Kobiety w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kobiety w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce

Data publikacji 08.03.2018

Dziś w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce odbyło się uroczyste spotkanie, którego najważniejszymi uczestniczkami były Panie. Uroczystość zorganizowana została z okazji Światowego Dnia Kobiet.

Dziś w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Światowego Dnia Kobiet. Policjantki  i Panie realizujące zadania logistyczne i wspomagające stanowią 1/4 stanu etatowego całej Komendy – to łącznie 47 kobiet. W liczbie tej są 24 policjantki m.in. prowadzące  śledztwa w Wydziale Kryminalnym, realizujące zadania na stanowiskach dzielnicowych, pracujące w Zespole ds. Profilaktyki i Nieletnich, prowadzące sprawy z zakresu Wykroczeń i wykonujące zadania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Z Paniami spotkał się Komendant Powiatowy insp. Krzysztof Mróz, I Zastępca Komendanta mł. insp. Krzysztof Pawłowski, Naczelnicy Wydziałów i koledzy policjanci. Komendant Mróz w bardzo ciepłych słowach wyraził się o swoich podwładnych - przedstawicielkach płci pięknej – zatrudnionych w sokólskiej komendzie Policji. Bardzo pozytywnie ocenił jakość ich pracy, zwrócił uwagę jak wielki  wpływ mają na codzienne, służbowe i rodzinne relacje. Przywołał czasy, kiedy grono kobiet w Policji było bardzo nieliczne i jak bardzo zmieniło się to w ostatnich latach. Na koniec podziękował wszystkim zebranym Paniom za służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa i życzył samych szczęśliwych chwil w życiu osobistym i satysfakcji z wykonywanej pracy. Następnie obaj Komendanci wręczyli uśmiechniętym Paniom kwiaty.

W Komedzie Powiatowej Policji w Sokółce na zainteresowane Panie czekają wolne miejsca pracy – trzeba spróbować żeby poznać jak pasjonująca może być służba na rzecz drugiego człowieka.