Dzielnicowa na spotkaniu z gimnazjalistami z Suchowoli - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowa na spotkaniu z gimnazjalistami z Suchowoli

Data publikacji 19.09.2016

Dzielnicowa z Posterunku Policji w Suchowoli spotkała się z uczniami pierwszych klas Gimnazjum w Suchowoli. W trakcie zajęć rozmawiała z zebranymi na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zasad odpowiedzialności prawnej nieletnich.

W miniony piątek dzielnicowa z Posterunku Policji w Suchowoli w ramach obchodu spotkała się z uczniami pierwszych klas Gimnazjum w Suchowoli. W trakcie zajęć rozmawiała z młodzieżą o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przypomniała, że każdy uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek stosować się do znaków drogowych w tym również tych znajdujących się w rejonach przejazdów kolejowych. Uczniowie po raz kolejny usłyszeli, że każdy pieszy, bez względu na wiek poruszający się poza terenem zabudowanym po zmierzchu ma obowiązek noszenia odblasków. Policjantka przedstawiła różnicę między pojęciem „nieletni” a „małoletni”, „czynem karalnym” a „demoralizacją”. Omówila rownież temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środkow psychoaktywnych, jednoczesnie zwracając się z apelem do mlodych ludzi, aby nie kupowali i nie zażywali takich substancji. Na koniec zapoznała zebranych z katalogiem środków wychowawczych i poprawczych, jakie mogą być zastosowane przez sąd rodzinny wobec nieletniego, który popełnił czyn karalny lub przejawia objawy demoralizacji.    

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl