NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA 2017 - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA 2017

Data publikacji 27.10.2017

„Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” to hasło tegorocznej Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Akcja oddawania krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości stała się przedsięwzięciem organizowanym cyklicznie. Celem ogólnopolskiej akcji  jest przede wszystkim pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w bankach krwi i placówkach służby zdrowia. Funkcjonariusz publiczny, dbając o praworządność i bezpieczeństwo obywateli, z satysfakcją oddaje drugiemu człowiekowi cząstkę swojego życia – krew.

Do akcji bardzo chętnie dołączyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, z których część już jest Honorowymi Dawcami Krwi. Policjanci wspólnie dbają o to, by mundur kojarzony był z troską o bezpieczeństwo obywateli i niesieniem pomocy potrzebującym.

Aby dołączyć do akcji należy przy rejestracji podać hasło „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, akcja trwa od 23 października 2017r do 15 grudnia 2017r. Policjanci z KPP w Sokółce będą zdawać krew w dniach 02 listopada, 16 listopada, 30 listopada i 14 grudnia 2017r w Punkcie Krwiodawstwa przy SP ZOZ w Sokółce, przy ul. Sikorskiego 40.

Dawcą krwi lub jej składników może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat o masie ciała przynajmniej 50kg, legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość, ze zdjęciem i numerem PESEL.

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi powinien:
— w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok 2l płynów,
— spożyć lekki posiłek w dniu donacji,
— wykluczyć z diety (w ciągu doby przed donacją) tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka orzeszki ziemne  i ciasta kremowe, 
— ograniczyć palenie papierosów, 
— nie przychodzić po spożyciu alkoholu