FAJERWERKI A BEZPIECZEŃSTWO - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

FAJERWERKI A BEZPIECZEŃSTWO

Data publikacji 28.12.2018

Nadchodzi najbardziej oczekiwana noc - Sylwester. Większość z nas chce przeżyć ten czas w niezapomniany i huczny sposób. Warto jednak w czasie przygotowań do powitania Nowego Roku pomyśleć o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami.

W jedną noc sylwestrową odpalamy więcej fajerwerków niż przez cały rok. W tym właśnie czasie dochodzi do największej liczby poparzeń, zranień i pożarów. Przyczyną większości z tych zdarzeń jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że petardy są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Policjanci na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące do sprzedaży fajerwerki i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich używania.

Pamiętajmy, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1, 13 i 14 styczniaPrzedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek są niedozwolone prawem. W większości gmin wprowadzono okresowe ograniczenia w stosowaniu materiałów pirotechnicznych. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Pamiętajmy:

·  Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego.

·  Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

·  Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków.

·   Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą opieką osób dorosłych.

·   Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

· Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń.

·  Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się.

·  Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.

·  Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie, w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania.

·  Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!).

·  Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

·  Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

· Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki.

· Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych.

·  Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem - stańmy z boku.

·  W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo zrezygnujmy z odpalania petard.

·  Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało.

·  Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.

·  Gdy doszło do wypadku, natychmiast wezwijmy służby ratownicze.

Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie są nieodłącznymi elementami sylwestrowej zabawy. Pamiętajmy aby kupować je w sposób przemyślany, zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku! ZADBAJMY WSPÓLNIE O TO, ABY KONIEC STAREGO ROKU I POCZĄTEK NOWEGO ROKU BYŁ DLA NAS WSZYSTKICH MIŁY I BEZPIECZNY.