„Bezpieczny przejazd” na sokólskich drogach - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczny przejazd” na sokólskich drogach

Data publikacji 12.10.2018

Policjanci sokólskiego Wydziału Ruchu Drogowego, podczas kolejnej akcji „Bezpieczny przejazd”, sprawdzali jak zachowują się kierujący na przejazdach kolejowych. Działania na rzecz kształtowania i utrwalania bezpiecznych zachowań były skierowane do wszystkich uczestników ruchu drogowego – pieszych, kierowców, rowerzystów.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji  przeprowadzili wczoraj działania „Bezpieczny przejazd” mające na celu kształtowanie i utrwalanie bezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowych, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Podczas akcji nie stwierdzono naruszeń przepisów prawa, a kierujący pojazdami wykazali się dużą ostrożnością na wszystkich kontrolowanych przejazdach kolejowym.

Podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych obowiązują te same zasady co na zwykłych skrzyżowaniach drogowych, czyli zastosowanie się do znaków, warunków pogodowych i warunków widoczności. Jeśli użytkownik drogi widzi zamknięte rogatki, włączoną sygnalizację świetlną i dźwiękową to jest to dla niego informacja o nadjeżdżającym pociągu. Wtedy tego przejazdu przekroczyć nie może. Przed przejazdami, które oznaczone są tylko znakami drogowymi, należy zatrzymać pojazd i po upewnieniu się, że nie nadjeżdża pociąg, można przekroczyć skrzyżowanie.

Kodeks drogowy mówi: Art. 28. pkt 1. „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.” Ponadto Art. 28. pkt 2 określa: „Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.”