Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA SPOŁECZNA - „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” W POWIECIE SOKÓLSKIM

Data publikacji 18.10.2017

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat, które są organizowane w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Wczoraj, takie spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Dąbrowie Białostockiej.

Policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w Sokółce przeprowadzili wczoraj debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, placówek oświatowych, funkcjonariusze służb mundurowych, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej i ościennych gmin. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Przedstawiciele sokólskiej Policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i omówili zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. Wspomniano, o rozwoju projektu KMZB, omówiono najnowsze funkcje aplikacji internetowej. W dalszej części debaty zostały przedstawione sylwetki dzielnicowych oraz realizowane przez nich plany priorytetowe. Omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Następnie przekazano informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy na terenie powiatu sokólskiego, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa na terenie powiatu sokólskiego. Uczestnicy spotkania uzupełnili także ankietę ewaluacyjną dotyczącą spotkania oraz oceny pracy policjantów.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl