Przemoc domowa - reagujmy - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przemoc domowa - reagujmy

Data publikacji 12.06.2015

Pod takim hasłem odbyła się kolejna debata zorganizowana przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Zwrócono w niej uwagę na coraz większą świadomość społeczeństwa na krzywdę drugiego człowieka oraz to, że dzięki wczesnemu przekazywaniu informacji o krzywdzeniu, w szczególności dzieci możemy uniknąć tragedii.

We środę o godzinie 10.00 dzięki uprzejmości Sokolskiego Ośrodka Kultury w kawiarni Lira w Sokółce odbyła się po raz kolejny debata społeczna. Tym razem pochylono się nad zjawiskiem przemocy w rodzinie. Na sali oprócz mieszkańców powiatu znalazły się osoby współpracujące
 z osobami uwikłanymi w przemoc domową. Debata poprzedzona została prezentacją danych statystycznych  dotyczących zjawiska przemocy przy czym policjanci zwrócili szczególną uwagę na konieczność wczesnego przekazywania uprawnionym podmiotom informacji o możliwości występowania przemocy domowej tak, aby rodziny, w których faktycznie przemoc występuje mogły otrzymać pomoc jak najszybciej. Po wystąpieniu zaproszonych prelegentów był czas na dyskusję na temat w jaki sposób można zwiększyć skuteczność działań   pomocowych w omawianym zakresie. Zwrócono uwagę na to, że ciągle istnieje potrzeba głośnego mówienia o przemocy i obalania kolejnych stereotypów tj.: „że o przemocy domowej się nie mówi, że to sprawa prywatna”. To właśnie szybka reakcja, powiadamianie służb interwencyjnych i pomocowych niejednokrotnie zapobiega tragediom. Wszystkie sugestie, które padły w trakcie debaty, zostały zanotowane przez policjantów i będą wykorzystane w dalszej współpracy policji i podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl