Dzielnicowy Szudziałowo - Szudziałowo - KPP Sokółka

Szudziałowo

Dzielnicowy Szudziałowo

Data publikacji 26.02.2009

 


 
 
 
 

aspirant Marcin Kijaszko

kontakt telefoniczny: 47 7123 536 
telefon komórkowy: 885 997 344
adres email: dzielnicowy.krynki2@bk.policja.gov.pl
Rejon służbowy - gmina Szudziałowo

Zagrożenie:
Spożywanie alkoholu, zakłócania spokoju i porządku publicznego przez gromadzącą się młodzież w rejonie siłowni "pod chmurką" przy ulicy Bankowej w Szudziałowie.

Źródło informacji o zagrożeniu:
Na podstawie sygnałów od mieszkańców Szudziałowa, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:
Luty - Sierpień 2021

Zaplanowane działania:

  • zamieszczenie informacji w gazetce gminnej ,,Głos Szudziałowa''
  • spotkanie z Wójtem Gminy Szudziałowo, rozważenie wykorzystania kamer sąsiedniego budynku Urzędu Gminy,
  • propagowanie planu działania priorytetowego podczas odwiedzin rodzin,
  • spotkanie z Komendantem placówki Straży Granicznej w Szudziałowie,
  • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

Pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
Placówki Straży Granicznej w Szudziałowie wspólne wzmożone patrole miejsca zagrożonego.

Rejon służbowy:
Szudziałowo oraz wsie: Boratyńszczyzna, Knyszewicze, Biały Ług, Minkowce, Harkawicze, Miszkieniki Wielkie, Jeziorek, Suchynicze, Klin, Szczęsnowicze, Kozłowy Ług, Usnarz Górny, Lipowy Most, Wojnowce, Markowy Wygon, Zubrzyca Mała, Nowe Trzciano, Zubrzyca Wielka, Nowinka, Nowy Ostrów, Ostrówek, Ostrów Północny, Pierożki, Poczopek, Rowek, Słoja, Słójka, Słójka – Borowszczyzna, Sosnowik, Stare Trzciano, Sukowicze, Szudziałowo, Talkowszczyzna, Brzozowy Hrud, Łaźnisko, Podłaźnisko, Suchy Hrud, Wierzchlesie, Babiki, Chmielowszczyzna, Grzybowszczyzna, Horczaki