Dzielnicowy Sidra

Data publikacji 26.02.2009
 

IMG_70ss46.jpgDzielnicowy
starszy sierżant Piotr Gałażyn

Telefon: 47 7127 218
kom. 885 997 337
dzielnicowy.dabrowa-bia4@bk.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy - gmina Sidra
 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego i spoczynku nocnego przez młodzież w rejonie parkingu przy skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Grodzieńskiej w Sidrze.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały od mieszkańców potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

  • wystosowanie pisma do Wójta Sidry informujące o danym działaniu priorytetowym, oraz z prośbą o zamieszczeniu informacji o planie na stronach internetowych,
  • wystosowanie pisma do Sołtysa Sidry informujące o danym działaniu priorytetowym,
  • rozpowszechnienie informacji o nowym planie priorytetowym wśród mieszkańców Sidry oraz  poinformowania o konsekwencjach prawnych spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego,
  • działania z funkcjonariuszami ogniwa patrolowo-interwencyjnego, oraz dzielnicowymi z sąsiedniego rejonu pod kątem sprawdzenia ładu i porządku,
  • propagowanie planu działania priorytetowego podczas organizowanych spotkań, oraz odwiedzin rodzin,
  • wzmożone kontrole rejonu parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Kościelnej i Grodzieńskiej w Sidrze.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Wójt Gminy Sidra - poinformowanie społeczności lokalnej (informacja w Urzędzie Gminy oraz stronie internetowej) o wprowadzeniu nowego planu działania priorytetowego.

Sołtys Sidry - rozpowszechnienie informacji na temat planu działania priorytetowego wśród lokalnej społeczności, informowanie dzielnicowego o wszelkich uwagach i nowych okolicznościach związanych z planem działania priorytetowego.  

 

Rejon służbowy: 
 
Sidra, Bieniasze, Bierniki, Bierwicha, Chwaszczewo, Holiki, Jacowlany, Jałówka, Jurasze, Krzysztoforowo, Majewo Kościelne, Makowlany, Nowinka, Ogrodniki, Podsutki, Poganica, Pohorany, Potrubowszczyzna, Racewo, Romanówka, Siderka, Siekierka, Słomianka, Staworowo, Szostaki, Śniczany, Wandzin, Władysławowo, Wólka, Zalesie, Zwierżany.

 

Powrót na górę strony