Dzielnicowy Sidra - Sidra - KPP Sokółka

Dzielnicowy Sidra

Data publikacji 26.02.2009

 

IMG_70ss46.jpgDzielnicowy
st. sierż. Piotr Gałażyn

Telefon: 47 7127 218
kom. 885 997 337
dzielnicowy.dabrowa-bia4@bk.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy - gmina Sidra
 

Zagrożenie:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego oraz spoczynku nocnego w rejonie boiska przy Szkole Podstawowej w Jacowlanach.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały od mieszkańców potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

Styczeń - Czerwiec 2021 roku

Zaplanowane działania:

- rozpowszechnienie informacji o planie priorytetowym wśród mieszkańców wsi Jacowlany oraz poinformowanie o konsekwencjach prawnych spożywania alkoholu w miejscu publicznym i zakłócania porządku publicznego

- działania z funkcjonariuszami z Zespołu Patrolowo - Interwencyjnego oraz dzielnicowymi z sąsiedniego rejonu pod kątem sprawdzania ładu i porządku w rejonie boiska

- wzmożona kontrola miejsca zagrożonego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

- Wójt Gminy Sidra – informowanie dzielnicowego o wszelkich uwagach i nowych okolicznościach związancyh z planem priorytetowym

- Sołtys wsi Jacowlany - rozpowszechnienie informacji wśród lokalnej społeczności na temat planu działania priorytetowego.

 

Rejon służbowy: 
 
Sidra, Bieniasze, Bierniki, Bierwicha, Chwaszczewo, Holiki, Jacowlany, Jałówka, Jurasze, Krzysztoforowo, Majewo Kościelne, Makowlany, Nowinka, Ogrodniki, Podsutki, Poganica, Pohorany, Potrubowszczyzna, Racewo, Romanówka, Siderka, Siekierka, Słomianka, Staworowo, Szostaki, Śniczany, Wandzin, Władysławowo, Wólka, Zalesie, Zwierżany.