Policjanci rozmawiali z seniorami na temat bezpieczeństwa - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci rozmawiali z seniorami na temat bezpieczeństwa

Data publikacji 22.02.2019

W Bibliotece Publicznej w Sokółce odbyło się wczoraj spotkanie z członkami Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce. Dotyczyło bezpieczeństwa osób starszych oraz pomocy ofiarom przestępstw.

Wczoraj w Bibliotece Publicznej w Sokółce odbyło się spotkanie z członkami i studentami Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce. Prelekcja, która odbyła się podczas spotkania poświęcona była bezpieczeństwu osób starszych. Policja omówili zagrożenia czyhające na seniorów, w tym najpopularniejsze oszustwa metodami takimi jak „na wnuczka” lub policjanta. Zwrócili uwagę, na konieczność czytania podpisywanych umów i dokumentów, zwłaszcza tych, które są im wręczane przez osoby podające się za reprezentanta znanej firmy czy usługodawcy.  Uczestnicy mogli także dowiedzieć się o ochronie własnych danych osobowych oraz o odpowiedzialności prawnej sprawców dopuszczających się oszustw. W trakcie spotkania uczestnicy mogli zobaczyć pokaz filmów edukacyjnych, które dotyczyły przemocy wobec osób starszych i omawiały sposoby radzenia sobie z taką sytuacją.

  • zdjęcie kolorowe, policjantka i policjant stoją na białym tle w bibliotece, naprzeciwko starszych osób siedzących przy stolikach
  • kolorowe zdjęcie, osoby starsze oglądają film wyświetlany na ekranie przez projektor
  • kolorowe zdjęcie, policjantka przy stoliku rozmawia z pochyloną nad nią kobietą