
 • kontrolowanie miejsca zagrożonego przedmiotowym zjawiskiem w czasie służby patrolowej i obchodowej wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu ds. Prewencji Posterunku Policji w Suchowoli.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
Urząd Miejski w Suchowoli
– zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informację o planie działania priorytetowego oraz rozpowszechnianie informacji na temat zagrożenia w trakcie spotkań Rady Gminy.

Sołtys miejscowości Horodnianka – informowanie Policji o     stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, ujawnianie sprawców wykroczeń.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli – rozpowszechnianie informacji na temat zagrożeń w trakcie posiedzeń komisji.

Opiekunowie – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania.

Rejon służbowy: Brukowo, Chlewisk Dolny i Górny, Chmielówka, Chmielniki, Ciemne-Żakle, Chodorówka Nowa, Chodorówka Stara, Chodorówka Stara-Kolonia, Czerwonka, Dryga, Dryga-Kolonia, Domuraty, Dubasiewszczyzna, Dubasiewskie Kolonie, Głęboczyzna, Grodzisk, Grymiaczki, Hołodolina, Horodnianka, Jatwieź Duża, Jatwieź Mała, Karpowicze, Kiersnówka, Kopciówka, Krzywa - Poświętne, Laudańszczyzna, Leśniki, Leszczany, Morgi, Nowe Stojło, Okopy, Olszanka, Ostrówek, Podostrówek, Podgrodzisk, Podhorodnianka, Połomin,Połomin Kolonia, Pokośńo, Piątak -Tablewo, Rutkowszczyzna, Suchowola Białostocka, Suchowola Fabryczna, Sucha Góra, Wólka, Trzyrzecze, Zgierszczańskie. 

Powrót na górę strony