Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” w Suchowoli

Data publikacji 25.04.2018

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat, które są organizowane w 2018 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Wczoraj, takie spotkanie odbyło się w Suchowoli.

Policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce przeprowadzili wczoraj debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, placówek oświatowych, funkcjonariusze służb mundurowych, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Suchowoli. Przedstawiciele sokólskiej Policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i omówili zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. Wspomniano, o rozwoju projektu KMZB, omówiono najnowsze funkcje aplikacji internetowej. W dalszej części debaty zostały przedstawione sylwetki dzielnicowych oraz realizowane przez nich plany priorytetowe. Omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Następnie przekazano informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy na terenie powiatu sokólskiego, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. W dalszej części debaty, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. mgr inż. Dariusz Łukaszewicz przedstawił statystyki zagrożeń pożarowych, atmosferycznych i komunikacyjnych występujących w rejonie miasta i gminy Suchowola. Dodatkowo, prelegent poruszył ważne tematy profilaktyczne - dbanie o drożność kominów w domach oraz zagrożenie jakie wynika z wypalania traw na nieużytkach rolnych. Na koniec spotkania uczestnicy debaty uzupełnili ankietę ewaluacyjną dotyczącą spotkania oraz oceny pracy policjantów.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl