Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzki Turniej Służby Dyżurnej – eliminacje w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce

Data publikacji 25.05.2018

Dyżurni z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce wzięli udział w eliminacjach do Wojewódzkiego Turnieju Służb Dyżurnych. Oprócz testu wiedzy, funkcjonariusze stawili czoła zadaniom praktycznym.

Wojewódzki Turniej Służb Dyżurnych został zorganizowany przez Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Jego celem, jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów pełniących służbę na stanowiskach kierowania jednostek organizacyjnych Policji, a w szczególności:

-  kształtowanie umiejętności przyjmowania zgłoszeń i obsługi zdarzeń wymagających podjęcia działań przez Policję,

- podnoszenie poziomu sprawnego kierowania siłami i środkami będącymi w dyspozycji dyżurnego,

- rozwijanie umiejętności dokumentowania wykonanych czynności odnośnie zgłoszonego zdarzenia w policyjnych bazach informatycznych, umiejętności posługiwania się narzędziami teleinformatycznymi dostępnymi na stanowisku kierowania,

- podniesienie rangi służby dyżurnej jednostki Policji,

- wyłonienie najlepszego dyżurnego garnizonu podlaskiego.

W eliminacjach wzięli udział wszyscy dyżurni Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Policjant, który uzyska najlepszy wynik będzie reprezentował KPP podczas finałów wojewódzkich. W II etapie turnieju weźmie udział 14 finalistów z I etapu reprezentujących komendy policji województwa podlaskiego.