Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

25 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU ZAPRASZAMY NA DEBATĘ SPOŁECZNĄ - „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”

Data publikacji 19.10.2018

25 października 2018 roku o godzinie 11.00 zapraszamy na debatę społeczną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Kuźnicy.

25 października 2018 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Kuźnicy przy ulicy Sidrzańskiej 2, odbędzie się debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Współorganizatorem spotkania jest Placówka Straży Granicznej  w Kuźnicy.

Przedstawiciele sokólskiej Policji przedstawią zdiagnozowane zagrożenia dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części debaty zostaną przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej Policji, zarówno dla zwiększania poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowania ich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk niepożądanych społecznie. Oczywiście nie zabraknie zagadnienia dotyczącego służby dzielnicowego oraz zadań zawartych w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowania aplikacji mobilnej „Moja komenda”. Ostatnim elementem debaty będzie dyskusja dotycząca bezpieczeństwa, na którym będziecie mogli Państwo podzielić się swoimi uwagami dotyczącymi funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, profilaktyki społecznej oraz służby dzielnicowego.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl