Działania „Bezpieczny przejazd” na sokólskich drogach - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Bezpieczny przejazd” na sokólskich drogach

Data publikacji 06.03.2018

Policjanci sokólskiego Wydziału Ruchu Drogowego, podczas kolejnej akcji „Bezpieczny przejazd”, sprawdzali jak zachowują się kierujący na przejazdach kolejowych. Działania na rzecz kształtowania i utrwalania bezpiecznych zachowań objęły swoim zasięgiem 3 przejazdy.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji  przeprowadzili wczoraj działania „Bezpieczny przejazd” mające na celu kształtowanie i utrwalanie bezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowych, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Podczas akcji nie stwierdzono naruszeń przepisów prawa, a kierujący pojazdami wykazali się dużą ostrożnością na wszystkich kontrolowanych przejazdach kolejowym.

Działania objęły swoim zasięgiem 3 przejazdy kolejowe na trasie Sokółka – Kuźnica oraz Sokółka – Suwałki. Organizatorzy profilaktycznej inicjatywy edukowali kierowców i pieszych o zagrożeniach wynikających z niezachowania wymaganej ostrożności w rejonie przejazdów kolejowych. Mundurowi rozdawali również elementy odblaskowe, które poprawiają bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.