Zmiany w przepisach ruchu drogowego – policjanci informują! - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w przepisach ruchu drogowego – policjanci informują!

Data publikacji 04.05.2015

Od 18 maja 2015 roku wchodzą w życie ważne zmiany w obowiązujących przepisach ruchu drogowego. Podlascy policjanci informują kierowców o tych zmianach i apelują o zapoznanie się z nowymi przepisami.

Od 18 maja 2015 roku wchodzą w życie istotne zmiany w obowiązujących przepisach ruchu drogowego. Podlascy policjanci rozpoczęli już akcję informowania kierowców o tych zmianach. Poniżej prezentujemy nowe przepisy, z którymi każdy kierujący powinien się zapoznać. Policjanci w trakcie codziennej służby będą wręczać kierującym ulotki informacyjne zawierające kompendium wiedzy o nowych przepisach.

KIEROWCO PAMIĘTAJ!

Od 18 maja 2015 jeżeli:

Prowadzisz pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości (ponad 0,25 mg/dm³ lub 0,5‰):

  • możesz trafić do więzienia na 2 lata;
  • utracisz prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat lub dożywotnio, gdy już byłeś skazany za to przestępstwo (recydywa);
  • zapłacisz nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 zł lub w przypadku powtórnego skazania za ten czyn co najmniej 10 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Przekroczyłeś prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewozisz większą liczbę osób niż jest to dozwolone - stracisz prawo jazdy:

  • na okres 3 miesięcy;
  • na okres 6 miesięcy, w przypadku prowadzenia pojazdu w okresie zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

W przypadku nierespektowania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 6 miesięcy, uprawnienia zostaną cofnięte, co wiąże się z ponownym egzaminem celem uzyskania prawa jazdy.

Prowadzisz pojazd bez uprawnień w okresie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu - popełniasz przestępstwo (art. 244 k.k.) - możesz pójść do więzienia na okres 3 lat.

Prowadzisz pojazd nie stosując się do decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania - popełniasz przestępstwo (art. 180a k.k.) - grozi Ci grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Szczegółowe treści zmienionych przepisów znajdziesz w załączniku.

http://podlaska.policja.gov.pl/pod/aktualnosci/30442,Zmiany-w-przepisach-ruchu-drogowego-policjanci-informuja.html

źródło – KWP w Białymstoku