Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce

Data publikacji 13.03.2019

Policjantki z zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii spotkały się dzisiaj z uczniami Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce. Wspólnie rozmawiali na temat bezpiecznego korzystania z możliwości Internetu.

Celem takich spotkań profilaktyczno-edukacyjnych jest zwrócenie uwagi na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Policjanci omówili niebezpieczeństwa, na jakie użytkownicy są narażeni podczas korzystania z czatów, komunikatorów i portali społecznościowych zagadnienia związane z przestępczością w Internecie oraz cyberprzemoc rówieśniczą. Szczególną uwagę zwrócono na rozważne umieszczanie zdjęć na portalach społecznościowych i konieczność ograniczonego zaufania do obcych osób. Słuchacze dowiedzieli się jak sobie radzić z takimi sytuacjami oraz jak ważne jest poszanowanie praw innych internautów.

W odbiorze tych ważnych kwestii pomagały uczniom filmy animowane, które omawiały kwestie bezpieczeństwa w Internecie w przyjazny i dostępny dzieciom sposób.

  • zdjęcie kolorowe, policjantka rozmawia w klasie z dziećmi, które są zwrócone w jej stronę i słuchają
  • zdjęcie kolorowe, policjantka w szkolnej sali stoi naprzeciwko dzieci siedzących w ławkach i rozmawia z nimi
  • zdjęcie kolorowe, policjantka prezentuje w szkolnej sali film dla dzieci siedzących w ławkach