Mundurowi na spotkaniu z uczniami Gimnazjum w Suchowoli - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mundurowi na spotkaniu z uczniami Gimnazjum w Suchowoli

Data publikacji 09.06.2016

Funkcjonariusze KPP w Sokółce spotkali się z uczniami Gimnazjum w Suchowoli. Rozmawiali z nimi na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz zagrożeniach wynikających z zażywania dopalaczy. Młodym ludziom przypomniano również o obowiązku noszenia odblasków po zmierzchu poza terenem zabudowanym.

We wtorek funkcjonariuszka Posterunku Policji w Suchowoli pełniąca funkcję dzielnicowej spotkała się z uczniami Gimnazjum w Suchowoli. Rozmawiała z nim na temat odpowiedzialności prawnej oraz o zachowaniach, które mogą świadczyć o demoralizacji młodego człowieka. W trakcie spotkania funkcjonariuszka wyjaśniła  różnicę między pojęciem „nieletni” a „małoletni”, pomiędzy „czynem karalnym” a „demoralizacją”. Omówiła temat niebezpieczeństw oraz prawnych konsekwencji związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych w tym dopalaczy. Gimnazjaliści zapoznali się także z katalogiem środków wychowawczych i poprawczych, jakie mogą być zastosowane przez sąd rodzinny wobec nieletniego, który popełnił czyn karalny lub przejawia objawy demoralizacji. Na koniec spotkania dzielnicowa przypomniała zebranym, że każdy pieszy poruszający się poza terenem zbudowanym po zmierzchu ma obowiązek nosić odblask w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl