Debata społeczna „Narkotyki dopalacze - droga donikąd” - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna „Narkotyki dopalacze - droga donikąd”

Data publikacji 19.11.2015

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce wspólnie ze Starostwem Sokólskim zorganizowała debatę społeczna pod nazwą „Narkotyki dopalacze - droga donikąd”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, sanepidu oraz mieszkańcy powiatu.

W ubiegłą środę, kolejny już raz, policjanci z Sokółki zorganizowali debatę społeczną. Tym razem w realizację tego przedsięwzięcia włączyli się pracownicy Starostwa Sokólskiego. Celem spotkania było przedstawienie zjawiska, skali oraz niebezpieczeństw płynących z zażywania narkotyków i dopalaczy. Uczestników debaty powitał Starosta Sokólski oraz Komendant Powiatowy Policji w Sokółce, który następnie przedstawił aspekty prawne w przedmiotowym zakresie, a także dane statystyczne. W kolejnej części głos zabrały: lek. med. Natalia Wygnał z Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz mgr Elżbieta Powichrowska z Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji w Białymstoku. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji na temat konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych i społecznych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz sposobów zapobiegania temu negatywnemu społecznie zjawisku. Prelegentki przedstawiły w jakiej postaci mogą występować narkotyki i dopalacze, dlaczego ich działanie jest tak bardzo niebezpieczne oraz jakie są najczęstsze powody sięgania po nie przez młodych ludzi. Następnie do dyskusji włączyli się zaproszeni przedstawiciele instytucji oraz zebrani mieszkańcy. Pytania kierowane były do przedstawicieli Policji, samorządów oraz prelegentów. Zostały one zanotowane przez mundurowych i będą wykorzystane do planowania kierunków dalszych policyjnych działań oaz przedstawione innym odpowiedzialnym podmiotom. Tego typu spotkania umożliwiają zarówno Policji, jak również innym instytucjom, wypracowanie wspólnych skutecznych metod eliminowania zagrożeń i problemów na rzecz poprawy naszego bezpieczeństwa. 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolkaka.policja.gov.pl