11 czerwca – Europejski Dzień przeciwdziałania Handlowi Ludźmi - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

11 czerwca – Europejski Dzień przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Data publikacji 10.06.2009

11 czerwca został ustanowiony Europejskim Dniem Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Sokólscy policjanci oraz stażyści zajmujący się profilaktyką, w ramach programu „Nie ufaj bezgranicznie” udali się do szkół średnich gdzie rozmawiali z młodzieżą klas maturalnych na temat wyjazdów za granicę. Mówili jak się do tego przygotować i jak nie zostać ofiarą nieuczciwego pracodawcy. Udzielali praktycznych porad, jak zabezpieczyć się i z kim kontaktować w razie problemów za granicą, rozdano ulotki z podstawowymi informacjami. Uświadomiono, że każdy może stać się ofiarą handlu ludźmi, prostytucji przymusowej, pracy przymusowej czy handlu narządami.
W centrum miasta na słupach ogłoszeniowych, w budynku sądu, na dworcach PKP i PKS rozwieszono plakaty informacyjne w języku polskim oraz białoruskim i rosyjski.
Celem działań sokólskich policjantów jest ograniczenie zjawiska handlu ludźmi oraz kształtowanie świadomości potencjalnych ofiar szczególnie wśród osób wyjeżdżających za granicę w celu podjęcia pracy.