Nowy Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce

Data publikacji 07.03.2016

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku z dniem 7 marca 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce podinsp. Krzysztofowi Pawłowskiemu.

Podinspektor Krzysztof  Pawłowski  ma 46 lat, służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Z Komendą Powiatową Policji w Sokółce jest związany od początku swojej służby, którą rozpoczął w Wydziale Ruchu Drogowego. Od 2002 roku kierował Posterunkiem Policji w Kuźnicy, następnie od 2006 roku zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Sokółce. Jest absolwentem Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl