Powiatowe Konsultacje Społeczne w Sokółce - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe Konsultacje Społeczne w Sokółce

Data publikacji 09.02.2016

W Sokółce odbyły się pierwsze, powiatowe konsultacje społeczne w obszarze tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W piątek o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce Komendant Powiatowy Policji w Sokółce wraz z Starostą Sokólskim zainaugurowali pierwsze konsultacje społeczne na podstawie, których ma być budowana „Mapa zagrożenia bezpieczeństwa”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin powiatu sokólskiego, poszczególnych instytucji i urzędów, Sądu, Prokuratury Rejonowej, funkcjonariusze służb i straży, na co dzień współpracujących z Policją oraz lokalna społeczność. Komendant Powiatowy Policji w Sokółce przybliżył zebranym jaki jest cel oraz założenia „Map zagrożeń bezpieczeństwa”, następnie omówił stan zagrożenia przestępczością na terenie całego powiatu w 2015 r.. Po wystąpieniu rozpoczęto dyskusję w trakcie, której zebrane osoby wskazywały problemy i zagrożenia, których rozwiązanie w znaczny sposób podniosłoby bezpieczeństwo mieszkańców. W ten sposób zebrane informacje, będące oczekiwaniami społecznymi posłużą do opracowania mapy istniejących zagrożeń, na podstawie której planowane i realizowane będą przez Policję i inne współdziałające służby, działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego mieszkańców naszego powiatu.

Kolejne konsultacje będą miały miejsce:

  • 08.02.2016 godz. 11.00 Urząd Gminy w Janowie, ul. Parkowa 3
  • 10.02.2016 godz. 11.00 Urząd Miejski w Krynkach, ul. Garbarska 16
  • 11.02.2016 godz. 09.30 Urząd Gminy w Szudziałowie, ul. Bankowa 1

    * wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl